Takaisin artikkelilistaukseen
Säätiö
Romanikielelle ja -kulttuurille miljoonan euron tuki
30.11.2022
Romaninaisia ja lapsia seisomassa ryhmässä katsoen kameraan
Jonne Heinonen, Rom, 2016-2022. Romaniyhteisöstä kertova näyttely on avoinna Valokuvataiteen museossa 11.11.2022-8.1.2023.
Suomen Kulttuurirahasto tukee Suomen romanikielen elvyttämistä sekä romanitaidetta ja -kulttuuria miljoonalla eurolla vuosien 2023–2030 aikana.

Suomen Kulttuurirahasto on päättänyt tukea Suomen romanikielen elvyttämistä sekä romanitaidetta ja -kulttuuria jopa miljoonalla eurolla. Tuki jakautuu vuosille 2023–2030. Se kytkeytyy Opetushallituksen laaja-alaiseen Suomen romanikielen elvytysohjelmaan, joka sisältää 11 toimenpide-ehdotusta kielen vahvistamiseksi. Toimenpiteiksi ehdotetaan esimerkiksi romanikielen opettajien ja ohjaajien riittävän määrän varmistamista ja romanikielisen oppimateriaalin kehittämistä.

Kulttuurirahaston miljoonasta tukieurosta valtaosa jaetaan apurahoina vuosien 2023–2030 aikana. Apurahoja suunnataan esimerkiksi kaunokirjallisuuden kääntämiseen romanikielelle, romanikielisten taiteilijoiden työskentelyedellytysten parantamiseen, romanikielen oppimateriaalien tuottamiseen sekä kielenelvytystyön tukimateriaalien kehittämiseen.

Opetushallituksen kielenelvytysohjelman tavoitteita tuetaan suoraan noin 75 000 eurolla. Tukea suunnataan muun muassa romaninkielisen sosiaalisen median suunnitteluun ja toteuttamiseen, romanikielisten mestari- ja kisälliparien tapaamisiin sekä alueellisten verkostokoordinaattoreiden työhön. Kulttuurirahasto selvittää myös romanikielisen lastenkirja- ja materiaalipaketin tuottamista Lukulahja lapselle -hankkeen kautta, mikäli hanke saa valtiolta jatkorahoituksen.

Suomen romanikielen puhujat ovat vähentyneet merkittävästi, ja kieli on uhanalainen. Romanikieltä puhuu arviolta vain noin kolmannes Suomen romaneista, joita on 10 000 – 12 000. Kielen hyvien taitajien osuuden arvioidaan olevan vielä alhaisempi.

Kulttuurirahaston hallitus on linjannut, että rahasto ottaa toiminnassaan erityisesti huomioon Suomen uhanalaiset vähemmistökulttuurit, kuten saamelaiset ja romanit.

”Saamelaiskieliä ja saamelaista kulttuuria olemme tukeneet aktiivisesti jo pitkään. Myös romanikulttuurin hyväksi on myönnetty apurahoja vuosittain, mutta nyt romanikulttuuri saa Kulttuurirahastolta entistä vankemman ja pitkäjänteisemmän tuen”, sanoo yliasiamies Antti Arjava.

 

Romaninkielinen logo vihreällä värillä
Lisätietoja
Museonjohtaja Johanna Ruohonen
Johanna
Ruohonen
erityisasiantuntija, Taidekoti Kirpilän museonjohtaja