Takaisin artikkelilistaukseen
Säätiö
Päivitykset koronaviruksen vaikutuksista toimintaamme
18.6.2020
Päivitämme tälle sivulle tietoja ja ohjeita koronaviruksen vaikutuksista Kulttuurirahastoon ja apuraha-asioihin.

25.1.2021

Vuosijuhlat

Sekä keskusrahaston vuosijuhla 27.2.2021 että maakuntarahastojen vuosijuhlat huhti-toukokuussa 2021 jätetään tänä vuonna järjestämättä. Apurahojen käsittelyyn tällä ei ole vaikutusta, vaan niistä päätetään normaalisti.

21.4.2020

Koronaviruksen aiheuttamia muutoksia apurahaohjeisiin

Koronaviruspandemia vaikuttaa monin tavoin apurahansaajien elämään, siksi Kulttuurirahasto joustaa tavallistakin enemmän. Ensisijaisesti pyydetään tarkistamaan apurahansaajan ohjeista apurahan käyttöön liittyvä kolmen ja viiden vuoden sääntö sekä apurahan raportointiin liittyvä ohje selvityksen laatimisen aikataulusta. Jos nämä ohjeet eivät sovellu tai anna riittävää joustoa tilanteeseen, seuraavassa lisäohjeita:

  • Kulttuurirahasto hyväksyy ilman erillisiä ilmoituksia 12 kuukauden lisäajan apurahojen käyttötarkoituksen toteuttamiseen niiden apurahansaajien osalta, joiden työsuunnitelmien toteuttamiseen koronavirus vaikuttaa. Jos esim. tapahtuma peruuntuu tältä kesältä, mutta se on mahdollista toteuttaa vuoden päästä, asia on kunnossa.
  • Jos apuraha on kokonaan nostettu 1.5.2020 mennessä, mutta sen käyttäminen viivästyy koronatilanteen vuoksi, Kulttuurirahasto hyväksyy ilman erillisiä ilmoituksia kuuden kuukauden lisäajan apurahojen käyttöselvitysten jättämiseen.
  • Jos apurahan käyttöä ei voi siirtää eteenpäin, käyttötarkoituksen muutoksesta tulee etukäteen neuvotella Kulttuurirahaston kanssa.
  • Jos koronaviruksen takia apurahansaajan suunniteltu tapahtuma tmv. jää toteutumatta, Kulttuurirahasto ei peri jo käytettyä apurahaa takaisin. Sen sijaan käyttämätön osuus apurahasta tulee joko palauttaa tai sen käytöstä toiseen tarkoitukseen tulee etukäteen neuvotella Kulttuurirahaston kanssa.
  • Henkilökohtaisen työskentelyapurahan käyttöä ei tarvitse keskeyttää tai siirtää, jos koronaviruksen takia työ- tai tutkimussuunnitelman toteuttaminen ei onnistu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, mutta sen toteutumista on kuitenkin mahdollista soveltaen edistää. Tämä ei edellytä yhteydenottoa Kulttuurirahastoon.
  • Residenssiapurahat pyritään ensisijaisesti siirtämään uuteen ajankohtaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, residenssityöskentelyyn tarkoitettu apuraha voidaan muuttaa taiteellisen työskentelyn apurahaksi. Muutoksesta tulee etukäteen neuvotella Kulttuurirahaston kanssa.
  • Liikkuvuusapurahat pyritään siirtämään uuteen ajankohtaan.
  • Kriitikkokurssin apurahoihin liittyvät ulkomaiset matkat toteutetaan siinä vaiheessa, kun se on mahdollista koronaviruksen takia.

Tilaa uutiskirjeemme