Takaisin artikkelilistaukseen
Etelä-Savon rahasto
Rantasalmi-palkinto teollisen puurakentamisen tutkijakoululle
10.5.2022
Pofessori Mikko Malaska (vas.) ja väitöskirjatutkija Mika Alanen. Kuva: Harri Hinkka
Professori Mikko Malaska (vas.) ja väitöskirjatutkija Mika Alanen lohenpyrstölevyn ja verrokkis-CLT-levyn polttokokeessa TAU:n palolaboratoriossa. Kuva: Harri Hinkka
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastoon kuuluva Rantasalmen rahasto on vuodesta 1996 jakanut rahaston perustajan, talousneuvos Osmo Ruotsalaisen (1915–2002) ideoiman Rantasalmi-palkinnon puualan maineteosta. Tänä vuonna 20 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin Tampereen yliopiston teollisen puurakentamisen tutkijakoululle ”monialaisen tutkimustiedon tuottajalle, kestävän kehityksen edistäjälle”. Palkinto luovutettiin tutkijakoulun vetäjille professori Sami Pajuselle ja Markku Karjalaiselle Savonlinnassa 10.5.2022 vietetyn Etelä-Savon rahaston vuosijuhlan yhteydessä.
Professorit Markku Karjalainen ja Sami Pajunen saivat Etelä-Savon rahaston Rantasalmi-palkinnon vuonna 2022. Kuva: Sami Funke
Professorit Markku Karjalainen ja Sami Pajunen. Kuva: Sami Funke

Teollisen puurakentamisen tutkijakoulu on Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan käynnistämä hanke, joka vastaa alalla tunnistettuun koulutus- ja asiantuntijavajeeseen. Tutkijakoulun ytimessä ovat väitöstutkimukset sekä näitä tukevat opinnäytetyöt, joita teetetään eri yhteistyöoppilaitoksissa. Hankkeessa tuotettu aineisto (opinnäytetyöt, julkaisut, raportit) on alan toimijoiden vapaasti käytettävissä. Tutkijakoulun vetäjinä toimivat professori Sami Pajunen ja professori Markku Karjalainen.

Tammikuussa 2021 käynnistyneeseen tutkijakouluun haki 40 väitöskirjatutkijaa, joista valittiin kuusi. Sittemmin väitöskirjan tekijöiden määrä on noussut jo yhdeksään. Tutkimushankkeissa puurakentamista lähestytään eri näkökulmista ja aiheina ovat mm. kantavien puurakenteiden itsesammuminen, puuvälipohjien askelääneneristävyyden laskenta, puurakentamisen kilpailukyvyn osatekijät asuntorakentamisessa sekä puukerrostalorakentaminen kiertotalouden näkökulmasta.

Tutkijakoulu ei kuitenkaan rajoitu pelkästään väitöskirjojen tuottamiseen, tutkimusaiheita tarjotaan myös kandi- ja diplomitöihin sekä AMK-lopputöihin.

Koska tutkijajoukko koostuu rakennetekniikan, arkkitehtuurin sekä rakentamistalouden tutkijoista, tämä tutkijakoulu luo ainutlaatuisen mahdollisuuden tuottaa tutkimustuloksia, jotka hyödyttävät koko puurakentamista eivätkä vain osaoptimoi jotakin osa-aluetta muiden kustannuksella, toteavat professorit Sami Pajunen ja Markku Karjalainen.

Korkeatasoisen ja monipuolisen tutkimuksen lisäksi tutkijakoulun tavoitteena on lähentää tutkimuslaitoksia ja rakentamisen teollisuutta. Tutkimuksen käytännönläheisyyttä ja tulosten hyödynnettävyyttä edistää myös tutkijakoulussa käytössä oleva työelämän ja tutkimuksen yhdistävä malli. Se mahdollistaa työajan jakamisen yliopiston ja jonkin rakennusalan yrityksen kanssa.

Tutkijakoulun rahoitus on varmistettu vuoden 2024 loppuun, mutta tavoitteena on jatkaa siitä eteenpäin. Tutkijakoulun tuottama osaaminen on tärkeää kotimaisen puurakentamisen kehitykselle. Tutkimusta ja osaajia tarvitaan kehittämään teollisen puurakentamisen teknisiä ratkaisuja ja kilpailukykyä. Tutkijakoulusta valmistuvat ovat jo opintojensa aikana integroituneet työelämään ja jatkavat toimialoillaan oman alansa kehitystyötä.

Lisätietoja

prof. Sami Pajunen, sami.pajunen@tuni.fi  040 849 0571
prof. Markku Karjalainen, markku.karjalainen@tuni.fi 0405832127