Takaisin artikkelilistaukseen
Tieteestä & Taiteesta
Oppia elämää varten
25.3.2020
Originally from China, and a Finnish resident since 2011, Shupin Li received her PhD in November 2019 studying digitalization and learning at the University of Turku.
Kuvateksti: Kiinasta kotoisin oleva Shupin Li on asunut Suomessa vuodesta 2011 lähtien, ja hän valmistui tohtoriksi Turun yliopistosta marraskuussa 2019. Lin väitöskirjansa käsitteli digitalisaatiota ja nuorten oppimista.
Tutkijatohtori Shupin Lin ja Aittokoski Experiencen yhteisprojekti Turun yliopiston kanssa pyrkii selvittämään, kuinka lapset Suomessa ja Kiinassa oppivat tunnetaitoja teknologiaa hyödyntäen. Tutkimus rahoitetaan PoDoCo-apurahan turvin.

PoDoCo-apurahat ovat haettavina 1.3.-15.4.2020.

Teksti: Laura Iisalo
Kuva: Ting Xu

Sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen varhainen omaksuminen on tutkitusti hyödyllistä. Kyvyllä tunnistaa ja hallita omia tunteita on myönteinen vaikutus niin ihmissuhteisiin kuin koulumenestykseenkin. Ilmiö tunnustettiin virallisesti vuonna 2016, kun tunnetaidot lisättiin valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tutkijatohtori Li Shupinia viimeaikainen edistys ilahduttaa.

– Näiden taitojen opettelu jo päiväkodissa valmistaa lapsia koulua varten ja suojelee heitä mielenterveysongelmilta aikuisiässä, hän sanoo.

Tieteellisellä näytöllä on suuri merkitys

Tunnetaitojen oppimisesta saadaan pian uutta näyttöä, kun Li aloittaa yhteistyön Aittokoski Experience Oy:n ja Turun yliopiston kanssa. Suomalainen startup-yritys on erikoistunut päiväkoti-ikäisten lasten tarpeisiin kehitettyihin opetusteknologioihin, jotka perustuvat lastenkirjasta alkunsa saaneeseen Pikkuli-nimiseen lintuhahmoon. Teeman ympärille on rakennettu kansainvälistä menestystä niittänyt televisiosarja, ja vuosina 2018-2019 Pikkuli-konseptin pohjalta kehitettiin tunnetaitoja harjoittava sovellus yhdessä Espoon kaupungin päiväkotien kanssa.

Aittokoski Experience suunnittelee parhaillaan laajentumista Kiinan markkinoille, jossa yritys on jo sopinut kumppanuuksista ja varmistanut rahoituksen. Projektin onnistumisen turvaamiseksi Li ja Aittokoski Experience käynnistävät tutkimushankkeen, johon heille myönnettiin 28 000 euron suuruinen PoDoCo-apuraha. Tutkimukseen ottaa osaa 200 iältään 3–5-vuotiasta lasta kolmessa suomalaisessa ja kolmessa kiinalaisessa päiväkodissa. Sen ensimmäisessä osassa lapset, heidän vanhempansa ja lastentarhan opettajat käyttävät arkisten rutiiniensa lomassa jo olemassa olevaa Pikkuli-sovellusta samalla, kun heidän tunnetaitojen oppimistaan havainnoidaan. Tutkimustulosten analysoinnin jälkeen Aittokoski Experiencen asiantuntijat optimoivat sovelluksen toista tutkimuskierrosta varten. Lopulliset tulokset paljastavat, tarvitaanko Pikkuli-sovelluksesta kaksi erilaista versiota kulttuuriltaan poikkeavia markkina-alueita varten.

– Olemme jo saaneet erinomaista palautetta sovelluksen suomalaisilta käyttäjiltä ja tiedämme, että pedagoginen sisältö toimii. Toimimme kuitenkin opetusmarkkinoilla suurten organisaatioiden parissa, ja meille on tärkeää saada sovelluksen toimivuudesta tieteellistä näyttöä, kertoo Aittokoski Experience Oy:n perustaja ja Pikkulin kehittäjä Metsämarja Aittokoski.

Tulevaisuus on täynnä teknologiaa

Teknologian parissa työskentelyyn liittyy myös ennakkoluuloja, sillä sen ajatellaan joskus aiheuttavan lapsille haittaa. Li kuitenkin toteaa, ettei asia ole niin mustavalkoinen. On todettu, että liiallinen käyttö voi olla vahingollista, mutta hän muistuttaa, ettei teknologialta voi välttyä kukaan – etenkään tulevaisuudessa.

– Tämän takia on tärkeää valmistaa lapsia tulevaisuutta varten. Ulkona leikkiminen ikätoverien kanssa on yksi tapa oppia tunne- ja sosiaalisia taitoja, mutta teknologian myötä avautuu uusia mahdollisuuksia. Meidän täytyy vain opettaa lapsille, kuinka hyödyntää teknologiaa tehokkaasti.