Takaisin artikkelilistaukseen
Apurahat
Säätiöiden post doc -poolin syyshaun tulokset
27.11.2020
Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 27.11.2020 31 tohtorille noin 1,56 miljoonaa euroa. Suomen Kulttuurirahasto myönsi apurahan 18:lle hakijalle, yhteensä 915 500 euroa.

Poolin syksyn hakukierrokselle osallistui 122 tohtoria eri puolilta Suomea, joten apuraha voitiin myöntää 25 prosentille hakijoista.

Lääket. tohtori Lauri Holmström sai Post doc -poolin apurahan syksyllä 2020.

Kulttuurirahasto myönsi rahoitusta mm. lääket. tohtori Lauri Holmströmille, jonka sydänpysähdyksen geneettistä taustaa käsittelevä tutkimus sijoittuu Los Angelesiin, Cedars-Sinai Heart Instituuttiin. Holmströmille myönnettiin 70 000 euron apuraha.

– Nuorilla alle 40 vuotiailla löytyy usein perinnöllinen sydänlihassairaus äkkikuoleman taustalta, mutta suurin osa sydänperäisistä äkkikuolemista tapahtuu keski-iässä oleville tai keski-iän ylittäneille, joilla löytyy useimmiten hankittu sydänsairaus äkkikuoleman syynä, Holmström kertoo.

– Aiemmassa väitöstutkimuksessani tutkimme sydänperäiseen äkkikuolemaan johtavien sydänlihassairauksien geneettistä taustaa, ja tulevalla post doc -jaksolla on tarkoitus tutkia lisää sydänpysähdykseen ja sydänperäiseen äkkikuolemaan johtavien sydänsairauksien geneettisiä syitä. Sydänperäinen äkkikuolema muodostaa kansaterveydellisen ongelman, ja sen geneettisen taustan parempi tunteminen voi tuoda uusia mahdollisuuksia riskipotilaiden parempaan tunnistamiseen ja kyseisten tapahtumien ennaltaehkäisemiseen.

Fil. tohtori Lotta Jokiniemi sai Post doc -poolin apurahan syksyllä 2020.

Fil. tohtori Lotta Jokiniemi puolestaan tekee tutkimustaan Espanjassa, Barcelonan yliopiston kvantti- ja astrofysiikan laitoksella. Hänen hiukkasfysiikan standardimallin ulkopuolisen fysiikan ennustamista neutriino-ydinsironnan avulla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseensa myönnettiin 38 000 euron apuraha.

– Nykykäsitys maailmankaikkeuden hiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutuksista perustuu hiukkasfysiikan standardimalliin. Väitöskirjatyössäni tutkin, miten neutriinotonta kaksoisbeetahajoamista – erästä hypoteettista standardimallin vastaista atomiytimen prosessia – voidaan ennustaa ydinfysiikan keinoin. Jatko-opintojeni aikana esittelin myös aktiivisesti tutkimustani kansainvälisissä konferensseissa, missä minulle tarjoutuikin mahdollisuus päästä jatkamaan väitöskirjatyöhöni liittyvää tutkimusta Barcelonan yliopiston kvantti- ja astrofysiikan laitokselle tuoreeseen teoreettisen ydinfysiikan tutkimusryhmään Jokiniemi, nuori tutkija kertoo.

– Barcelonan yliopisto tarjoaa loistavat puitteet tällaiselle tutkimukselle, sillä siellä tutkitaan sekä hiukkas- että ydinfysiikkaa modernein teoreettisin menetelmin. Lisäksi yliopiston ydinfysiikan tutkimusryhmä toimii yhteistyössä muiden kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa, mikä tarjoaa mahdollisuuden vertailla erilaisilla malleilla laskettuja ennusteita keskenään ja täten poistaa ennusteiden epävarmuutta.

Löydät kaikki Kulttuurirahaston Post doc -poolin apurahansaajat täältä. Valitse erillishauista Post doc -pooli.

Tärkeä tuki nuorille tutkijoille

Säätiöiden post doc -pooli on osoittautunut tärkeäksi tiederahoituksen instrumentiksi, jonka ansiosta nuoret perheelliset tutkijat voivat rahoittaa tutkimusjakson ulkomaisessa huippuyliopistossa. Poolin kautta myönnetyt apurahat määräytyvät joustavasti hakijan tarpeen mukaan ja niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi perheen muuttokulut sekä lasten hoito- tai koulumaksut.

Poolin tehtävänä on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä. Kahdenkymmenenkahden hakukierroksen jälkeen jo yli 600 tohtoria on saanut poolin kautta rahoituksen vähintään yhden lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson järjestämiseksi. Heistä noin kolmannes on saanut kaksivuotisen rahoituksen.

Poolin seuraava hakukierros järjestetään 15.12.2020–31.1.2021, jolloin jaettavana on noin 1,6 miljoonaa euroa. Haun tulokset julkistetaan maalis-huhtikuussa 2021.

Säätiöiden post doc -pooli perustettiin vuonna 2009. Siihen kuuluu kaudella 2019–2021 kolmetoista säätiötä, jotka ovat sijoittaneet pooliin yhteensä 3,2 miljoonaa euroa vuosittain. Mukana ovat Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö.

Lisätietoja: postdocpooli.fi, info(at)postdocpooli.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä, puh. 0400-868 006