Takaisin artikkelilistaukseen
Pohjois-Karjalan rahasto
Pohjois-Karjalan rahasto jakoi apurahoja 895 300 euroa – kärkihanke metsän- ja ympäristöntutkimukseen
3.5.2020
MMT, yliopistotutkija Antti Kilpeläinen sai kärkihankeapurahan metsäpohjaisten tuotteiden elinkaarisia aerosolihiukkaspäästöjä käsittelevään tutkimukseen. Kuva: Harri Mäenpää
MMT, yliopistotutkija Antti Kilpeläinen sai Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntarahastojen tieteidenväliseen yhteistyöhankkeeseen 100 000 euroa. Kuva: Harri Mäenpää
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto jakoi 3.5. kevään apurahoina 895 300 euroa. Apurahojen pääpaino on työskentelyapurahoissa. Vuoden työskentelyapurahoja myönnettiin 21 (15 tieteeseen ja 6 taiteeseen) ja puolen vuoden työskentelyapurahoja seitsemän (3 tieteen ja 4 taiteen apurahaa). Kaksivuotiset tutkimusapurahat saivat FM Tuuli Ahonen ja FM Juho Tiainen. Tieteeseen apurahoja suunnattiin 54 % ja taiteeseen 46 %. Myöntöön sisältyy 12 kuukauden mittaista lisätyöskentelyapurahaa maakunnassa asuville taiteilijoille.

Kärkiapuraha metsä- ja ympäristötieteen yliopistoyhteistyöhön

Kärkiapuraha 100 000 € myönnettiin Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntarahastojen tieteidenväliseen yhteistyöhankkeeseen. Apurahan sai MMT, yliopistotutkija Antti Kilpeläinen metsäpohjaisten tuotteiden elinkaarisia aerosolihiukkaspäästöjä käsittelevään tutkimukseen. Apurahasta Pohjois-Karjalan osuus on 50 000 € ja Pohjois-Savon 50 000 €.

Hankkeessa selvitetään, miten metsäbiomassaan pohjautuva biotalous muuttaisi kasvihuone- ja aerosolipäästöjä ilmakehään. Metsäbiomassan käytön aerosolipäästöjä ei ole laajemmin huomioitu biotalouteen siirtymisessä, vaikka niillä on merkitystä sekä ilmaston että ympäristöterveyden kannalta. Koska aerosolihiukkasilla on sekä ilmakehää viilentäviä että lämmittäviä vaikutuksia, eri tuotantoprosesseissa vapautuvien hiukkasten määrien elinkaaritarkastelut ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää käynnissä olevan tuotantosysteemin muutoksen vaikutuksia ilmastoon sekä laajemmin ympäristöön.

Hankkeessa muodostetaan laaja tietokanta aerosolihiukkasten ja niitä muodostavien kaasujen päästökertoimille metsä- ja fossiilispohjaisten tuotteiden valmistus- ja käyttöprosesseissa. Tulokset yhdistetään osaksi metsätuotannon elinkaaritarkastelua, joka mahdollistaa entistä tarkemmat arvioinnit metsäbiomassasta valmistettujen tuotteiden ja energian korvausvaikutuksista. Hanke on kestoltaan kaksivuotinen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osaston ja Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorion yhteishankkeena.

Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha äänitaiteen näyttelyyn

Merja Pennanen työryhminen sai apurahan Veistos soi! -äänitaiteen näyttelyyn palvelutaloissa ja päiväkeskuksissa Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana
Veistos soi!-työryhmä. Työryhmässä ja kuvassa Jaap Klevering, Merja Pennanen ja Tuomas Ollikainen. Kuva: Alma Enters

Suurimman Taidetta hoitolaitoksiin -apurahan 20 000 € sai yhteisötaiteilija Merja Pennasen työryhmä Veistos Soi! -äänitaiteen näyttelyyn palvelutaloissa ja päiväkeskuksissa. Apurahan turvin tehdään kiertävä ja toiminnallinen äänitaiteen näyttely, jonka teokset ovat toiminnallisia ja interaktiivisia. Kuulijoiden toiminta, kuten kosketus ja liike saavat aikaan tiettyjä äänimaisemia ja vaihteluja teosten sisällä.

Kaikki Pohjois-Karjalan apurahan saajat vuodelta 2020 löytyvät täältä.