Takaisin artikkelilistaukseen
Päijät-Hämeen rahasto
Päijät-Hämeen Kulttuurirahastolta yli puoli miljoonaa euroa apurahoja maakunnan tieteelle ja taiteelle
9.5.2020
Lukiolaisia DNA-töissä tiedeluokka SOLUssa. Kuva: Lahden yliopistokampus
Lukiolaisia DNA-töissä tiedeluokka SOLUssa. Kuva: Lahden yliopistokampus
Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto myönsi apurahoja yleis- ja nimikkorahastoistaan yhteensä 513 000 euroa, kaikkiaan 58 saajalle. Apurahoja jaetaan Päijät-Hämeessä syntyneille tai maakunnassa toimiville henkilöille ja yhteisöille sekä Päijät-Hämeeseen liittyviin ja sitä kehittäviin hankkeisiin.

Vuoden 2020 vuosijuhlapäivää vietetään apurahansaajien julkistamisen ja juhlistamisen merkeissä ilman perinteistä juhlatilaisuutta. Kulttuurirahaston hallitus päätti maaliskuun lopulla lisätä maakuntarahastojen myöntämien apurahojen määrää vastauksena koronaepidemian aiheuttamille kulttuurikentän vaikeuksille. Tämän myötä Päijät-Hämeen rahasto sai 23 000 euroa lisää jaettavaa kulttuurialan työskentelyapurahoina.

Hakemuksia rahasto sai tänä vuonna 277 kpl, yhteissummaltaan runsaat neljä miljoonaa euroa. Myönnetyistä apurahoista taiteelle ja kulttuurille kohdistui 313 000 euroa (61 %), ja tieteiden osuus oli 200 000 euroa (39 %). Saapuneet apurahahakemukset jakautuivat samassa suhteessa. Taiteen alalla saivat kuvataiteet, näyttämötaiteet, säveltaiteet sekä muotoilu ja taidekäsityö runsaimmin apurahoja. Tieteen puolella eniten myönnettiin apurahoja humanististen tieteiden ja luonnontieteiden aloille. Hakemuksista hyväksyttiin 21 %.  Myönnetyn apurahan keskisuuruus oli runsaat 8 800 euroa.

Maakunnallisesti merkittävien hankkeiden kärkihankeapurahana myönnettiin 30 000 euroa Lahden yliopistokampukselle Lahden lukioiden kakkosluokkalaisille suunnatun pelillisen tiedetapahtuman suunnitteluun ja pilotointiin. Toinen kärkihankeapuraha, 20 000 euroa, myönnettiin lastentarhanopettaja Katja Kivistö-Leikkoselle ja työryhmälle kiusaamisen vastaisen nuorille suunnatun Herous-tv-sarjan tekemiseen.

Kokovuotisen 26 000 euron työskentelyapurahan saivat tänä vuonna fil. maisteri Olga-Sofia Alitalo lääkeaineiden esiintymistä jätevedenpuhdistuksessa ja ympäristössä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kuvataiteilija Terhi Kaakinen taiteelliseen työskentelyyn sekä fil. maisteri Mika Saarenpää luonnon virkistyskäytön vaikutuksia kehon mikrobiyhteisöihin ja immuunipuolustukseen käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Lisäksi rahasto myönsi useita pienempiä työskentelyapurahoja taiteen ja tieteen harjoittamiseen sekä kuluapurahoja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Kaikki vuoden 2020 apurahansaajat löytyvät täältä.