Takaisin artikkelilistaukseen
Hankeuutiset
Visuaalisen taiteen vauhdittamo edistämään taiteilijoiden ammatillista kasvua
12.4.2024
väriläiskiä valkoisella taustalla
Suomen Kulttuurirahasto kutsuu pohjalaisia visuaalisen alan taiteilijoita oppimaan uutta ja sparraamaan ammatillisia taitojaan Vauhdittamoon! Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rahastojen toteuttama Visuaalisen taiteen vauhdittamo on suunnattu Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla työskenteleville visuaalisen alan taiteilijoille.

Vauhdittamo järjestää taiteilijoille Mestarikurssin, joka tarjoaa tukea osaamisen kehittämiseen, toimeentulon edistämiseen ja työssä jaksamiseen. Mestarikurssille valitut visuaalisen alan taiteilijat saavat uutta ammatillista pääomaa ja kompetensseja, joilla jalostaa oman taiteellisen työn tuottavuutta ja vaikutusta.

Tavoite

Visuaalisen taiteen vauhdittamo on räätälöity vastaamaan alueen taidetoimijoiden tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on edistää alueen taiteilijoiden ammatillista kasvua ja osaamista Mestarikurssin avulla. Se edistää uusien taitojen oppimista, työssä jaksamista ja taiteilijoiden työllistymistä omassa työssään. Verkostoituminen tarjoaa käytännön vertaistukea ja uusia tekemisen tapoja sekä taiteilijalle että taiteilijan työtä tukevalle taideyhteisölle. Innostavat ja inspiroivat tapahtumat ja kohtaamiset tukevat urapolkua ja ammatillista identiteettiä. Vauhdittamo tuo alueen visuaaliselle taiteelle näkyvyyttä.

Mestarikurssi 

Hankkeen ytimessä on Mestarikurssi visuaalisen alan taiteilijoille. Kurssille otetaan 20 alueella toimivaa taiteilijaa vajaan vuoden kestävään toteutukseen, toukokuusta 2024 tammikuuhun 2025. Mestarikurssi on osallistujille maksuton. Se tarjoaa luentoja, työpajoja, tapahtumia ja mentorointia. Tapaamiset toteutetaan lähitapaamisina ja etänä. Kurssi on suomenkielinen. Tarkempi aikataulu löytyy hakuohjeista.

Haku on avoinna 12.4. –30.4.2024. Haussa painottuu motivaatiokirje, joka kertoo, miten Mestarikurssi edistää hakijan ammattia ja työtä. Haun tulokset julkaistaan 15.5., ja ensimmäinen tapaaminen on 23.5.

Mestarikurssin esittely

Mestarikurssilla tutustutaan esimerkiksi julkisen taiteen hankintaprosesseihin, harjoitellaan oman työn esittelyä ja kokeillaan tekoälyä työvälineenä. Kurssilla kehitetään taiteen myyntikanavia ja laajennetaan omaa työnkuvaa. Mestarikurssi sparraa tulevaisuuden mahdollisuuksien ja riskien arvioimiseen.

Työhyvinvointi on tärkeässä osassa Mestarikurssia. Kurssin ajan toteutettava vertaismentorointi auttaa taiteilijoita heidän itsensä sanoittamiin ammatillisiin haasteisiin, parantaa työssä jaksamista ja avaa uusia näkökulmia taiteilijan työhön. Omien taitojen kehittäminen parantaa taiteilijoiden toimeentulon mahdollisuuksia.

Esimerkkejä toteutuksista

  • Vauhdittamo Kick off Vaasassa
  • Vaikuttava verkosto -webinaari
  • Verkostoista voimaa -työpaja Kokkolassa
  • Työhyvinvointi -webinaari
  • Julkisen taiteen seminaari Seinäjoella
  • Taiteen myynti -webinaarisarja
  • Taiteilija ja työ -tapahtuma Seinäjoella

Alueen yhteisöille

Vauhdittamo tarjoaa runsaasti sisältöjä alueen visuaalisen alan yhteisöille. Osa Mestarikurssin työpajoista ja koulutuksista on avoinna myös yhteisöille ja osa niistä on räätälöity yhteisöjen tarpeeseen. Vauhdittamo kutsuu taidejärjestön tai -yhteisön luottamushenkilöitä, työntekijöitä tai tuottajia osallistumaan.

Verkostot tarjoavat käytännön tukea yhteisöjen toimintaan mm. tilakysymyksissä, näyttelytoiminnassa ja taiteen myynnin edistämisessä. Yhtä tärkeää on verkostojen mentoroiva vaikutus vertaistuen muodossa. Vauhdittamo sekä vahvistaa taiteilijoiden ja yhteisöjen jo olemassa olevia verkostoja että luo uusia. Laajemmat verkostot tarjoavat enemmän yhteistyömahdollisuuksia ja uusia oppimisympäristöjä.

Alueen taiteilijoille laajemmin 

Osa Vauhdittamo-hankkeen tapahtumista ja tilaisuuksista on avoinna yleisölle. Taideasiantuntijoiden luennoille ja taiteilijoiden esittelyihin on vapaa pääsy ja tilaisuuksista tiedotetaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaan rahastojen Facebook- ja Instagram-tileillä.

Taustaa

Vauhdittamon taustalla on vuosi sitten toteutettu selvitys, jonka pohjalta hanke todettiin alueelle tarpeelliseksi. Selvityksessä alueen toimijoilta kysyttiin taiteellisesta toiminnasta, tulevaisuuden odotuksista ja tarpeista.

Kyselyyn vastasi 65 visuaalisen alan taiteilijaa ja yhteisöä. Vastauksissa tuli esiin tarve uudenlaiselle, innostavammalle tulevaisuudennäkymälle. Kyselyyn vastanneista taiteilijoista 49% on harkinnut poismuuttoa alueelta. Oma taiteellinen työ ei elätä, eikä teosmyyntiä ole tarpeeksi. Taidealan arvostus koettiin vähäiseksi. Taidealan yhteisöt näkivät toiminnan jatkon valoisampana kuin yksittäiset taiteilijat, mutta toivat esiin yhteistyön ja verkostoitumisen tarpeet. Yhteisöjen haastattelut täydensivät kyselystä saatua tietoa, ja syvensivät näkemystä alueen erityispiireistä. 

Vauhdittamo-hankkeen tiedot 

Hankkeen vetäjänä toimii kuvataiteilija, taideasiantuntija Annika Dahlsten. Työpajoja ja koulutuksia vetävät alansa huippuammattilaiset. Hanke kestään maaliskuuhun 2025, ja sen tuloksena arvioidaan hankkeen onnistuminen ja tavoitteiden saavuttaminen.

Lisätietoja 

Annika Dahlsten 
hanke.annika.dahlsten@skr.fi

Hakuohjeisiin