Takaisin artikkelilistaukseen
Apurahat
Lokakuun hausta laajasti tukea ravitsemusta ja terveyttä käsitteleviin tutkimuksiin
17.2.2022
Lokakuun 2022 hausta myönnettiin 27 miljoonaa euroa apurahoina.
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen 1 037 hakijalle yhteensä 27 milj. euroa. Lokakuun hakukierroksella jätettiin 8 677 hakemusta. Suurimmat yksittäiset 200 000−250 000 euron apurahat myönnetään ravitsemusta ja terveyttä käsitteleviin tutkimuksiin sekä pölyttäjätutkimukseen.

Tieteen osuus apurahoista on 55 % ja taiteen 45 %. Kokovuotisia työskentelyapurahoja jaetaan 447, joista tieteeseen 295 ja taiteeseen 152. Eniten kokovuotisia myönnetään väitöskirjojen tekemiseen. Monivuotisia apurahoja on 128, joista kaksivuotisia 91, kolmivuotisia 34 ja nelivuotisia kolme.

Tieteessä tutkitaan mm. ravinnon gluteenin terveysvaikutuksia ja työssäkäyvien köyhyyttä

Saimme erittäin korkeatasoisia hakemuksia myös ns. lisämiljoonaan eli vuosittain vaihtuvalle teemalle, joka tänä vuonna on ravitsemusta ja terveyttä käsittelevä tutkimus. Hakemuksia tuli 70, joista seitsemän saa rahoitusta yhteensä 1,37 miljoonalla eurolla, kertoo Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Professori Ursula Schwab. Kuva: Petri Jauhiainen
Professori Ursula Schwab. Kuva: Petri Jauhiainen

Lisämiljoonalla rahoitetaan tänä vuonna mm seuraavat:

Professori Katri Kaukinen ja dosentti Kati Juuti-Uusitalo ravinnon gluteenin aiheuttamia terveysvaikutuksia ja haittoja käsittelevään tutkimukseen (Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan Keliakiatutkimuskeskus, 250 000 e), professori Kaisa Linderborg ja työryhmä kauran kokonaisvaltaisia terveysvaikutuksia käsittelevään tutkimukseen (Turun ja Itä-Suomen yliopistot, 200 000 e), professori Eeva Moilanen ja työryhmä ravitsemuksen terveysvaikutuksia sekä ravitsemuksen ja lääkityksen yhteyksiä käsittelevään tutkimukseen (Tampereen yliopisto ja TAYS, 200 000 e), professori Ursula Schwab ja työryhmä perimän ja elintapojen yhteyttä elintapasairauksien ehkäisyssä käsittelevään tutkimukseen (Itä-Suomen yliopisto, 250 000 e), dosentti Keijo Viiri ja työryhmä ravinnon gluteenin aiheuttamia molekyylitason vaurioita ja hoitoa keliakiassa käsittelevään tutkimukseen (Tampereen yliopisto, 200 000 e).

Lisäksi merkittävän apurahan saavat dosentti Marjo Helander ja GLYFOBEE-työryhmä glyfosaatin vaikutuksia kimalaisten suolistomikrobistoon ja oppimiseen käsittelevään tutkimukseen (Turun yliopisto, 200 000 e) sekä Mikko Jakonen ja työryhmä työssäkäyvien köyhien työmarkkinatilannetta, sosiaaliturvaa ja arkea käsittelevään tutkimukseen (Jyväskylän yliopisto, 180 000 e).

Nimikkorahastojen ansiosta pystymme tänä vuonna tukemaan erityisesti musiikin opiskelijoita. Tieteen puolella voimme rahoittaa hyvin mm. teknisiä tieteitä ja farmasiaa, sen sijaan esimerkiksi filosofiassa sekä politiikan ja kulttuurin tutkimuksessa jaettavaa on vähemmän, kertoo apurahoista vastaava asiamies Juhana Lassila.

Ph.D. / taiteilija Mark Aitken.
Ph.D. / taiteilija Mark Aitken.

Tukea romani- ja saamelaiskulttuuriin

Saamelaiskulttuuriin liittyviin hankkeisiin myönnetään viisi apurahaa ja romanikulttuuriin liittyviin neljä. Mark Aitken saa 25 000 euroa traumaa, empatiaa ja saamelaistietoa arktisen hyväksikäytön aikakaudella käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.  Maria Nätynki saa 26 000 euroa saamelaisten kosketuskulttuuria käsittelevään väitöskirjatyöhön. Hilja Grönfors ja työryhmä saavat 71 000 euroa romanikulttuurista kertovan musiikki- ja elokuvakiertueen järjestämiseen vankiloissa, lastensuojelun vastaanottopisteissä ja sairaaloissa Taidetta kaikille -apurahana. Antti Kivimäki ja työryhmä saavat 6 000 euroa romanitaustaisen Orkestra Suora Lähetys -yhtyeen taiteelliseen työskentelyyn.

Taidetta kaikille -apurahoilla toimintaa mm. vankiloihin ja vastaanottokeskuksiin

Taiteen aloilla jaetaan kahdeksan Taidetta kaikille -apurahaa, yhteissummaltaan 350 000 euroa. Tukimuodon tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta.

Taidetta kaikille -apurahan saavat mm. seuraavat: Kirjailija Kai Maksimainen ja päihdetyöntekijä Seppo Kirjavainen, 39 000 euroa vankien kirjoitustyöpajoihin. Tait. kand. Katriina Haikala ja työryhmä, 71 000 euroa Women’s Room -yhteisötaidehankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena on voimaannuttaa asunnottomuusuhan alla olevia naisia taiteellisen työskentelyn menetelmiä hyödyntämällä. Vantaan tanssiopiston tuki ry, 35 500 euroa Tanssivok-tanssityöpajojen järjestämiseen vastaanottokeskuksissa. Legioonateatteri, 34 000 euroa kehitysvammaisten itsemääräämistä taiteen keinoin edistävään hankkeeseen ja Teatteri Telakka, 38 000 euroa KIRSI–kehitysvammaisen naisen historia -esityshankkeen valmisteluun.

Neljä Eminentia-apurahaa

Kulttuurirahaston 25 000 euron suuruiset Eminentia-apurahat on tarkoitettu tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan työstämiseen, tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen tai aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi.

Taiteilija Olli Ahvenlahti saa Eminentian elämäkerta- ja sävellystyöhön, tanssitaiteilija Sinikka Gripenberg taidekirjan valmistamiseen, Kansallisarkiston eläköityvä pääjohtaja Jussi Nuorteva eri aikakausina arkistoitujen aineistojen luotettavuutta Suomen historian eri vaiheiden kuvaajina käsittelevään tutkimukseen ja kuvataiteilija-kirjailija Hannu Väisänen taiteiden välisiä mahdollisuuksia käsittelevän kirjoitus- ja luentosarjan valmistamiseen.

Keväällä jaetaan maakuntien apurahat, maaliskuussa apurahoja erityiskohteisiin

Kulttuurirahasto jakaa apurahoja vuonna 2022 yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Keskusrahaston Lokakuun haussa jaetaan nyt 27 miljoonaa euroa ja maakuntarahastojen Tammikuun haussa 13,5 miljoonaa. Loput jaetaan mm. post doc -poolin sekä Kulttuurirahaston Maalis- ja Elokuun hakujen kautta.

Maaliskuussa ovat haettavina soitinlainat, liikkuvuusapurahat sekä Argumenta-apurahat tieteellisesti kiinnostavien ja yhteiskunnallisesti laajakantoisten aiheiden käsittelemiseen. Uutena tukimuotona avataan Maailmankirjallisuuden suomennostuki kustantamoille, jota voivat hakea kirjojen kustantajat korkeatasoisen, aikuislukijoille suunnatun maailmankirjallisuuden suomentamiseen.

Näiden lisäksi Rahasto käyttää varoja kulttuurin hyväksi erilaisten hankkeiden kautta. Kokonaistuki kulttuurille on toimintavuoden aikana noin 60 milj. euroa.

Keskusrahaston Lokakuun haun apurahansaajat löytyvät täältä.

Lisätietoja
Asiamies Juhana Lassila
Juhana
Lassila
asiamies, apurahat ja kulttuuri