Takaisin artikkelilistaukseen
Keskusrahasto
Lukuklaani-hankkeelta yli puoli miljoonaa koulukirjastoille
11.9.2017

Lasten lukemista edistävä Lukuklaani-hanke kutsuu koulut perustamaan tai kehittämään koulukirjastojaan. Ideat lukulinnojen rakentamiseksi palkitaan: jaossa on useampia muutaman tuhannen euron avustuksia sekä jopa 10 000−20 000 euron pääpalkinnot. Yhteensä koulukirjastoja tuetaan yli puolella miljoonalla eurolla. Tekijänoikeusjärjestö Kopioston ja Suomen Kulttuurirahaston kaksivuotisessa Lukuklaani-hankkeessa käytetään kaiken kaikkiaan 2 miljoonaa euroa lasten lukemisen edistämiseen.

”Haluamme Lukuklaani-hankkeessa kannustaa lapsia lukemisen pariin ympäri Suomen”, kertoo Lukuklaani-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, kirjailija Jari Järvelä. ”Uskon, että tukemalla koulukirjastoja voimme tuoda kirjat eläväksi osaksi lasten arkea.”

Tuodaan lapset kirjojen keskelle

Lasten lukemisintoon vaikuttavat omasta lähipiiristä saadut lukemisen mallit ja lukemiseen varattava aika. Motivointina voidaan käyttää kirjavinkkausta, kirjailijatapaamisia ja erilaisia kampanjoita ja kisoja. Yhtä tärkeää on kirjojen saavutettavuus ja valikoima sekä viihtyisä ja innostava lukuympäristö. Tämä käy ilmi Lukuklaani-hankkeen keräämistä koulujen ideoista lasten lukemisen edistämiseksi.

”Lapset tulisi tuoda kirjojen keskelle”, sanoo Lukuklaani-hankeeseen ennakkoilmoittautuneen Aleksis Kiven peruskoulun opettaja Reeta Aarnio Helsingistä. ”Pitäisi rakentaa toimiva, houkutteleva koulukirjasto, jossa voi lukea, lainata, selata, pelata, jutella, hakea tietoa ja viettää aikaa.”

Koulukirjastojen merkitystä lasten lukemiseen innostamisessa korostavat myös asiantuntijat. ”Koulukirjasto varmistaa tasa-arvon. Lähikirjastoja on vähennetty, eivätkä kirjat ole yhtä lailla saavutettavissa kaikille”, sanoo Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís. ”Jos lapsi ei pääse kirjastoon eikä kotonakaan ole kirjoja, koulukirjasto voi olla ainoa paikka, missä hän näkee kirjoja ja voi innostua niistä. Kirjojen lukeminen on suorin tie hyvään lukutaitoon.”

”Koulukirjastojen merkitys lasten lukuinnon herättelyssä on kiistaton”, kertoo Suomen Koulukirjastoyhdistyksen puheenjohtaja Arja Kangasharju. ”Koulukirjasto-opettajalla on lisäksi merkittävä asema juuri kullekin lapselle sopivan lukemisen suosittelijana.”

Kilpailu avoinna lokakuun loppuun

Koulut voivat ilmoittautua mukaan Lukuklaanin kilpailuun lokakuun loppuun saakka. Kilpailussa ideoidaan oman koulukirjaston tai lukunurkkauksen perustamista tai kehittämistä eli oman lukulinnan rakentamista. Ideointi voi liittyä aineistojen hankintaan tai käyttämiseen, tilojen luomiseen tai viihtyisyyden lisäämiseen.

 ”Odotamme kouluilta erilaisia ja sytyttäviä ideoita”, sanoo varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen Kopiostosta. ”Mediaa koskevia rajoituksia ei hankkeessa ole, joten koulukirjastoihin hankittava aineisto voi vaihdella räpistä romaaneihin. On kuitenkin eduksi, jos koulu ja koulukirjasto rakentavat yhteistyötä esimerkiksi koulujen iltapäivätoiminnan, vanhempainyhdistyksen, yleisen kirjaston tai  kirjastoauton kanssa. Vielä parempaa olisi, jos yhteistyö rakentuisi odottamattomaan suuntaan, vaikkapa koulun liikuntakerhon kanssa.”

Lukuklaani haluaa kannustaa kouluja ottamaan lapsetkin mukaan ideointiin. Hakemuksen liitteenä voi olla oppilaiden kanssa yhdessä tehty video tai vaikkapa piirrustuksia.

Hakukaavake löytyy Lukuklaanin nettisivuilta www.lukuklaani.fi. Lukuklaani-hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Suomen ala- ja yhtenäiskoulut, erityisesti 3.−4.-luokkalaiset. Koulujen ideat palkitaan raadin esityksestä alkuvuonna 2018.


Lisätiedot

www.lukuklaani.fi | lukuklaani@kopiosto.fi

Mikael Mäkitalo, Lukuklaani-hankkeen projektikoordinaattori Kopiostossa, etunimi.sukunimi@kopiosto.fi