Takaisin artikkelilistaukseen
Apurahat
Kulttuurirahaston Lokakuun haku alkoi
1.10.2021
Lokakuun hakuaika on 1.-30.10.2020
Suomen Kulttuurirahaston Lokakuun haun apurahat ovat haettavina 1.−29.10.2021. Kaikilla tieteen ja taiteen aloilla voi hakea sekä työskentelyapurahoja että kuluapurahoja; työskentelyapurahoja voi hakea jopa neljäksi vuodeksi. Haussa on myös noin miljoonan euron lisärahoitus ravitsemusta ja terveyttä käsitteleviin tutkimuksiin.

Kulttuurirahasto jakaa apurahoja vuonna 2022 yhteensä noin 50 miljoonaa euroa, josta keskusrahaston lokakuun haussa on jaossa 27 miljoonaa euroa. Valtaosa apurahoista myönnetään kokovuotisina työskentelyapurahoina: 26 000 euroa; tohtoreille tutkimukseen 30 000 euroa.

– Tieteen ja taiteen aloilla on nyt rahoituksessa paljon epävarmuutta. Kulttuurirahasto on nostanut jakosummaa, mutta pitänyt pelisäännöt monelta osin samanlaisena kuin viime vuonna, kertoo apurahoista vastaava asiamies Juhana Lassila.

Tieteen apurahat on suunnattu erityisesti väitöskirjatöihin ja niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Tohtorikoulutettaville Kulttuurirahasto tarjoaa mahdollisuuden yhdistää apuraha palkalliseen 50–56 %:n työsuhteeseen yliopiston tai muun tutkimuslaitoksen kanssa niin, että ne yhdessä mahdollistavat kokopäiväisen jatko-opiskelun.

Kulttuurirahasto myöntää Lokakuun haussa noin miljoona euroa ravitsemusta ja terveyttä käsitteleviin tutkimuksiin. Haku on avoinna luonnontieteiden, farmasian ja lääketieteiden sekä maataloustieteiden aloilla, myös tieteiden välisille hankkeille. Rahoituksella tuetaan enintään viittä tutkimushanketta. Haku on tarkoitettu useammasta henkilöstä koostuville työryhmille.

Taiteilijat voivat hakea apurahoja työskentelyyn ja hankkeisiin, lisäksi yhteisöt voivat hakea apurahoja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Taiteen aloilla Kulttuurirahasto kannustaa hakemaan apurahoja myös suuriin, monivuotisiin hankkeisiin.

– Kulttuurirahastolla ei ole painopistealoja suurille hankkeille. Toivomme laadultaan korkeatasoisia hankkeita kaikilla taiteen aloilla ja myös alojen välillä, Juhana Lassila sanoo.

Lokakuun hakukierroksella haettavia erityiskohteita ovat Eminentia-, Taidetta kaikille- sekä Mullankaivajat -apurahat.

Eminentia on tarkoitettu tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön sekä siitä saadun kokemuksen pohdiskeluun ja jakamiseen muiden hyödyksi, joko omalla alalla, muille aloille, tieteiden ja taiteiden välisesti tai laajemmin tieteen tai taiteen yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi. Eminentian edellytys on, että sen tuotos julkaistaan kirjallisesti, joko kokonaisena teoksena, verkkojulkaisuna tai artikkeleina. 

Taidetta kaikille (aiemmin Taidetta hoitolaitoksiin) -tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit. Haettava vähimmäismäärä on Lokakuun haussa 25 000 euroa.

Mullankaivajat-tukimuodon tavoitteena on lisätä koululaisten tai lukiolaisten kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, historiaan yleensä sekä oman lähialueen menneisyyteen luomalla oppilaille mahdollisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen omalla kotiseudullaan. Mullankaivajat-apurahaa voivat hakea arkeologit, näiden muodostamat työryhmät tai kulttuuriperinnön alan rekisteröidyt yhteisöt, kuten esimerkiksi museot tai arkeologiset seurat. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä paikallisen koulun tai koulujen kanssa.

Lue lisää Lokakuun hausta

Lisätietoja