Takaisin artikkelilistaukseen
Etelä-Savon rahasto
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastolle merkittävä lahjoitus
13.12.2018
Rouva Salli Haaki (k. 20.7.2018) on testamenttilahjoituksellaan kartuttanut n. 700 000 eurolla Etelä-Savon rahaston yhteydessä olevaa Salli ja Aake Haakin rahastoa. Rouva Haakin vuonna 2009 perustaman omaa ja puolisonsa nimeä kantavan nimikkorahaston tarkoitus on tukea lääketieteellistä tutkimusta ja opiskelua.
Aake ja Salli Haaki, Etelä-Savon rahaston nimikkorahasto
Salli ja Aake Haaki

Tammikuun jaossa 705 000 euroa

Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojen tammikuun hakukierroksella Etelä-Savon rahasto jakaa ennätykselliset 705 000 euroa. Yleisrahastosta ja jakovuoroisista nimikkorahastoista jaettavia apurahoja voivat hakea kaikki eteläsavolaiset tieteen- ja taiteenharjoittajat sekä maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille. Uutena hakualana on ”Pelit”.

Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha maakuntiin

Uutuutena Tammikuussa haussa on Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha. Kohdennettua apurahaa jaetaan noin 20 000 euroa ja sitä voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt. Taiteellinen työskentely tai taidehanke voi toteutua niin hoito- ja hoivalaitoksissa kuin ympäristöissä, joissa se ei ole tavanomaista, esim. vankiloissa, vastaanottokeskuksissa sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköissä. Taidetta hoitolaitoksiin - apurahan tavoitteena on edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta ja lisätä erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Päivi Majoinen Etelä-Savon rahaston puheenjohtajaksi

Etelä-Savon Kulttuurirahaston hoitokunnan puheenjohtajana on 1.10.2018 alkaen toiminut kasvatust. maisteri Päivi Majoinen (Pieksämäki). Varapuheenjohtaja on maat. ja metsät. tohtori Yrjö Niskanen (Rantasalmi). Uusina hoitokunnan jäseninä ovat aloittaneet fil. tohtori Laura Hokkanen (Mikkeli), valtiot. tohtori Aija Kettunen (Pieksämäki), kasvatust. maisteri Hannu Korhonen (Mikkeli), fil. lis. Virpi Launonen (Mikkeli), fil. tohtori Anna-Mari Lindeberg (Savonlinna), sekä maat. ja metsät. tohtori Petteri Vanninen (Savonlinna). Aiemmasta hoitokunnasta jatkavat asiamies Kristiina Rintala (SKR, keskusrahasto) ja lääket. tohtori Tuula Tarkiainen (Mikkeli). Maakuntarahaston asiamies on fil. tohtori Päivikki Eskelinen-Rönkä.

Vuonna 1961 perustettu Etelä-Savon rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se toteuttaa tarkoitustaan, Etelä-Savon maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä, myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 14 kunnan alueella.

Lisätiedot:

Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä
Päivikki
Eskelinen-Rönkä
asiamies