Suomen Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2021 hakukierroksella noin miljoonan euron lisärahoituksen ravitsemusta ja terveyttä käsitteleviin tutkimuksiin. Haku on avoinna luonnontieteiden, farmasian ja lääketieteiden sekä maataloustieteiden aloilla, myös tieteiden välisille hankkeille.

Haun aikataulu

Apurahaa voi hakea Lokakuun haussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Haku on tarkoitettu useammasta tutkijasta koostuville työryhmille. Yhteisö, kuten esim. yliopisto, tutkimuslaitos tai yritys, ei voi hakea.

Millaista apurahaa voi hakea

Miljoonan euron lisärahoituksella tuetaan enintään viittä tutkimushanketta. Apurahaa voi hakea työskentelyyn, hankkeesta aiheutuviin kuluihin tai molempiin yhdessä.

Hakemukset voivat käsitellä teemaa eri näkökulmista, esimerkiksi ravitsemuksen terveysvaikutuksia, ravitsemuksen yhteyttä eri sairauksien syntyyn, ravitsemusta ja terveellisiä elämäntapoja tai esimerkiksi ravitsemuksen ja lääkityksen välisiä yhteyksiä.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Apurahanhakijan verkkopalvelussa Lokakuun haun hakuaikana. Hakulomakkeen Apuraha-sivulla on valikko Erityiskohteet, josta Miljoonan euron lisärahoitus -apuraha valitaan.

Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat lueteltuna Yleisissä hakuohjeissa. Hakemukseen liitettävä tutkimussuunnitelma tulee jättää joko suomen- tai englanninkielisenä, hakemuslomakkeelle tuleva tiivistelmä tulee laatia suomeksi. Kun apurahaa haetaan kuluihin, tulo- ja menoarvio on annettava erillisenä liitteenä ohjeistuksen mukaisesti.