Takaisin artikkelilistaukseen
Satakunnan rahasto
Satakunnan tieteelle ja taiteelle 665 000 euroa
17.5.2021
Satakunnan Elävien kuvien ry sai apurahan Huhtamo International Film Festivalin toteuttamiseen.
Satakunnan Elävien kuvien ry sai apurahan Huhtamo International Film Festivalin toteuttamiseen. Kuva: Tiina Nissinen
Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto jakoi 18.5.2021 yhteensä 45 apurahaa, 665 000 euroa.

Kuvataide ja humanistiset tieteet saivat eniten rahoitusta

Satakunnan Kulttuurirahaston apurahan sai 45 hakijaa. Apurahan saajien lukumäärä laski viime vuoteen nähden 15 %, minkä vuoksi keskimääräinen apurahan suuruus nousi lähes 20 prosentilla. Kokovuotisia henkilökohtaisia työskentelyapurahoja myönnettiin yhteensä 9 kappaletta (vuonna 2020 yht. 8).

Fil. tohtori Teija Kirkkala sai Satakunnan rahaston kärkihankeapurahan vuonna 2021.
Fil. tohtori Teija Kirkkala

Kokovuotisten apurahojen lisäksi vähintään puolivuotisia työskentelyapurahoja myönnettiin 17 kappaletta (vuonna 2020 yht. 10). Euromääräisesti eniten apurahoja myönnettiin kuvataiteisiin (122 000 euroa), humanistisiin tieteisiin (108 000 euroa), luonnontieteisiin (79 000 euroa), säveltaiteisiin (78 000 euroa) ja lääketieteeseen (68 000 euroa). Nuorin apurahan saaja on vasta 15-vuotias. Kappalemääräisesti eniten apurahoja myönnettiin Poriin (17 kpl), Turkuun (5 kpl) ja Raumalle (4 kpl).

Satakunnan Kulttuurirahaston Kärkihankerahoitus myönnettiin filosofian tohtori Teija Kirkkalan johtamalle työryhmälle Euraan, jonka tutkimusaiheena on Selkämeren jodipitoisuuden vaikutus silakkaan ja muuhun meriluontoon Satakunnassa.

Taidetta hoitolaitoksiin apuraha myönnettiin yhdelle hakijalle, yhteensä 17 000 euroa. Lastenkulttuuriin apurahoja myönnettiin kahdelle hakijalle, yhteensä 15 000 euroa.

Tänä vuonna taiteelle myönnettiin euromääräisesti 43 % ja tieteelle 57 % apurahoista. Kappalemäärinä vastaavat luvut ovat taide 24 apurahaa ja tiede 21 apurahaa. Keskimääräinen myönnetty apuraha oli noin 14 800 euroa.

Satakunnan Kulttuurirahasto vastaanotti tänä vuonna 307 hakemusta (+7,0 % edellisvuoteen), joiden yhteenlaskettu summa oli 5 498 573 euroa (+23,3 %). Edellisenä vuonna hakemuksia oli 287 kappaletta ja haettu yhteissumma 4 458 589 euroa. Suomen Kulttuurirahaston hallitus vastasi erityisesti taiteen hakemusten määrän valtavaan kasvuun myöntämällä Satakunnan Kulttuurirahastolle suunniteltua suuremman jakovaran vuodelle 2021, kohdentaen lisäyksen taiteen koko- tai puolivuotisiin apurahoihin.

Kulttuurirahaston kaikkien maakuntarahastojen yhteinen vuosijuhla on virtuaalinen ja katsottavissa 26.5. klo 18 alkaen osoitteessa skr.fi/matkallasuomessa.