Takaisin artikkelilistaukseen
Apurahat
Tammikuun 2022 haussa jaettavana yhteensä 13,7 miljoonaa euroa
7.1.2022
Tammikuun haku
Tammikuun hakuaika on 10.1.–10.2.2022. Haussa ovat mukana kaikki 17 maakuntarahastoa, jotka jakavat apurahoja oman maakuntansa tieteen ja taiteen tukemiseen.

Maakuntarahastot järjestävät yhteisen apurahainfotilaisuuden 27.1.2022 klo 15-17. Lisätietoa löytyy myöhemmin Tammikuun haun sivuilta.

Taidetta kaikille -apurahat pitkäjänteisiin hankkeisiin

Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha on nykyään nimeltään Taidetta kaikille. Apurahan tarkoituksena on tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa erilaiset laitokset ja tuki- ja palveluasumisyksiköt.

Maakuntarahastoista Tammikuun haun yhteydessä haettavan Taidetta kaikille -apurahan minimisumma on 10 000 euroa. Tavoitteena on, että rahoitettavat hankkeet ovat pitkäjänteisiä, jolloin toiminnalla olisi mahdollisimman suuri vaikutus yleisöön. Kohtaamisten määrä on toiminnassa ratkaisevaa: työskentelyn tulee tapahtua joko useiden yleisöjen kanssa tai yhden kohderyhmän kanssa pitkäkestoisesti.

Uudenmaan rahasto jakaa jatkossa apurahoja vain joka toinen vuosi

Koska kilpailu apurahoista on Uudellamaalla poikkeuksellisen kova, hoitokunta on päätynyt jakamaan apurahoja joka toinen vuosi, jolloin jaettavaa on kaksinkertainen määrä. Tammikuun 2022 haussa Uudenmaan rahasto jakaa 1 260 000 euroa, seuraavan kerran Uudenmaan rahaston apurahoja voi hakea Tammikuun 2024 haussa. Uusmaalaisilla kuten muillakin hakijoilla on edelleen mahdollisuus hakea apurahoja vuosittain myös Lokakuun hausta.

Uudenmaan rahasto myöntää apurahoja kaikkien taiteenalojen edustajien taiteelliseen työskentelyyn, taideprojekteihin sekä kulttuuriperintöön ja paikalliskulttuuriin. 

Maakuntien erityisapurahat

Maakuntarahastoilla on vuosittain jaossa myös erityisapurahoja. Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan rahastolla on jaettavana uusi Puhu rohkeasti suomea! -apuraha, joka myönnetään taiteellisen tai tieteellisen työskentelytuen lisäksi suomen kielen opiskeluun. Apurahan suuruus on 3000 euroa ja sitä haetaan omana kuluapurahana tai työskentelyapurahan yhteydessä samalla hakemuksella.

Etelä-Savon rahasto jakaa enintään 100 000 euron suurapurahan metsätieteisiin. Hakemukset voivat käsitellä metsätieteitä eri näkökulmista, esim. metsien ekologiaa, ilmastonmuutosta tai metsävarojen kestävää käyttöä.

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon rahastot puolestaan jakavat yhteisen, niin ikään korkeintaan 100 000 euron suurapurahan ihmis- ja yhteiskuntatieteisiin. Apuraha myönnetään eri tieteenaloja yhdistävälle hankkeelle, jossa on toimijoita kummastakin maakunnasta.  

Yliopistokorvaukset päättyvät

Kulttuurirahasto on keskusteltuaan Unifin (Yliopistojen rehtorineuvoston) kanssa irtisanonut 1.3.2022 lähtien yliopistojen kanssa vuonna 2014 solmitut sopimukset, joiden perusteella apurahatutkijat ovat voineet maksaa korvausta saamistaan työtiloista ja muista tutkimusedellytyksistä. Ensi keväänä Kulttuurirahaston apurahoista ei ole enää tarkoitus maksaa yliopistokorvausta. Tavoitteena on, että yliopistot silti edelleen toivottavat apurahansaajat tervetulleiksi ja tarjoavat heille tasapuoliset edellytykset hyvän tutkimuksen tekemiseen.

Maakuntarahastojen apurahoista saa lisätietoa kunkin maakunnan alasivuilta sekä Kulttuurirahaston YouTube-kanavan maakuntarahastokohtaisista apurahatietoiskuista.