Takaisin artikkelilistaukseen
Kymenlaakson rahasto
MASKIN TAKAA - korona-arkea nuorten sanoin
28.5.2021
MASKIN TAKAA - korona-arkea nuorten sanoin
Kymenlaakson rahaston toteuttamassa Maskin takaa -hankkeessa kyseltiin nuorten kuulumisia keskellä kevään koronapandemiaa.

Arkeaan ja tuntemuksiaan avaa kymmenen kymenlaaksolaista eri elämänvaiheessa olevaa 16-23 vuotiasta nuorta. Videotoimisto Ikimedian valmistamilla lyhyillä videoilla he kertovat omin sanoin, millaista arki on, miten se poikkeaa arjesta ennen koronaa ja miltä muutos tuntuu.

Korona on muuttanut nuorten arkea monella tapaa ja poikkeuksellisen ajan selviytymisstrategiat vaihtelevat elämäntilanteiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Yhteistä kaikille oli kuitenkin oman perheen, läheisten ihmissuhteiden ja ystävien merkityksen kasvaminen sekä pienten arkisten asioiden uusi arvostus. Epävarmasta poikkeusajasta ja haasteista huolimatta tarinat kertovat luottamuksesta tulevaan.

Kaikki Kymenlaaksolaisten nuorten tarinat löydät täältä. Nuoret kertovat videoilla rehellisesti ja aidosti tuntemuksiaan korona-ajan vaikeuksista ja toisaalta niistä pienistä positiivisista asioista, joita poikkeusaika on kenties tuonut tullessaan.

Lisätietoja:

Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä, paivikki.eskelinen-ronka@skr.fi
Videotoimisto Ikimedia Titta Halloran, titta.halloran@videotoimistoikimedia.fi
Videotoimisto Ikimedia Thomas Halloran, thomas.halloran@videotoimistoikimedia.fi