Takaisin artikkelilistaukseen
Pohjois-Savon rahasto
Yli miljoona euroa apurahoja Pohjois-Savoon
13.5.2020
Ote kuvataiteilija Reijo Kärkkäisen teoksesta The Freshwater Eels of Europe, 2019. Kuva: Reijo Kärkkäinen
Ote kuvataiteilija Reijo Kärkkäisen teoksesta The Freshwater Eels of Europe, 2019. Kärkkäinen sai Pohjois-Savon rahaston kokovuotisen apurahan 2020. Kuva: Reijo Kärkkäinen
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahaston jakosumma kohosi tänä vuonna 1 032 000 euroon. Summa sisältää Pohjois-Savon osalta yli 20 000 euroa Kulttuurirahaston hallituksen tänä keväänä maakuntarahastoille myöntämää taiteen lisätukea koronaepidemian aiheuttamaan kriisiin. Apurahansaajia on yhteensä 87.

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteinen Kärkiapuraha metsä- ja ympäristötieteen yliopistoyhteistyöhön

MMT, yliopistotutkija Antti Kilpeläinen sai kärkihankeapurahan metsäpohjaisten tuotteiden elinkaarisia aerosolihiukkaspäästöjä käsittelevään tutkimukseen. Kuva: Harri Mäenpää
Kuva: Harri Mäenpää

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarahastot jakavat tänä vuonna toisen kerran yhteisen Kärkihanke-apurahan suuruudeltaan 100 000 euroa. Apurahan saa MMT, yliopistotutkija Antti Kilpeläinen metsäpohjaisten tuotteiden elinkaarisia aerosolihiukkaspäästöjä käsittelevään tutkimukseen. Molemmat maakuntarahastot myöntävät yhdessä apurahansaajalle 50 000 euroa.

Hankkeessa selvitetään, miten metsäbiomassaan pohjautuva biotalous muuttaisi kasvihuone- ja aerosolipäästöjä ilmakehään. Metsäbiomassan käytön aerosolipäästöjä ei ole laajemmin huomioitu biotalouteen siirtymisessä, vaikka niillä on merkitystä sekä ilmaston että ympäristöterveyden kannalta. Koska aerosolihiukkasilla on sekä ilmakehää viilentäviä että lämmittäviä vaikutuksia, eri tuotantoprosesseissa vapautuvien hiukkasten määrien elinkaaritarkastelut ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää käynnissä olevan tuotantosysteemin muutoksen vaikutuksia ilmastoon sekä laajemmin ympäristöön.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osaston (Antti Kilpeläinen, Joensuu, puh. 050 382 3263) ja Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorion (Olli Sippula, Kuopio, puh. 040 355 3397) yhteishankkeena.

Saimme lukuisia hyviä hakemuksia, joista valinta kohdistui tällä jakokierroksella ajankohtaiseen ilmasto- ja ympäristöterveyteen. Toivon mukaan tällä rahoituspohjalla annamme hyvän startin ja lisäpotkua tutkimuksen eteenpäin viemiseen – ja kohti suurempia tutkimushankkeita. Mielenkiinnolla jäämmekin odottamaan hankkeessa saatuja tuloksia lähivuosien aikana, kertoo Pohjois-Savon rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Anitta Mahonen yhteisestä Kärkihanke-apurahasta.

Taidetta hoitolaitoksiin apurahoina myönnetään yhteensä 19 000 euroa kahdelle hankkeelle. Jaana Marttinen saa apurahan musiikkituokioiden järjestämiseen vanhainkotien asukkaille Kuopion syrjäseuduilla ja Tiina Vertainen yhteisötaideprojektin toteuttamiseen Rautalammin alueen hoitolaitoksissa ja kodeissa.

Yksivuotisia apurahoja myönnetään yhteensä kolmetoista. Apurahoista 46, yhteensä 730 500 euroa, jaetaan tieteille ja taiteen tukemiseen myönnetään 41 apurahaa, yhteensä 301 500 euroa. Apurahahakemuksien määrä kohosi hieman tänä vuonna ja hakemuksia tuli yhteensä 521 (vuonna 2019 yhteensä 464).

Maakuntarahasto ei järjestä tänä vuonna vuosijuhlaa koronatilanteen takia. Kaikki vuoden 2020 apurahansaajat löytyvät täältä.