Takaisin artikkelilistaukseen
Varsinais-Suomen rahasto
Varsinais-Suomen rahaston apurahojen haku käynnistyy - Jaossa lähes 1,4 miljoonaa euroa
5.1.2022
Turun nuori teatteri sai Varsinais-Suomen apurahan vuonna 2021. Liina (Jenna Kangasniemi), Iida (Iida Rockas), Pöperö-Maija (Armi Wahlroos), Aatu (Kalle Mäki), Anttoni (Eero Laine), Alma (Helmi Nolvi) ja Eemeli (Atte Lehto). Kuva: Turun Nuori Teatteri
Turun nuori teatteri sai Varsinais-Suomen apurahan vuonna 2021. Liina (Jenna Kangasniemi), Iida (Iida Rockas), Pöperö-Maija (Armi Wahlroos), Aatu (Kalle Mäki), Anttoni (Eero Laine), Alma (Helmi Nolvi) ja Eemeli (Atte Lehto). Kuva: Turun Nuori Teatteri
Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto jakaa tänä vuonna apurahoina yhteensä 1 390 000 euroa. Haku käynnistyy maanantaina 10. tammikuuta ja päättyy torstaina 10. helmikuuta klo 16.

Apurahoja voidaan myöntää Varsinais-Suomessa asuville tai syntyneille hakijoille sekä maakunnassa tehtävään tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen työhön ja muuhun kulttuuritoimintaan.

Varsinais-Suomen rahaston apurahoja myönnetään taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työskentelyyn sekä erilaisten kulttuurihankkeiden kuluihin. Apurahoja myönnetään myös erityiskohteisiin, joita ovat kotiseututyöhön liittyvät hankkeet, Taidetta kaikille -apurahat sekä maakunnallinen kärkihanke. Kotiseututyöksi katsotaan esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeet, kuten kulttuuriperinnön tallentaminen, kulttuuriympäristön esitteleminen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistäminen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikit, näyttelyt ja tapahtumat. Taidetta kaikille -hankkeisiin on varattu vähintään 20 000 euroa. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Muita suurempi yhteensä 40 000 euron kärkihankerahoitus myönnetään yhdelle tai kahdelle maakunnallisesti merkittäväksi katsottavalle hankkeelle. Kaikkien hankkeiden arvioinnissa katsotaan eduksi, jos hanke tieteen tai taiteen keinoin vahvistaa luottamusta tietoon ja edistää hyvää vuorovaikutusta yhteiskunnassa.

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja nimikkorahastoista kaikille tieteen ja taiteen aloille. Osa jakovuorossa olevista nimikkorahastoista jakaa apurahoja vain tiettyihin, lahjoittajien määrittelemiin tarkoituksiin.

Apurahaa haetaan Kulttuurirahaston verkkopalvelussa osoitteessa https://skr.fi/apurahat, josta löytyvät myös tarkat hakuohjeet.

Maakuntarahastot järjestävät yhteisen apurahainfotilaisuuden 27.1.2022 klo 15-17. Lisätietoja apurahahausta ja infotilaisuudesta.

Päätökset apurahojen jaosta tekee rahaston hoitokunta asiantuntijoita kuultuaan. Apurahat julkistetaan 24.5.2022.

Lisätietoja
Timo Vuorisalo, Varsinais-Suomen rahaston asiamies
Timo
Vuorisalo
asiamies