Suomen Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2021 hakukierroksella noin miljoonan euron lisärahoituksen ravitsemusta ja terveyttä käsitteleviin tutkimuksiin. Haku on avoinna luonnontieteiden, farmasian ja lääketieteiden sekä maataloustieteiden aloilla, myös tieteiden välisille hankkeille.

Kuka voi hakea apurahaa

Miljoonan euron lisärahoituksella tuetaan enintään viittä tutkimushanketta. Hakija voi olla useammasta tutkijasta koostuva työryhmä, mutta ei yliopisto tai tutkimuslaitos.

Mihin apurahaa voi hakea

Hakemukset voivat käsitellä teemaa eri näkökulmista, esimerkiksi ravitsemuksen terveysvaikutuksia, ravitsemuksen yhteyttä eri sairauksien syntyyn, ravitsemusta ja terveellisiä elämäntapoja tai esimerkiksi ravitsemuksen ja lääkityksen välisiä yhteyksiä.

Hakuohjeet

Hakemukseen liitettävä tutkimussuunnitelma tulee jättää joko suomen- tai englanninkielisenä, hakemuslomakkeelle tuleva tiivistelmä tulee laatia suomeksi.

Lisätietoja
Asiamies Juhana Lassila
Juhana
Lassila
asiamies, apurahat ja kulttuuri