Takaisin artikkelilistaukseen
Varsinais-Suomen rahasto
Varsinais-Suomen rahasto jakoi lähes 1,4 miljoonaa
13.5.2020
Dosentti Liisa Seppänen sai Varsinais-Suomen rahaston kärkihankeapurahan 2020. Kuva: Robert Seger
Dosentti Liisa Seppänen sai Varsinais-Suomen rahaston kärkihankeapurahan 2020. Kuva: Robert Seger
Kärkihankeapuraha myönnettiin dosentti Liisa Seppäselle arkeologiseen tutkimukseen. Arvostetun Elias Lönnrot -mitalin saivat Matti ja Teppo Ruohonen ”jokapäiväisestä työstä ja suurten tunteiden tulkinnasta”.

Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto jakoi tämän kevään jakokierroksella yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa apurahoina ja opintostipendeinä Varsinais-Suomessa asuville tai syntyneille hakijoille sekä maakunnassa tehtävään tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen työhön ja muuhun kulttuuritoimintaan. Apurahat julkistettiin 13.5. Koronapandemian takia perinteistä vuosijuhlaa ei tänä vuonna pidetty.

Apurahoja myönnettiin yhteensä 121 kappaletta yksittäisille hakijoille, työryhmille ja yhdistyksille. Apurahasummasta 55 000 euroa jaetaan touko-kesäkuun vaihteessa opintostipendeinä lahjakkaille Turun konservatorion opiskelijoille sekä matemaattis-luonnontieteellisissä ja teknisissä aineissa menestyneille varsinaissuomalaisille ylioppilaille ja ammatillisista oppilaitoksista valmistuville opiskelijoille.

Kevään myönnöissä huomioitiin myös koronapandemian takia kärsinyt vapaan taiteen kenttä. Suomen Kulttuurirahaston hallitus päätti maaliskuun lopussa miljoonan euron hätärahoituksesta kulttuurikentälle. Lisäraha kohdistettiin lyhyisiin työskentelyapurahoihin erityisesti freelance-taiteilijoille.

Apurahahakemuksia lähetettiin Varsinais-Suomen rahastoon tänä vuonna yhteensä lähes tuhat, yhteissummaltaan yli 20 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna hakemusmäärä nousi hieman. Myönnetyistä apurahoista tieteen osuus oli 45 % ja taiteen osuus 55 %. Suurin osa, 86 kappaletta, myönnettiin henkilökohtaisina työskentelyapurahoina tieteen- ja taiteenharjoittajille. Muut apurahat osoitettiin erilaisten tutkimus- ja kulttuurihankkeiden kuluihin.

Tieteen apurahoja saivat mm. Ph.D. Mehdi Ghasemi (aiheena Varsinais-Suomessa asuvien maahanmuuttajakirjailijoiden näkyvyys), fil. maisteri Riikka Vainio (ravintoverkkojen huippulajit haitta-aineiden ilmentäjinä Suomen rannikolla) ja fil. maisteri Katri Vaparanta (solun pinnan viestimolekyylien viestintätavat, sydämen liikakasvu ja syöpä).

Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiinsaivat rahoitusta kuvataiteilija AMK Mervi Patala Yhä Me -taidetyöpajan toteuttamiseen, musiikkipedagogi AMK Toni Perttulan ja teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK Jarmo Humalajärven työryhmä sirkuskiertueen järjestämiseen Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrian osastolle sekä Salon Taiteilijaseura ry Taide tulee luo -hankkeen toteuttamiseen.

Kaikki vuoden 2020 apurahansaajat löytyvät täältä.

Kärkihankeapuraha ja Elias Lönnrot -mitali

Kärkihankeapurahan, 40 000 euroa, Varsinais-Suomen rahasto myönsi dosentti Liisa Seppäselle hänen arkeologian alan tutkimushankkeelleen Turun Pyhän Hengen hautausmaan historiasta ja alueelle haudattujen vainajien ajoittamisesta. Nykyisen Turun Vähätorin laidalla sijainneen hautausmaan ja sen yhteydessä toimineiden Pyhän Hengen laitoksen, kirkon ja Pyhän Yrjänän hospitaalin historian selvittäminen lisää tietoa Turun keskiajan ja uuden ajan alun kaupunkikuvasta ja kaupunkilaisten elämästä.

Suomen Kulttuurirahaston hallitus myönsi Varsinais-Suomen rahaston hoitokunnan aloitteesta Elias Lönnrot -mitalit viihdetaiteilijoille Matti ja Teppo Ruohoselle heidän puolivuosisataa kestäneestä ansiokkaasta ja monimuotoisesta työstään viihdemusiikin alalla. Matti ja Teppo ovat suomalaisen musiikkielämän tunnetuin duo. Matti ja Teppo esiintyvät yhdessä, ja juuri erottamattomana kokonaisuutena he ovat tulleet valtakunnallisiksi julkisuuden henkilöiksi. Samalla he ovat turkulaisuuden symboleita: usein viittaus Mattiin ja Teppoon on tavalla tai toisella viittaus turkulaisuuteen. Erityistä Matin ja Tepon uralla on myös pitkäkestoinen tähteys, joka on ulottunut 1960-luvun lopulta tähän päivään. Uraansa lopettelevat laulajat edustavat sodan jälkeen syntyneitä sukupolvia, ja he ovat ikääntyneet yhtä matkaa kuulijoidensa kanssa.

Suomen Kulttuurirahaston apurahatoiminta perustuu lahjoituksiin

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Sen omaisuus on karttunut yksityisten ja yhteisöjen tekemien testamenttien ja lahjoitusten turvin. Apurahat, palkinnot, opintostipendit ja muu kulttuuritoiminta rahoitetaan yleisrahaston ja lahjoittajien nimikkorahastojen tuotoista niiden ohjesäännöissä mainittujen tarkoitusten mukaiseen toimintaan. Varsinais-Suomen rahastolla on 36 nimikkorahastoa, joista 19 oli tänä vuonna jakovuorossa. Myönnetyistä apurahoista reilu kolmasosa myönnettiin nimikkorahastoista.