Takaisin artikkelilistaukseen
Apurahat
Suomen Kulttuurirahasto tukee saamenkielisten opettajien koulutusta 300 000 eurolla
2.5.2019
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 300 000 euron suuruisen apurahan saamenkielisten opettajien kouluttamiseen.
Kulttuurirahasto on tukenut saamen kielten elvytystä jo parinkymmenen vuoden ajan. Kuva: Saamelainen kulttuuriarkisto
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 300 000 euron suuruisen apurahan saamenkielisten opettajien kouluttamiseen. Saamen kieliä osaavista opettajista on valtava pula erityisesti saamelaisten kotiseutualueella, mutta myös sen ulkopuolella.

Suomen Kulttuurirahaston myöntämästä 300 000 euron kattosummasta myönnetään pienempiä, henkilökohtaisia apurahoja Ketterä korkeakoulu -hankkeen opiskelijoille. Ketterä korkeakoulu on Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämä kolmivuotinen koulutushanke. Siinä tarjotaan erillisiä opintoja niille, jotka haluavat opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä.

Ketterässä korkeakoulussa opiskelijat lukevat inarin-, koltan- tai pohjoissaamen kieliä, kirjallisuutta sekä opettajan pedagogisia opintoja. Suurimmalla osalla opiskelijoista on taustallaan jo joko ylempi tai alempi korkeakoulututkinto.

”Tämän kevään opiskelijavalinnassa hakemuksia tuli yhteensä 36. Heistä 27 aloittaa inarin- tai pohjoissaamen kielten tai kirjallisuuden opinnot tai molemmat. Koltansaamen opiskelijavalinnat on tehty aiemmin, ja opinnot ovat jo käynnissä”, summaa Ketterä korkeakoulu -hankkeen projektipäällikkö Marja-Liisa Olthuis.

"Inarinsaamen kielipesissä on varttunut kymmeniä uusia puhujia tähän maailman ainoaan kieleen, jota puhutaan vain Suomessa."

”Kulttuurirahasto on tukenut saamen kielten elvytystä jo parinkymmenen vuoden ajan. Esimerkiksi inarinsaamen kielipesissä on varttunut kymmeniä uusia puhujia tähän maailman ainoaan kieleen, jota puhutaan vain Suomessa. Nyt heille tarvitaan opettajia, muuten työ kielen pelastamiseksi valuu hukkaan”, toteaa Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

Inarin- ja pohjoissaamen osalta opiskelu alkaa ensi syksynä. Opiskelijat suorittavat yhden lukuvuoden aikana kaikki opettajan pätevyyteen kuuluvat saamen kielten opinnot. ”Tavallista yliopistoreittiä pitkin näiden opintojen suorittamiseen menisi pari vuotta. Intensiivisen opiskeluvuoden vuoksi opiskelijamme joutuvat olemaan pois töistä, eikä kaikilla ole mahdollisuutta valtiontukiin, minkä vuoksi Kulttuurirahaston myöntämät apurahat ovat todella tärkeitä”, Marja-Liisa Olthuis kertoo. 

Tavallisiin yliopisto-opintoihin verrattuna Ketterän korkeakoulun opinnoissa poikkeuksellista on myös se, että opinnot viedään saamelaisalueelle Inariin. Kieliopinnot järjestetään kontaktiopintoina ja yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Syksyllä 2020 alkavat kirjallisuuden opinnot voi suorittaa verkossa, ja vuonna 2021 järjestettävät pedagogiset opinnot viedään jälleen Inariin.

Ketterän korkeakoulun tavoitteena on saada nopeasti lisää saamenkielten taitoisia opettajia kentälle. Ensimmäiset pätevät opettajat valmistuvat kieliopintojen jälkeen. Monet opiskelijoista tarvitsevat vain tietyn kokonaisuuden saadakseen esimerkiksi saamen kielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyden: toiset tarvitsevat kielten opintoja, toiset taas kirjallisuutta. Marja-Liisa Olthuis toivoo, että aikanaan myös pedagogisiin opintoihin hakeutuisi paljon saamentaitoista väkeä, jolta pätevyydestä puuttuisivat enää pedagogiset opinnot. 

Opiskelijahaku opettajan pedagogisiin opintoihin järjestetään syksyllä 2020. Myös näihin opintoihin varataan henkilökohtaisia apurahoja 300 000 euron kattosummasta.

Ketterä korkeakoulu -hanke on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista opettajankoulutuksen kehittämishankkeista.  

Lisätiedot
Yliasiamies Antti Arjava
Antti
Arjava
yliasiamies