Tiedekasvatusapurahan tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria tieteeseen ja mahdollistaa tasa-arvoisesti lapsille ja nuorille tiedekasvatusta asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Lisäksi tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten valmiuksia hankkia, käsitellä ja arvioida uutta tietoa sekä mahdollisuuksia seurata tiedettä ja sen kehitystä.

Haun aikataulu

Apurahaa voi hakea Lokakuun haussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt, kuten esimerkiksi yliopistot, tiedekeskukset, tiedetapahtumat sekä tiede- ja kasvatusalan yhdistykset. Luonnolliset henkilöt taikka sellaisista koostuvat työryhmät eivät voi hakea.

Millaista apurahaa voi hakea

Tiedekasvatusapurahan suuruus voi olla 30 000‒150 000 euroa. Sitä voi hakea lapsille ja nuorille suunnattujen, perusopetusta tukevien tiedekasvatushankkeiden kuten esimerkiksi työpajojen tai etäopetuskokonaisuuksien toteuttamiseen. Apurahalla voidaan kattaa esimerkiksi aputyövoiman palkkauksesta, kuljetuksista tai opetusmateriaalin valmistamisesta johtuvia kuluja. Apurahaa ei ole tarkoitettu hakijan perustoimintaan tai tutkimustyöhön.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Apurahanhakijan verkkopalvelussa Lokakuun haun hakuaikana. Hakulomakkeen Hakemus-välilehdellä on valikko Apurahatyyppi, josta erityiskohde Tiedekasvatus valitaan.

Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat lueteltuna Apurahojen hakuohjeissa. Kun apurahaa haetaan kuluihin, tulo- ja menoarvio on annettava erillisenä liitteenä ohjeistuksen mukaisesti.

 

Lisätietoja Tiedekasvatus-apurahasta:
Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä
Päivikki
Eskelinen-Rönkä
asiamies