Takaisin artikkelilistaukseen
Hankeuutiset
Taidetestaajat-hanke puolivälissä: Sillanrakennusta kouluista taideorganisaatioihin
18.12.2018
Taidetestaajat Oulun taidemuseossa 2.10.2018. Taideteokset ovat taiteilija Anni Rapinojan Luonnollisesti-näyttelystä.
Taidetestaajat Oulun taidemuseossa 2.10.2018. Kuva: Sanna Krook
Taidetestaajat on Suomen historian suurin nuorten kulttuurihanke, joka maksaa yli 20 miljoonaa euroa ja tavoittaa kolmen lukuvuoden ajan kahdeksasluokkalaisista lähes 100 %. Hankkeen ovat kehittäneet Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Jo hankkeen puolivälissä voidaan todeta, että kyseessä on merkittävä valtakunnallinen toimintamalli, joka saattaa koulut ja taideorganisaatiot yhteen.
Taidetestaajat Oulun taidemuseossa 2.10.2018. Taideteokset ovat taiteilija Anni Rapinojan Luonnollisesti-näyttelystä.
Taidetestaajat Oulun taidemuseossa. Taideteokset ovat taiteilija Anni Rapinojan Luonnollisesti-näyttelystä. Kuva: Sanna Krook

Ensimmäisenä lukuvuonna 2017–2018 Taidetestaajiin osallistui 57 976 nuorta, 797 yläkoulua ja 3380 luokkaa. Heille tarjottiin 126 185 korkeatasoista kulttuurielämystä 55 taidekohteessa. Kullekin luokalle tarjotaan vuosittain yksi vierailu oman maakunnan taideorganisaatiossa ja yksi valtakunnallinen vierailu, joka usein suuntautuu pääkaupunkiseudulle. Jokainen kasiluokkalainen pääsee mukaan asuinpaikastaan riippumatta, ja erityisryhmiin ja saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Taidetestaajat tarjoaa tärkeän lisäresurssin koulujen taidekasvatukseen ja nuorten taidekokemusten lisäämiseen. Käytännön työssä on huomattu, että Taidetestaajien toiminnalla on vaikutusta koulujen toimintakulttuureihin ja koulujen osallistumismahdollisuudet ovat parantuneet. Taidevierailut opettavat nuorille, miten tilaisuuksissa käyttäydytään, ja matkustaminen ohjaa nuoria toimimaan joustavasti eri tilanteissa. Vierailuilla on myös todettu olevan luokan yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä lisäävä vaikutus.

Kulttuurirahaston ennen hankkeen alkua toteuttamassa kyselytutkimuksessa kartoitettiin mm. esteitä koulujen taidevierailulle. Suurimmaksi haasteeksi paljastuivat pitkät välimatkat ja kuljetusten tarve sekä niistä syntyvät kustannukset. Kulttuurirahasto kuitenkin totesi, että pelkkä matkustamisen helpottaminen ei riitä, vaan koulujen ja taideorganisaatioiden välille tarvitaan välittäjätaho, joka vastaa yhteydenpidosta, helpottaa yhteistyötä ja poistaa osallistumisen esteitä.

– Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto toimii tällaisena välittäjäorganisaationa. Eri puolilla Suomea työskentelee 19 aluekoordinaattoria, joilla on ollut tärkeä rooli yhteistyömallin luojina ja kehittäjinä. Vastaavaa hanketta ei ole toteutettu aiemmin, joten koko toimintamalli on luotu alusta alkaen itse, kertoo Taidetestaajien hankepäällikkö Anu-Maarit Moilanen. – Hankkeen osallistumisprosentin ja saadun palautteen perusteella tässä on onnistuttu hienosti.

Taidetestaajien vaikuttavuudesta on tekeillä kolme akateemista tutkimusta, joita toteuttavat Taideyliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Nuorisotutkimusseura. Tutkimukset valmistuvat vuosina 2019 ja 2020. 

– Alustavat tutkimukset osoittavat, että koordinoiva välittäjätaho on hyvin tarpeellinen, jotta koulujen ja taideorganisaatioiden yhteistyöstä saadaan kaikki hyöty irti. Hankkeessa koulut pääsevät taidevierailujen avulla toteuttamaan nykyisen opetussuunnitelman tavoitteita, esimerkiksi koulujen ulkopuolisten tahojen kanssa työskentelyä ja uusissa ympäristöissä toimimista. Taideorganisaatioita taas kannustetaan yleisötyön kehittämiseen. Aluekoordinaattoreiden sisällöllinen osaaminen on olennaista yhteistyön kehittämisessä, tutkija Tarja Pääjoki Taideyliopistosta kuvailee.

Taidetestaajat ostaa pääsylippuja noin 2 miljoonalla eurolla lukuvuosittain. Näillä tuloilla taideorganisaatiot voivat kehittää nuorille suunnattua yleisötyötään ja palkata esimerkiksi taidepedagogeja ja yleisötyöntekijöitä.

Turun Aboa Vetus & Ars Nova -museo on ollut Taidetestaajat-kohteena kahtena lukuvuonna. Museolehtori Janna Jokela kertoo, että heillä on aina heti alussa kerrottu nuorille, että taiteesta ei tarvitse tykätä. Tämä on ollut loistava lähtökohta. – Olen päässyt käymään mahtavia keskusteluja nuorten kanssa, ja kuullut sellaisia oivalluksia ja humoristisia letkautuksia, etten enää katso taideteoksiamme samoin silmin itsekään.

Aboa Vetus & Ars Novassa on kehitetty taidetestaajia varten yleisötyön sisältöjä, joissa punaisena lankana ovat olleet nuorten omat mielipiteet taiteesta. – Olemme pyrkineet madaltamaan kynnystä nuorten ja nykytaiteen välissä tiivistämällä sisällön nuoren kannalta olennaiseen: tykkäänkö minä tästä vai en? Museomme ei ole yläkouluikäisten tavanomainen vierailukohde, joten Taidetestaajat on ollut meille kaikin puolin ilahduttava ja opettavainen hanke, Jokela kiteyttää.

Nuoret arvioivat taidekokemuksensa tarkoitusta varten kehitetyllä sovelluksella, ja näistä palautteista syntyy maailman suurin organisoitu taidekritiikki. Arvioita on kertynyt Taidetestaajien verkkosivuille joulukuun puoliväliin mennessä noin 72 000 kappaletta.

Lisätietoja:

hankepäällikkö Anu-Maarit Moilanen
044 9784 893
anu-maarit.moilanen@taidetestaajat.fi
www.taidetestaajat.fi