Takaisin artikkelilistaukseen
Kymenlaakson rahasto
Kymenlaakson rahastolta lähes puoli miljoonaa maakunnan kulttuurille
10.5.2021
Ilmapallotaiteilija Juha-Pekka Pirinen valmistaa pedagogisen ilmapalloesityksen esi- ja alakouluikäisille.
Ilmapallotaiteilija Juha-Pekka Pirinen valmistaa pedagogisen ilmapalloesityksen esi- ja alakouluikäisille.
Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto tukee 465 000 eurolla kymenlaaksolaista tiede-, taide- ja kulttuurielämää maakuntarahastojen kevään 2021 jaossa. Apurahansaajat julkistettiin 10.5. ilman vuotuista jakojuhlaa.

Kymenlaakson rahasto sai Kulttuurirahaston Tammikuun haussa 226 hakemusta hakusumman ollessa noin 3,5 milj. euroa. Apuraha myönnettiin 39 hankkeeseen. Maakunnallinen kulttuuripalkinto jätettiin tänä vuonna jakamatta viime vuoden tapaan. Pitkittyneen koronapandemian vuoksi Kymenlaakson rahaston hoitokunta päätti ohjata palkintosumman jaettavaksi apurahoina tukemaan maakunnan kulttuuritoimijoita.

Maakunnallisen Kärkihankeapurahan, 40 000 euroa, sai Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry Kotkaan sijoittuvan energiavarastoinnin professuuriin (LUT School of Energy Systems, LES). Professuuri sijoittuu tiedeyhteisöön, jossa on laajat energiasektorin kansainväliset kontaktit. Korkeatasoisen tutkimuksen avulla Kymenlaaksoon saadaan luonnonvarojen kestävyyttä edistäviä teknologisia innovaatioita, uusia vihreän energian, energian hyötykäytön ja energiavarastoinnin teknologioita, jotka tukevat myös alueen elinkeinorakenteen kestävää uudistumista.

Taidetta hoitolaitoksiin -apurahaa myönnettiin kahteen hankkeeseen yht. 20 000 euroa. Apurahan saivat muusikko Marika Huomolin ja työryhmä Minun mieleni meri - laulu- ja runoesitysten toteuttamiseen ikääntyneiden asumisyksiköissä Kotkassa sekä muusikko Juho Roslakka Rytmiboxi - uuden musiikin valmistamiseen erityismuskareihin.

Lasten ja nuorten kulttuuria tuettiin mm. musiikin, kirjallisuuden ja ilmapallotaiteen aloilla. Musiikkileikkikoulunopettaja Susanna Apo-Syrjänen ja musiikkipedagogi Aki Hietala järjestävät lasten ja nuorten kansanmusiikkileirin ja -konsertin, Kirjoittajayhdistys Paltta ry toteuttaa kirjoituskilpailun ja kirjoittamistyöpajoja, Kotkan Nuoriso-orkesteriyhdistys ry perustaa Kotkan ja Haminan Nuoriso-orkesterin seremoniaryhmän ja ilmapallotaiteilija Juha-Pekka Pirinen valmistaa pedagogisen ilmapalloesityksen esi- ja alakouluikäisille.

Maskin takaa -hankkeen logo

Maskin takaa -nuorisohanke

Kymenlaakson rahasto käynnisti keväällä nuorille suunnatun Maskin takaa -videohankkeen. Sen tavoitteena on tarjota nuorille aito tilaisuus kertoa itse omasta arjestaan, ajatuksistaan ja kokemuksistaan poikkeuksellisen pandemia-ajan keskellä. Videotoimisto Ikimedia valmistaa kymmenen hankkeeseen valitun nuoren kertomuksista parin minuutin videoita, jotka ovat katsottavissa sosiaalisen median eri kanavissa myöhemmin keväällä. Videot toimivat samalla dokumentaationa nuorten elämään merkittävästi vaikuttaneesta poikkeusajasta.

Kokovuotisia työskentelyapurahoja kolme, puolivuotisia kahdeksan

Fil. maisteri Anni Soikkeli tekee väitöskirjaa somaattisen hypermutaation merkityksestä syöpien kehityksessä.
Fil. maisteri Anni Soikkeli tekee väitöskirjaa somaattisen hypermutaation merkityksestä syöpien kehityksessä.

Kokovuotisia (12 kk) työskentelyapurahoja myönnettiin taiteeseen yksi ja tieteeseen kaksi. Taiteen kokovuotisen sai kuvanveistäjä Tiiu Anttinen. Tieteen kokovuotiset menivät terveystiet. tohtori Jutta Hartikaiselle ja fil. maisteri Anni Soikkelille.

Puolivuotisia (6 kk) myönnettiin kahdeksan, kaksi taiteeseen ja kuusi tieteeseen. Taiteen puolivuotisen saivat taidegraafikko Tuomas Hallivuo ja sarjakuvataiteilija Marko Turunen. Tieteen puolivuotisen saivat fil. maisteri Henri Nerg, dipl.ins. Outi Nurmilaukas, fil. maisteri Pete Pesonen, terveystiet. maisteri Petra Saukkonen, lääket. tohtori Satu Seppä ja tietokirjailija Ulla-Maija Sievinen. Koko- ja puolivuotisten lisäksi apurahoja jaettiin henkilökohtaiseen työskentelyyn ja työryhmille lyhytkestoiseen muutaman kuukauden työskentelyyn. Kuluapurahaa myönnettiin yhdelletoista yhteisölle kulttuurihankkeiden toteuttamiseen maakunnassa.

Tieteen osuus apurahoista oli 43 % ja taiteen 57 %. Tieteenaloista eniten tukea saivat lääketieteet (39 %), tekniset tieteet (27 %) ja humanistiset tieteet (19 %). Taiteenaloista apurahoja jaettiin eniten säveltaiteisiin (25 %), kuvataiteisiin (22 %) ja kirjallisuuteen (20 %). Naisten osuus apurahansaajista oli noin 54 %. Hakemusten läpimenoprosentti oli noin 17 ja apurahan keskimääräinen suuruus noin 11 800 euroa.

Kulttuurirahaston kaikkien maakuntarahastojen yhteinen vuosijuhla on virtuaalinen ja katsottavissa 26.5. klo 18 alkaen osoitteessa skr.fi/matkallasuomessa