Takaisin artikkelilistaukseen
Keskusrahasto
Yhteisöllisyydellä lukuintoa
23.3.2018

Lukuklaani lahjoittaa 50 kirjan paketin jokaiseen Suomen ala- ja yhtenäiskouluun

Ikätasoisesti kiinnostavia kirjoja tarvitaan jokaiseen kouluun! Siksi Kopioston ja Suomen Kulttuurirahaston yhteinen Lukuklaani-hanke lahjoittaa kaikille Suomen ala- ja yhtenäiskoululle kirjapaketin ja siihen suunnitellun opettajan oppaan. Lahjoitus sisältää yhteensä yli 100 000 kirjaa 19:ltä eri kirjakustantamolta, ja sen arvo on miljoona euroa.

Kirjojen helpon saatavuuden lisäksi yhteinen, jaettu lukukokemus on tärkeä keino lasten lukemisen edistämiseksi. Lukuklaanin kirjapaketti ja sen mukana tuleva opettajan käsikirja innostaa lukemaan kirjoja lukupiirissä. Yhdessä lukeminen, kirjasta keskusteleminen, toisten kuunteleminen ja lukukokemuksen jakaminen yhteisöllistää lukemista ja innostaa myös niitä oppilaita, joille pitkien tekstien lukeminen yksin on vaikeaa.

Koulut saavat valita käyttöönsä mieleisensä 50 kirjan kirjapaketin, joka toimitetaan heille syyslukukauden 2018 alussa. Lastenkirjallisuuden ammattilaisten avulla valitut teokset on kohdennettu erityisesti 3.−4.-luokkalaisia lapsia ajatellen. Kaikissa kirjapaketeissa on sekä helppolukuisia kirjoja että haastavaa luettavaa taitaville lukijoille.

”Valitsimme kirjapaketteihin kiinnostavia, lukemaan innostavia teoksia mahdollisimman monipuolisesti kaunokirjoista aina tietokirjoihin. Teokset edustavat pääasiassa tuoretta lastenkirjallisuutta, mutta mukaan mahtuu myös muutama klassikko-teos”, kertoo Lukuklaanin ohjausryhmän puheenjohtaja kirjailija Jari Järvelä.

Kirjapaketin valinta tehdään Lukuklaanin verkkosivujen kautta osoitteessa www.lukuklaani.fi. Valintasivu on auki huhtikuun 2018 loppuun.

Kirjahankintojen takana oleva Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, jonka toiminta perustuu testamentteina ja lahjoituksina saatuihin varoihin.

Luettavaa suomeksi, ruotsiksi ja saameksi

Suomenkieliset koulut voivat valita yhden viidestä kirjapaketista. Teemoitetuista kirjapaketeista löytyy ihmissuhteita ja kasvutarinoita, eläinkertomuksia, huumoria ja hauskoja sattumuksia, seikkailukirjoja ja fantasiaa. Jokainen paketti koostuu kahdeksasta teoksesta, joita kutakin on lukupiiritoimintaa ajatellen viisi kopiota. Lisäksi kaikki paketit sisältävät kymmenen yksittäistä teosta. Yksi paketti sisältää yhteensä 50 kirjaa.

Ruotsinkielisille kouluille Lukuklaani tarjoaa oman 50 kirjan paketin. Se on koottu ruotsinkielisen lastenkirjallisuuden asiantuntijoiden toimesta, huomioiden hankkeen kohderyhmä, 3.−4.-luokkalaiset.

Lukuklaani on sopinut myös saamelaisalueen kouluille toimitettavasta kirjapaketista yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa. Saamelaisalueen koulujen paketti sisältää saamenkielisten opettajien valitsemat kymmenen yksittäistä kirjaa sekä lukupiirisissä käytettäviä suomenkielisiä teoksia. Saamenkielisissä kirjoissa on huomioitu koulujen opetuskielet, joita ovat inarin-, koltan- ja pohjoissaame. 

”Hienoa, että Lukuklaani muistaa kirjavalinnoissaan myös saamelaisalueen kouluja”, toteaa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistoa johtava Ulla Aikio-Puoskari. ”Saamen kielen ja saamenkielistä opetusta antavat koulut saavat Saamelaiskäräjien julkaisemat oppimateriaalit ilmaiseksi. Lukuklaani laajentaa koulujen kirjavalikoimaa, mikä toivottavasti lisää myös saamenkielistä lukuharrastusta. Lukeminen kannattaa aina!”

Lukupiiriopas syksyllä 2018

Koulut saavat kirjapakettien yhteydessä myös opettajan käyttöön suunnatun Käsikirja Lukuklaanin lukupiireihin -oppaan. Opas on tehty nimenomaan Lukuklaanin kirjapaketteja varten: kuhunkin suomenkieliseen pakettiin löytyy käsikirjasta oma osionsa tehtävineen. Opettajan opas sisältää myös käytännön vinkkejä kirjallisuuden opettamiseen ja ohjeita lukupiirityöskentelyyn. Käsikirjassa on lisäksi kirjavinkkejä, joiden avulla lukemaan innostuneet voivat löytää lisää luettavaa mieluisasta aihepiiristä.

Opas toimitetaan kouluille printtiversiona syksyllä, jolloin se on mahdollista ladata myös digitaalisessa muodossa Lukuklaanin verkkosivuilta. Käsikirjan toteutuksesta vastaa äidinkielen opettajista koottu neljän hengen työryhmä.

www.lukuklaani.fi