Takaisin artikkelilistaukseen
Lapin rahasto
Lapin rahasto toivoo hakemuksia lasten ja nuorten lukemista edistäville hankkeille
22.1.2018

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahaston apurahojen hakuaika on 10.1.–9.2.2018. Rahasto jakaa tänä vuonna 543 000 euroa apurahoja lappilaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä maakunnassa tehtävään tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön ja kulttuuritoimintaan.

Tänä vuonna apurahojen myönnössä erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten lukemisen ja sanataiteen edistäminen.

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista, joita tänä vuonna ovat Mikko ja Sirkka Jokelan rahasto, Suoma ja Veijo Kärjen rahasto, Lapin tutkimusrahasto, Längmanin Yrittäjärahasto I, Martti Miettusen rahasto ja Aino Yliruokasen rahasto.

Tieteisiin ja taiteisiin on mahdollista hakea kokovuotista apurahaa, jonka suuruus on 24 000 euroa. Laajoihin, maakunnallisesti merkittäviin ja tavanomaista suurem­paa rahoitusta vaativiin kärkihankkeisiin voidaan myöntää 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Visuaalisiin taiteisiin myönnetään ainakin yksi kokovuotinen 24 000 euron työsken­telyapuraha. Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan myönnetään vähintään 20 000 euroa. Lasten kulttuuri­toiminnassa tärkeänä pidetään lasten osallistumista toimintaan.

A.E. Nordenskiöldin stipendin tarkoituksena on edistää arktisen alueen tutkimus­ta, ja sitä voivat hakea kaikkien tieteen alojen tutkijat. Stipendi on 24 000 euroa, ja se myönnetään yhdelle henkilölle tai työryhmälle. M.S. Elo­maan rahastosta jaetaan 12 000 euroa saamelaisopiskelijoiden tukemiseksi.

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa osoitteessa www.skr.fi/haku. Hakuaika päättyy perjantaina 9.2.2018 klo 16.00. Käsiteltäviksi otetaan vain hakemukset, jotka on jätetty rahastolle verkkopalvelussa määräaikaan mennessä. Hakuohjeet ja lisätiedot löytyvät osoitteesta www.skr.fi/mkr/la.


Tiedustelut:

asiamies Marjut Kuusisto, etunimi.sukunimi@skr.fi
sihteeri Tittamari Marttinen, etunimi.sukunimi@skr.fi