Takaisin artikkelilistaukseen
Hankeuutiset
Kunnissa toivotaan, että taidetestauksesta tulisi pysyvä osa suomalaista peruskoulua
22.4.2022
Taidetestaajat Hair-musikaalissa. Kuva: Iiro Palva-aho
Taidetestaajat Hair-musikaalissa. Kuva: Iiro Palva-aho
Tuoreen kyselyn mukaan 93 % kuntien sivistys- ja kulttuuritoimien edustajista on sitä mieltä, että Suomen Kulttuurirahaston alulle panemasta Taidetestaajat-toiminnasta tulisi tehdä pysyvä osa suomalaista peruskoulua.

Taidetestaajissa kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset pääsevät vierailulle esimerkiksi teatteriin, oopperaan, taidemuseoon tai sinfoniaorkesterin konserttiin. Suomen Kulttuurirahaston lisäksi ohjelmaa rahoittavat Svenska kulturfonden sekä opetus- ja kulttuuriministeriö eduskunnan päätöksellä.

– Myös kouluissa toivotaan, että Taidetestaajat saisi pysyvän rahoituksen. Toiminnan koetaan lisäävän lasten kulttuuristen oikeuksien tasa-arvoista toteutumista. Tuoreessa koulukyselyssämme vain 22 % vastaajista toteaa, että koulu olisi pystynyt tekemään vastaavia taidematkoja ilman Taidetestaajia, kertoo Taidetestaajat-toiminnan päällikkö Joonas Keskinen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitosta.

Kyselytuloksia tukee koulujen ilmoittautumisprosentti lukuvuodelle 2022–2023, joka oli jälleen kerran täysi sata. Mukana on siis jokainen Suomen yläkoulu.

– Kyllä Taidetestaajat-vierailut ovat erittäin tervetulleita ja tarpeellisia oppilaiden tasavertaisuuden sekä opetussuunnitelman toteutumisen kannalta. Että tulisi esimerkiksi sitä draamaakin nähtyä. Ei tällaisella pienellä maalaispaikkakunnalla ole taidelaitoksia, joten vierailujen järjestäminen omin voimin olisi todella kallista, toteaa opettaja Riikka Vuorinen Askolan koulusta.

Oppilaiden vanhemmilta ei enää saa kerätä rahaa luokkaretkiin, joten koulun ulkopuolelle suuntautuvia retkiä ei nykykoulussa ole juurikaan mahdollista järjestää. Taidetestaajat-toiminnan rahoitus kattaa sekä kouluryhmien pääsyliput että matkakustannukset, joten vierailumatkat tuovat kaivattua vaihtelua koulujen arkeen sekä harvinaisia mahdollisuuksia luokan ryhmäytymiseen.

– Bussillinen yhteislaulavia ja nauravia nuoria ilahduttaa myös meitä koulun aikuisia, kommentoi eräs koulukyselyyn vastannut opettaja. Kyselyn perusteella vierailujen koetaan myös lisäävän yleissivistystä sekä madaltavan kynnystä taiteen äärelle.

– Kun on kerran käynyt teatterissa tai konsertissa, ja tietää, miten siellä toimitaan, on sinne helpompi mennä uudestaankin vaikkapa perheen tai ystävien kanssa. Tätä ei tapahdu välttämättä heti, mutta vierailu jättää muistijäljen, joka saattaa kantaa hedelmää vuosienkin päästä, toteaa Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

Kaiken kaikkiaan 94 % kuntiin lähetetyn kyselyn ja 88 % kouluihin lähetetyn kyselyn vastaajista piti Taidetestaajat-toimintaa tärkeänä tai erittäin tärkeänä.  Lukuvuonna 2022–2023 kahdeksasluokkalaisille tarjoavat elämyksiä yhteensä 65 taidealan organisaatiota eri puolilla Suomea. Vierailukohteet valitaan vuosittain järjestettävän avoimen haun kautta.

Kaudella 2022–23 kaikille kahdeksasluokkalaisille tarjotaan kaksi taidevierailua. Tänä vuonna koulut saivat ensimmäistä kertaa valita itse, haluavatko ne osallistua kahdelle lähivierailulle omassa tai naapurimaakunnassa vai yhdelle lähi- ja yhdelle valtakunnalliselle vierailulle; muualta Suomesta Helsinkiin tai Uudeltamaalta muualle Suomeen. Kouluista 62 % valitsi valtakunnallisen vierailun, jossa matkataan muualta Suomesta Helsinkiin, ja uusmaalaisista 8.-luokkalaisista 37 % päätti lähteä taidevierailumatkalle Tampereelle, Turkuun tai Lahteen.

–  Peruskoulun yksi ydintehtävistä on tarjota oppilaille mahdollisimman laaja yleissivistyksen perusta. Tämä oikeus kuuluu kaikille suomalaisille lapsille – myös kieli- ja muiden vähemmistöjen edustajille. Toivomme tietysti, että myös tulevilla sukupolvilla on tasa-arvoinen mahdollisuus kokea laadukasta taidetta, eikä Taidetestaajat-toiminta jää vain hienoksi määräaikaiseksi hankkeeksi, sanoo Svenska kulturfondenin toimitusjohtaja Sören Lillkung.

Yksi toiminnan keskeisistä tavoitteista on kehittää Suomen taidekentän osaamista ja kartuttaa tietoa nuorista taiteen yleisönä. Taidevierailujen jälkeen nuoret harjoittelevat oman mielipiteen ilmaisua arvioimalla teoksen tätä varten luodulla sovelluksella. Arviot julkaistaan lähes reaaliaikaisesti Taidetestaajien verkkosivuilla.

– Suomen taidekenttä on oppinut nuorilta kerätyn palautteen avulla paljon yläkouluryhmien kohtaamisesta, ja osaa vuosi vuodelta kehittää yhä paremmin nuoria puhuttelevaa sisältöä, iloitsee päällikkö Joonas Keskinen.

Lähteet:

Taidetestaajat-koulukysely 2022 (n=192)
Taidetestaajat-kuntakysely 2022 (n=209)    

Lisätiedot:

Päällikkö Joonas Keskinen / Taidetestaajat-toiminta
joonas.keskinen@taidetestaajat.fi

puh. 044 978 4893

Yliasiamies Antti Arjava / Suomen Kulttuurirahasto
antti.arjava@skr.fi

Toimitusjohtaja Sören Lillkung / Svenska kulturfonden
soren.lillkung@kulturfonden.fi

www.taidetestaajat.fi