Takaisin artikkelilistaukseen
Apurahat
Lokakuun haku alkoi, jaossa 26 miljoonaa euroa
1.10.2020
Lokakuun hakuaika on 1.-30.10.2020
Kulttuurirahasto tukee kulttuuria 1.10. alkaneella toimintakaudella noin 50 miljoonalla eurolla. Taiteen yhteisöt voivat lokakuussa hakea koronatukea.

Kulttuurirahaston apurahoja voivat hakea kaikki suomalaiset tai Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Myös hankkeen tai tutkimuksen selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin on riittävä hakuperuste.

Lokakuun hakukierroksella taiteilijat voivat hakea apurahoja työskentelyyn ja hankkeisiin, lisäksi yhteisöt voivat hakea apurahoja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Tieteen apurahat on suunnattu erityisesti väitöskirjatöihin ja niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Erityiskohteita ovat tieteen ja taiteen aloilla haettavat Eminentia-apurahat sekä kaikilla taiteen aloilla Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat.

Kokovuotisten apurahojen suuruus on 26 000 euroa sekä tieteessä että taiteessa, post doc -apuraha on 30 000 euroa. Työskentelyapurahoja voi hakea yksi-, kaksi-, kolme- ja nelivuotisina sekä tieteen että taiteen aloilla.

– Monivuotisia apurahoja myönnettiin viime vuonna ennätysmäärä, yhteensä 72 lähes 3,4 miljoonan euron arvosta. Tavoitteena on edelleen kasvattaa monivuotisten apurahojen määrää, kertoo Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Jari Sokka.

Tohtorikoulutettaville Kulttuurirahasto tarjoaa mahdollisuuden yhdistää apuraha palkalliseen 50–56 %:n työsuhteeseen yliopiston tai muun tutkimuslaitoksen kanssa niin, että ne yhdessä mahdollistavat kokopäiväisen jatko-opiskelun. Tukimuodon avulla apurahakausi pitenee kaksinkertaiseksi eli esimerkiksi kaksivuotisella apurahalla saadaan aikaan tohtorintutkinnon edellyttämä nelivuotinen rahoitus.

Taiteen aloilla Kulttuurirahasto kannustaa hakemaan apurahoja myös suuriin, monivuotisiin hankkeisiin.

– Kulttuurirahastolla ei ole painopistealoja suurille hankkeille. Toivomme laadultaan korkeatasoisia hankkeita kaikilla taiteen aloilla ja myös alojen välisesti, Jari Sokka toteaa.

Kulttuurirahasto jakaa apurahoja vuonna 2021 yhteensä vähintään 43 miljoonaa euroa, josta keskusrahaston Lokakuun haussa on jaossa 26 miljoonaa euroa ja maakuntarahastojen Tammikuun haussa 13 miljoonaa. Loput jaetaan mm. post doc -poolin sekä Kulttuurirahaston Maalis- ja Elokuun hakujen kautta. Näiden lisäksi Rahasto käyttää varoja kulttuurin hyväksi erilaisten hankkeiden kautta. Suurin käynnissä oleva hanke on Taidetestaajat. Kokonaistuki kulttuurille on toimintavuoden aikana noin 50 milj. euroa.

Vähintään miljoonan euron koronatuki taiteelle

Kulttuurirahasto myöntää vähintään miljoonan euron lisärahoituksen taiteen yhteisöille toiminnan turvaamiseen koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilassa. Tavoitteena on auttaa korkeatasoisia taidetoimijoita selviämään koronapandemiasta aiheutuneen poikkeusajan yli ja kehittämään toimintamuotojaan yhteiskunnan häiriötilanteen aikana. Apurahat myönnetään tasasummina 20 000, 30 000, 40 000 tai 50 000 euroa. Päätökset lisärahoituksesta tehdään SKR:n muista apurahoista poiketen jo joulukuun puolivälissä.

– Haku on tarkoitettu taidealalla säännöllistä toimintaa harjoittaville rahoituslain ulkopuolisille yhteisöille, jotka ovat koronapandemian seurauksena tilapäisesti menettäneet tavanomaiset toimintamahdollisuutensa, ja sen myötä tuloja. Mahdollisia hakijoita ovat esimerkiksi ryhmämuotoiset teatterit, orkesterit, kuorot, tanssiryhmät, festivaalit ja muut taidetapahtumat, kertoo apurahoista vastaava asiamies Juhana Lassila Kulttuurirahastosta.

– Apurahaa voidaan käyttää esimerkiksi palkanmaksuun, kuten harjoitustoimintaan, kunnes esitykset ovat jälleen mahdollisia, tai vuokraan ja muiden juoksevien tilakustannusten kattamiseen. Rahoitus ei edellytä uusien toimintamuotojen kehittämistä, mutta apurahan käytöstä on esitettävä suunnitelma, Lassila sanoo.

Lokakuun hakuaika on 1.–30.10.2020. Hakemus tehdään osoitteessa www.skr.fi/haku. Verkkopalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16.00. Myös hakemuksiin liittyvät lausunnot tulee jättää tuohon mennessä.

Tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoa apurahoista täällä.