Takaisin artikkelilistaukseen
Keski-Suomen rahasto
Keski-Suomen Kulttuurirahaston apurahat julkistettiin kahden vuoden tauon jälkeen vuosijuhlassa
25.5.2022
Yrjö, Kain, Vihtori, Harri ja Marko Tapper Juholan pihamaalla 1960-luvulla. Kuva: Saarijärven museo
Yrjö, Kain, Vihtori, Harri ja Marko Tapper Juholan pihamaalla 1960-luvulla. Kuva: Saarijärven museo
Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto on tämän kevään jakokierroksella myöntänyt tieteen ja taiteen harjoittamiseen apurahoina, opintostipendeinä ja palkintona yhteensä 685 500 euroa. Kärkihankeapuraha 40 000 euroa myönnettiin Tapperien taideseura ry:lle 30-vuotisjuhlavuoden tapahtumien toteuttamiseen. Joka toinen vuosi jaettavan Schildtin palkinnon saa tänä vuonna professori, tutkimusjohtaja Jukka-Pekka Mecklin palkintolauseen mukaisesti ”uraauurtavasta tutkimuksesta, hyvinvoinnin edistämisestä”. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa ja se myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa lääketieteen edustajalle.

Kärkihanke ja Schildtin palkinto

Tapperien taideseura perustettiin vuonna 1993 vaalimaan Aino, Vihtori, Marko, Harri, Kain ja Yrjö Tapperin elämäntyötä. Seuran perustamisen 30-vuotisjuhlavuonna v. 2023 se nostaa monipuolisesti esille Tapperin perheen taidetta, elämää ja erityistä asennetta, jota voisi kutsua "tapperismiksi". Se loi pohjan poikkeuksellisen lahjakkaalle taiteelliselle veljessarjalle ja heidän laajalle tuotannolleen. Juhlavuonna esitellään tapperismia laajalla, poikkitaiteellisella, koko vuoden kiertoon sijoittuvalla tapahtumakokonaisuudella, joka sisältää mm. työpajoja, elokuvaa, teatteria ja näyttelyitä.

Jukka-Pekka Mecklin.

Konnevedellä syntynyt ja koko työuransa Keski-Suomessa työskennellyt professori, tutkimusjohtaja Jukka-Pekka Mecklin on tehnyt uraauurtavaa syöpätutkimusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti jo yli 30 vuoden ajan. Julkaisujen määrällä ja siteerauksilla mitattuna Mecklin kuuluu eittämättä alallaan Suomen johtavien tutkijoiden joukkoon. Tutkimustyö on kohdentunut erityisesti periytyvän syöpäsyndrooman, nyk. Lynchin syndrooman, ja sen mekanismien tutkimukseen. Siihen liittyen Mecklin on myös perustanut LS-tutkimusrekisterin, joka palvelee paitsi lääketieteen ja hoitotyön ammattilaisia, mutta myös syövän periytyvyyttä pohtivia kansalaisia. Tutkimustyön ohella hän on toiminut koko työuransa ajan kliinisenä lääkärinä potilastyössä sekä lääketieteen ja lääkärien erikoistumiskoulutuksen kehittäjänä. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskus KEHO:n ohjausryhmän puheenjohtajana. KEHO kokoaa yhteen merkittävimmät keskisuomalaiset sosiaali- ja terveysalan, hyvinvoinnin, sekä liikunta- ja urheilualan organisaatiot monialaiseksi verkostoksi, jonka yhteisenä tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Lisäksi, Mecklin on toiminut aktiivisesti myös vanhan Jyväskylän Lyseo -rakennuksen suojelemisen puolesta.

Apurahamyönnöissä painotettiin taidekentän toimintaa

Ääniä-festivaali vuodelta 2021. Kuva: Tilda Hopia
Kulttuuriyhdistys Ääniä ry sai apurahan Ääniä Festivaalin 2022 järjestämiseen Äänekoskella. Kuva: Tilda Hopia

Keski-Suomen rahastoon osoitettiin kaikkiaan 541 hakemusta, joista n. 60 % kohdentui taiteen ja n. 40 % tieteen aloille. Hakemusten yhteissumma oli n. 11 miljoonaa euroa. Hakemuksen jättäneistä apurahan sai kaikkiaan 41 hakijaa, työryhmää tai hakijayhteisöä. Myönnetyistä apurahoista summien mukaan 66 % (450 500 euroa, 31 kpl) kohdistuu taiteen aloille 33 % (229 000 euroa, 11 kpl) tieteen aloille ja 1 % opintostipendeihin (6 000 euroa, 12 kpl).

Keski-Suomen rahasto myönsi kaikkiaan 12 kokovuotista henkilökohtaista työskentelyapurahaa kokopäivätoimiseen työskentelyyn. Edellisten lisäksi myönnettiin 12 vähintään puolivuotista apurahaa kokopäivätoimiseen työskentelyyn. Kokopäivätoimisten apurahojen lisäksi apurahoja myönnettiin osa-aikaisina sekä työskentelystä ja hankkeista aiheutuviin kuluihin. Apurahojen lisäksi myönnettiin 12 opintostipendiä Jyväskylän Lyseon abiturienteille Oy Wilh. Schauman AB:n rahastosta.

Kaikki Keski-Suomen rahaston apurahansaajat löytyvät täältä.