Takaisin artikkelilistaukseen
Tieteestä & Taiteesta
Purentavirhe voi merkittävästi heikentää elämänlaatua
5.10.2020
Tohtorikoulutettava Linnea Närhi tekee Kulttuurirahaston apurahan turvin väitöskirjaa tarkoituksenaan selvittää purentavirheiden ja oikomishoidon tarpeen yhteyttä suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun.
Tohtorikoulutettava Linnea Närhi tekee Kulttuurirahaston apurahan turvin väitöskirjaa tarkoituksenaan selvittää purentavirheiden ja oikomishoidon tarpeen yhteyttä suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun.
Hammaslääkäri ja tutkija Linnea Närhi tutkii purentavirheiden yhteyttä suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tekeillä oleva väitöskirja paljastaa, että sukupuolella on merkittävä vaikutus yksilön kokemukseen.

Teksti: Laura Iisalo
Kuvat: Harri Tarvainen

Tohtorikoulutettava Linnea Närhi

Purentavirheet ovat yleinen suunterveyden ongelma, jota hoidetaan huomattavilla julkisilla varoilla. Niillä on vaikutus toiminnallisten seikkojen kuten syömisen ja puhumisen lisäksi myös ulkonäköön, sosiaaliseen kanssakäymiseen, itsetuntoon ja psyykkiseen hyvinvointiin. Yksilölliset vaikutukset elämänlaatuun ovat viime aikoina olleet tutkijoiden ja kliinikoiden mielenkiinnon kohteena, mutta väestötasolla aihetta on tutkittu vasta varsin vähän.

– Suuri osa tutkimuksista on tehty lapsilla ja nuorilla. Meillä on siinä mielessä harvinainen ja merkittävä tutkimusaineisto, että tutkittavat ovat aikuisia ihmisiä, joten voimme tutkia, millaisia vaikutuksia purentavirheillä on pitkällä aikavälillä, kertoo hammaslääkäri ja Oulun yliopiston tohtorikoulutettava Linnea Närhi, joka työstää parhaillaan Suomen Kulttuurirahaston myöntämän apurahan turvin väitöskirjaa tarkoituksenaan selvittää purentavirheiden ja oikomishoidon tarpeen yhteyttä suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun.

Elämänlaatututkimus valaisee potilaslähtöistä kokemusta

Närhen tutkimus on osa Pohjois-Suomen Kohortti 1966 -pitkittäistutkimusta, joka koostuu alun perin Oulun ja Lapin läänin alueilla vuonna 1966 syntyneiltä lapsilta kerätystä aineistosta. Vuonna 2012 järjestettiin 46-vuotiaiden seurantatutkimus, jossa Närhi oli mukana. Tuolloin tutkimukseen osallistui 1964 vapaaehtoista, joille tehtiin suun, hampaiston ja purennan kliininen tutkimus sekä digitaaliset 3D-hammasmallit.

Tähän mennessä tutkimus on vahvistanut ajatusta, että purentavirheet todella ovat yhteydessä elämänlaatuun.

Tutkittavilta kerättiin myös suunterveyteen liittyvää elämänlaatua mittaava kyselykaavake. Tähän mennessä tutkimus on vahvistanut ajatusta, että purentavirheet todella ovat yhteydessä elämänlaatuun.

– Oli yllättävää, että sukupuoliero oli niin merkittävä; miehillä havaittiin enemmän vaikeita purentavirheitä, mutta naiset kokivat niistä elämänlaadullista haittaa huomattavasti enemmän – toisaalta tutkimus paljasti, että ajan mittaan ihminen saattaa sopeutua, eikä välttämättä koe vaikeankaan purentavirheen haittoja niin merkittävinä, Närhi kertoo.

Kolmiosaisen tutkimuksen tulokset on tarkoitus julkaista alan kansainvälisissä korkealaatuisissa julkaisusarjoissa sekä raportoida alan kansainvälisissä konferensseissa. Väitöskirjan ensimmäinen osajulkaisu on jo valmis, ja se julkaistiin toukokuussa 2019 European Journal of Orthodontics -julkaisusarjassa. Tutkimuksen konkreettinen hyöty näkyy terveydenhuollossa lisääntyneenä ymmärryksenä purentavirheiden vaikutusten osalta.

– Tutkimuksen myötä osaamme paremmin määritellä, mikä on mahdollisesti potilaan kannalta merkittävää ja mitä purentavirheitä kannattaa korjata. Terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset, joten on tärkeää selvittää, mitkä potilasryhmät hyötyvät hoidosta eniten. Elämänlaatututkimuksen tarkoitus on valaista potilaslähtöistä kokemusta, jonka pitäisi nykyään olla kaikkien hoitopäätösten sekä -linjausten tukena, Närhi tiivistää.

Hammaslääkäri Linnea Närhi sai 31 500 euron apurahan vuonna 2020 purentavirheiden yhteyttä elämänlaatuun käsittelevään väitöskirjatyöhön.