Takaisin artikkelilistaukseen
Pohjois-Savon rahasto
Pohjois-Savon rahastolta yli 1,1 miljoonaa euroa tieteeseen ja taiteeseen
11.5.2022
Lotta Aarikka, Hanna Lappalainen ja Sanna Aaltonen.
Lotta Aarikka, Hanna Lappalainen ja Sanna Aaltonen tutkivat muun muassa yhteiskuntaluokkaan ja eriarvoisuuteen liittyviä kokemuksia kärkihankeapurahan tuella.
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto vietti vuosijuhliaan 11.5. Kuopion kaupungintalolla. Apurahan sai tänä vuonna yhteensä 83 hakijaa. Jakosumma oli yhteensä 1 130 000 euroa. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rahastojen yhteinen kärkihanke myönnettiin yhteiskunnallisesti merkittävälle monitieteelliselle tutkimushankkeelle.

Kärkihankeapuraha, suuruudeltaan 100 000 euroa, myönnettiin yhteisesti Pohjois-Karjalan rahaston kanssa professori Hanna Lappalaiselle ja työryhmälle itäsuomalaisten kielellistä variaatiota sekä yhteiskuntaluokkaan ja eriarvoisuuteen liittyviä kokemuksia käsittelevään tutkimukseen. Aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä, sillä luokkaerot eivät ole Suomessa yhtä selvät kuin esimerkiksi Isossa-Britanniassa, ja niitä voi olla vaikea tiedostaa. Hankkeen toivotaan tuottavan tietoa, joka vähentää eriarvoisuutta ja voi osaltaan estää syrjintää. 

– Hankeidea on ollut vireillä jo pari kolme vuotta. Minua ja muutamaa muuta kielentutkijaa on pohdituttanut se, kuuluuko ihmisen sosiaalinen tausta hänen kielenkäytöstään ja millaisia uskomuksia kielenkäytön ja yhteiskuntaluokan suhteeseen liittyy, Lappalainen kertoo. 

Hankkeen taustalla on tutkijaverkosto, johon kuuluu kielentutkijoita ja yhteiskuntatieteilijöitä Itä-Suomen yliopistosta. Hanna Lappalainen toimii itse Joensuun kampuksella suomen kielen oppiaineessa, dosentti Sanna Aaltonen Kuopion kampuksella yhteiskuntatieteiden laitoksella ja suomen kielen tohtorikoulutettava Lotta Aarikka siirtyy hankkeen alkaessa post doc -tutkijaksi yliopistolle.

Apurahoja monipuolisesti tieteelle ja taiteelle

Apurahahakemuksia jätettiin tänä vuonna yhteensä 541 (vuonna 2021 yhteensä 520). Kokovuotisten apurahojen määrä nousi edellisvuoden 13:sta 17 myöntöön. Puolivuotisia apurahoja myönnettiin yhteensä 18. Apurahoista 39, yhteensä 692 000 euroa, jaettiin tieteisiin. Taiteisiin myönnettiin 44 apurahaa, yhteensä 438 000 euroa.  Apurahojen keskisuuruus oli 13 000 euroa, mikä vastaa puolivuotisen apurahan summaa. Tänä vuonna jakovuorossa oli ensimmäistä kertaa Maija Makkosen nimikkorahasto, josta myönnettiin 7 apurahaa, yhteensä 78 000 euroa. Nimikkorahaston tarkoituksena on tukea tasapuolisesti tiedettä ja taidetta, painottuen lääketieteeseen, kuvataiteeseen ja arkkitehtuuriin.

Iida Valkonen, Kuopion Kuvataiteilijat ry vpj Maijariitta Karhulahti, Kuopion Kuvataiteilijat pj Marja Louni, Kuopion Taidemuseo, intendentti, Anna Vilkuna, Kuopion taidemuseo, johtaja
Kuopion Kuvataiteilijat ry:n varapuheenjohtaja Iida Valkonen (vas.) ja puheenjohtaja Maijariitta Karhulahti sekä Kuopion Taidemuseon intendentti Marja Louni ja johtaja Anna Vilkuna.

Lukuisten tieteen nimikkorahastojen myötä Pohjois-Savon rahasto on perinteisesti tukenut vuosittain kroonisiin kansansairauksiin liittyvää tutkimusta.

– Rahasto haluaa tukea sellaista tutkimusta, jossa pyritään selvittämään sairauden syntymiseen johtavia solu- ja molekyylitason tapahtumia, sairauksien diagnostiikkaa ja ennaltaehkäisyä sekä hoitoa, kertoo hoitokunnan puheenjohtaja Anitta Mahonen.

Tieteen puolelta kokovuotisen apurahan saivat esimerkiksi terveystieteiden maisteri Petrus Nuotio mm. veriplasman rasvahappokoostumusta itäsuomalaisilla miehillä käsittelevään väitöskirjatyöhön sekä yhteiskuntatieteiden maisteri Reetta Riikonen suomalaistaustaisten ja maahanmuuttajataustaisten äitien välisiä kohtaamisia ja niitä edistäviä tekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Taiteen puolelta eniten myöntöjä saivat visuaaliset taiteet ja säveltaiteet, joihin saapui myös eniten hakemuksia. Visuaalisten taiteiden apurahoja myönnettiin tänä vuonna 15 (yhteensä 156 000 euroa) ja säveltaiteiden apurahoja 14 (129 000 euroa).

Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberalle myönnettiin 20 000 euroa galleria- ja taidelainaamotoiminnan käynnistämiseen yhteistyössä Kuopion taidemuseon kanssa. Vuonna 2022 perustettava galleria esittelee uutta pohjoissavolaista tai pohjoissavolaistaustaista kuvataidetta ammattitaiteilijoilta. Taidelainaamo mahdollistaa taiteilijaseuran jäsenten teosten ostamisen tai lainaamisen kuukausihinnalla. Alueen yleisöjen ja asiakkaiden osalta galleria ja taidelainaamo lisäävät paikallisen taiteen saavutettavuutta, taiteilijoiden tunnettavuutta sekä taiteen myyntiä.

– Vuokrattomille gallerioille on kysyntää, sillä vastaanotamme runsaasti hakemuksia ja voimme tarjota näyttelyaikoja vain murto-osalle hakijoista. Koemme erittäin tärkeäksi, että uuden gallerian myötä voimme vastata paremmin tähän tarpeeseen ja osaltamme kehittää taidekenttää taiteilijoita tukevaan suuntaan yhdessä Kuopion taidemuseon kanssa, kertoo Kuopion kuvataiteilijat ry:n puheenjohtaja Maijariitta Karhulahti.

Taidetta niille, jotka eivät itse pääse taiteen luokse

Kuvataiteilija, lavastaja Anna Raatikainen. Kuva: Tuire Punkki
Kuvataiteilija, lavastaja Anna Raatikainen. Kuva: Tuire Punkki

Taidetta kaikille -erityisapurahoja myönnettiin tänä vuonna kolmelle osallistavalle hankkeelle. Kuvataiteilija ja lavastaja Anna Raatikaiselle myönnettiin 11 000 euroa Tässäteatteri-työpajahankkeeseen. Hän jatkaa hankettaan laajentaen sitä koskemaan muistisairaiden vanhusten lisäksi mielenterveyskuntoutujia sekä kehitysvammaisia.

– Nimi Tässäteatteri viittaa tässä olemiseen, läsnäoloon ja tähän hetkeen, jossa kukin osallistuja on arvokas juuri sellaisena kuin on. Toiminta muovautuu osallistujan tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan ja se voi olla vaikkapa kirjoittamista, kuvataidetta, runoilua, improvisaatiota, kuuntelemista, leikkimistä, muistoihin perustuvaa tarinointia ja havainnointia vuorovaikutteisesti. Tässäteatterissa kaikki tarinat, lauseet, eleet ja olemisentavat ovat sallittuja ja arvokkaita, Raatikainen kertoo.

– Tärkein tavoitteeni työssäni on mahdollistaa osallisuus sitä vailla oleville ihmisille ja saada aikaan merkityksellistä tapahtumista. Odotan työskentelyä kiitollisena ja innoissani.

Taidetta kaikille -apuraha myönnettiin myös laulunopettaja Anne-Mari Kraftille, joka sai 13 000 euroa Siilinjärven palvelukotien asukkaille järjestettävään musiikki- ja muistelutoimintaan. Muusikot Iiris Rissanen ja Finlay Hare saivat puolestaan 10 000 euron Taidetta kaikille -apurahan osallistavien musiikkihetkien järjestämiseen ikäihmisille Koillis-Savon palvelukodeissa.

Kaikki Pohjois-Savon myöntämät apurahat löytyvät täältä.

Lisätiedot:

Anitta Mahonen, Pohjois-Savon rahaston hoitokunnan puheenjohtaja
anitta.mahonen@uef.fi