Takaisin artikkelilistaukseen
Lapin rahasto
Lapin rahasto jakoi apurahoja 543 000 euroa
5.5.2018

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto järjesti 50. vuosijuhlansa Kulttuuritalo Korundissa Rovaniemellä 5.5.2018. Juhlassa jaettiin palkintoja ja apurahoja tieteelle ja taiteelle, yhteensä 543 000 euroa 51 hakijalle.

Lapin rahasto jakaa vuorovuosina 10 000 euron suuruisen tiede-, taide- tai ympäristöpalkinnon. Tänä vuonna oli vuorossa ympäristö- ja kulttuuripalkinto, joka myönnettiin kahdelle ansiokkaalle toimijalle: Lapin lintutieteelliselle yhdistykselle sekä Lapin LUMA-keskukselle.

Hakemusten yhteenlaskettu summa yli 6,3 miljoonaa euroa

Lapin Kulttuurirahasto vastaanotti tänä vuonna 432 hakemusta. Kaikkien hakemusten yhteenlaskettu summa oli yli 6,3 miljoonaa euroa. Taiteelle tuli enemmän hakemuksia kuin tieteelle. Taiteelle myönnettiin 32 apurahaa, yhteensä 280 000 euroa, ja tieteelle 18 apurahaa, yhteensä 244 000 euroa.

Ympäristöpalkinnot luonnon monimuotoisuuden puolustajille sekä tiede- ja teknologiakasvattajille

Lapin rahaston ympäristöpalkinnot myönnettiin Lapin lintutieteelliselle yhdistykselle (5 000 euroa) sen ansioista Lapin lintujen suojelijana ja monimuotoisuuden puolustajana sekä Lapin LUMA-keskukselle (5 000 euroa) tiede- ja teknologiakasvatuksesta ja elinikäisen oppimisen vahvistamisesta.

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen tavoitteena on edistää Lapin linnuston hyvinvointia ja suojelua. Yhdistyksellä on ollut aktiivista toimintaa vuodesta 1973 alkaen. Sen eri tapahtumat, kuten lintuharrastuksen peruskurssi, pihabongaus ja talvilintulaskenta ovat saaneet suuren suosion. Yhdistyksellä on monipuolinen tapahtumakalenteri www.lly.fi

LUMA-keskus Lappi kohdistaa ansiokkaan toimintansa erityisesti lapsiin ja nuoriin ja edistää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian oppimista uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta. Keskus tukee opettajia elinikäiseen oppimiseen ja vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä. Se saattaa yhteistyöhön oppilaat, opiskelijat ja opettajat varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Sen yhteistyötahoja ovat myös lasten vanhemmat sekä yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstö.

Monipuoliseen, aktiiviseen ja innovatiiviseen toimintaan kuuluvat keskeisesti lasten ja nuorten kerhot ja leirit. www.ulapland.fi/FI/Yksikot/LUMA-keskus-Lappi

A.E. Nordenskiöld -apuraha pelejä ja saamelaisuutta käsittelevään tutkimukseen

Kasvatustieteen maisteri Outi Laitille myönnettiin A. E. Nordenskiöld -stipendinä 24 000 euroa pelejä ja saamelaisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön. Laitin väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on selvittää saamen kielen ja kulttuurin hyödyntämisen mahdollisuuksia tietokonepeleissä ja etno-ohjelmoinnissa. Tavoitteena on tuottaa tarvittavaa tietoa pelillisyyden hyödyntämisestä arktisten alkuperäiskansojen kontekstissa. Kyseessä on pioneeritutkimus pelillisyydestä saamen kielen ja kulttuurin opetuksessa ja oppimisessa.

Visuaalisen taiteen apuraha Mari Oikariselle

Visuaalisten taiteiden kokovuotinen erityisapuraha (24 000 euroa) myönnettiin kuvataiteilija Mari Oikariselle taiteelliseen työskentelyyn. Mari Oikarinen (s. 1981) on rovaniemeläinen taiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Satakunnan AMK:sta vuonna 2008 ja taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta 2012. Oikarinen työskentelee kuvanveiston eri materiaalien, installaatioiden ja piirtämisen parissa. Hänen teoksensa rakentuvat usein toiston ja sarjallisuuden kautta. Työskentelyssään hän haluaa antaa tilaa hiljaisuudelle, epätäydellisyydelle ja jopa keskeneräisyydelle. Tällä hetkellä hän työstää kolmiulotteisia kirjontateoksia sekä yhdistää kirjontaa ja puuveistoa. Lisäksi hänellä on meneillään projekti Jokapäiväinen, jossa hän piirtää yhden piirustuksen joka päivä vuoden ajan. Oikarinen tutkii piirtämisensä muuttumista vuoden kuluessa. Samalla hän korostaa piirtämisen merkitystä itsenäisenä taiteellisen ilmaisun välineenä.

Kokovuotisia apurahoja kahdeksan kappaletta

Kokovuotisia apurahoja 24 000 euroa myönnettiin tänä vuonna peräti kahdeksan kappaletta. Kokovuotisen saivat myös yhteiskuntatieteiden maisteri Elisa Pelttari työhyvinvointia kuljetusalalla käsittelevään väitöskirjatyöhön, taiteen maisteri Mari Suoheimo kiertotaloutta ja liikkuvuutta Lapissa palvelumuotoilun näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön, oikeustieteen maisteri Kaisa-Maria Kimmel terveydenhuollon priorisoinnin sääntelyä koskevaan väitöskirjatyöhön, oikeustieteen maisteri Jenni Päläs vertaisrahoitusta ja asiakkaan asemaa jakamistaloudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, hallintotieteiden maisteri Pauliina Jääskeläinen tanssi-liiketerapiaa organisaatioiden työhyvinvoinnin kehittämismenetelmänä käsittelevään väitöskirjatyöhön sekä lääketieteen lisensiaatti Karoliina Hulkko allergista herkistymistä Pohjois-Suomen aikuisväestössä käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Puolivuotisia tieteen apurahoja myönnettiin mm. filosofian maisteri Niina Siivikon Suomen saamelaisten mediarepresentaatiota käsittelevään väitöskirjatyöhön ja filosofian maisteri Marju Rönkön kuvataiteilija Reidar Särestöniemen (1925-1981) tuotantoa käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Tänä vuonna painotettiin erityisesti lasten ja nuorten lukemisenedistämishankkeita

Lapin rahasto toivoi tänä vuonna erityisesti hakemuksia lasten ja nuorten lukemisharrastuksen edistämiseen ja tukemiseen. Painotuksen ansiosta Lapin rahasto sai tähän teemaan liittyen viisitoista hakemusta.

Kasvatustieteen maisteri Riikka Kolarille myönnettiin apuraha lasten ja nuorten lukuinnon vahvistamiseen, kasvatustieteen maisteri Henna Leinoselle ja työryhmälle lasten- ja nuorten luku- ja kirjoitusharrastuksen edistämiseen, MLL Enontekiön yhdistys ry:lle lapsille suunnattujen työpajojen järjestämiseen, kasvatustieteen maisteri Eija Rahkolalle työryhmineen Pate valtaa Sompion –hankkeeseen, Sallan 4H –yhdistykselle lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen kirjastoympäristössä sekä teatteriRajalle Elävä tarinakirjasto –tapahtuman toteuttamiseen.

Maakunnan kärkihankkeille 50 000 euroa

Kemijoen kulttuurituki ry sai 30 000 euroa Kemijokivarren kylien elvyttämiseen kulttuurin ja taiteen avulla. Apurahan turvin yhdistys tuottaa jokivarren elämästä kertovan monologinäytelmän sekä saattaa alulle Karvalakkioopperan. Yhdistyksen tarkoituksena on nostaa lappilainen elämäntapa ja paikallisuus osaksi Lappiin suuntautuvan matkailun sisältöä. Pyrkimyksenä on vahvistaa paikallisen kulttuurin sisältöjä matkailussa ja nostaa paikallisyhteisö matkailun vastuulliseksi toimijaksi. Vuoden 1979 karvalakkilähetystöstä kertovaa oopperaa tullaan esittämään Rovaniemellä ja mahdollisesti myös muualla Lapissa ja Suomessa. 

Sodankylän elokuvafestivaali ry sai 20 000 euroa Sodankylän elokuvajuhlien Elokuvan ääni –erikoisohjelmiston tuottamiseen. Ensi kesän ohjelmistossa painotetaan äänitehosteiden merkittävyyttä osana kokonaisvaltaista elokuvaelämystä. Ohjelmisto on tässä laajuudessaan ainutlaatuinen ja avaa uuden näkökulman koko taiteenmuotoon. Ulkomaisia puhujia ovat mm. Foley-artisti ja äänisuunnittelija Nicolas Becker Ranskasta, ohjaaja Andrea Arnold Isosta-Britanniasta ja äänisuunnittelija Peter Albrechtsen Tanskasta.

Tukea alueelliselle kulttuuritoiminnalle

Paikalliselle kulttuuritoiminnalle myönnettiin useita apurahoja. Oranki Art ry sai apurahan Oranki Art 18 –ympäristötaidetapahtuman järjestämiseen. Apurahoja myönnettiin useille muillekin alueellisille tapahtumille, mm. Sirkus Taika-Aika ry:lle 15-vuotisjuhlanäytöksen järjestämiseen ja tanssija Janita Rantaselle Koko Lappikin tanssii –projektin tanssipajojen järjestämiseen.

Performanssitaiteilija John Courtille ja kuvataiteilija Elina Sipilälle myönnettiin puolivuotiset apurahat taiteelliseen työskentelyyn.

Lappilaiset muusikot saivat apurahoja soitinhankintoihin, mm. Pekka Niskanen klarinetin ja Ilkka Puputti käyrätorven hankintaan.

Lapin rahasto tuki myös kirjallisuutta, käännöksiä, näytelmiä, elokuvia ja tv-sarjoja. Apurahoja saivat mm. näytelmäkirjailija Janne Rosenvall taiteelliseen työskentelyyn, diplomikielenkääntäjä Kaija Anneli Anttonen saamelaisen nuortenromaanin suomentamiseen, filosofian tohtori Marko Kantomaa romaanin kirjoittamiseen ja medianomi Jussi Hiltunen TV-sarjan käsikirjoittamiseen.