Takaisin artikkelilistaukseen
Satakunnan rahasto
Satakunnan tieteelle ja taiteelle 656 000 euroa
14.5.2020
Muusikko Katri Borm sekä kasvatustieteen kandidaatti Sarah Goncalves saivat Satakunnan rahaston apurahan 2020 Kielinuppu-projektiin. Kuva: Kaija Marjanen Photography
Muusikko Katri Borm sekä kasvatustieteen kandidaatti Sarah Goncalves saivat Satakunnan rahaston apurahan 2020 Kielinuppu-projektiin. Kuva: Kaija Marjanen Photography
Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto jakoi 14.5.2020 yhteensä 53 apurahaa, 656 000 euroa. Poikkeusolojen vuoksi Porissa järjestettäväksi suunniteltu vuosijuhla peruttiin. Jokainen apurahansaaja sai henkilökohtaisesti tiedon saamastaan apurahasta.

Kuvataide, humanistiset tieteet, lääketiede ja säveltaide sekä monet muut alat saivat rahoitusta

Satakunnan Kulttuurirahaston apurahan sai 53 hakijaa. Kokovuotisia henkilökohtaisia työskentelyapurahoja myönnettiin yhteensä 8 kappaletta. Kokovuotisten apurahojen lisäksi vähintään puolivuotisia työskentelyapurahoja myönnettiin 10 kappaletta. Euromääräisesti eniten apurahoja myönnettiin kuvataiteisiin (122 000€), humanistisiin tieteisiin (101 000€), lääketieteeseen (80 500€) ja säveltaiteisiin (80 000€). Nuorin apurahan saaja on vasta 12-vuotias. Kappalemääräisesti eniten apurahoja myönnettiin Poriin (19 kpl), Turkuun (7 kpl) ja Helsinkiin (5 kpl).

Satakunnan Kulttuurirahaston Kärkihankkeet myönnettiin kahdelle hakijalle: FM Tommi Iivonen sai 32 000 euroa porilaisten underground -muusikkojen ja -vaikuttajien haastattelemiseen ja haastattelujen litteroimista käsittelevään tutkimukseen ja FT Kati Salo Satakunnan esihistoriallisten ihmisluiden tutkimusta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa.

Taidetta hoitolaitoksiin apurahoja myönnettiin neljälle hakijalle, yhteensä 25 500 euroa. Lastenkulttuuriin apurahoja myönnettiin kolmelle hakijalle, yhteensä 33 500 euroa.

Tänä vuonna taiteelle myönnettiin euromääräisesti 51% ja tieteelle 49% apurahoista. Kappalemäärinä vastaavat luvut ovat tiede 19 apurahaa ja taide 34 apurahaa. Keskimääräinen myönnetty apuraha oli noin 12 300 euroa.

Satakunnan Kulttuurirahasto vastaanotti tänä vuonna 287 hakemusta, joiden yhteenlaskettu summa oli 4 458 589 euroa. Edellisenä vuonna hakemuksia oli 265 kappaletta ja haettu yhteissumma 3 786 989 euroa.

Kaikki vuonna 2020 myönnetyt apurahat löytyvät täältä.