Takaisin artikkelilistaukseen
Etelä-Pohjanmaan rahasto
Kulttuurista voimaa Etelä-Pohjanmaalle
9.5.2020
Vaasan Kaupunginteatteri tulee toteuttamaan oopperahankkeen yhteistyönä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
Vaasan Kaupunginteatteri tulee toteuttamaan oopperahankkeen yhteistyönä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kuva Georges Bizet`n oopperasta Carmen. Teoksen kapellimestari oli Jonas Rannila ja ohjaaja Juulia Tapola. Kuva: Vaasan Kaupunginteatteri
Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto jakoi jälleen ennätyssumman - 1,2 miljoonaa euroa taiteelle ja tieteelle.

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston 61. vuosijuhlan päivämääräksi päätettiin 9.5.2020, mutta koronakriisin vuoksi maakuntarahastojen kevään vuosijuhlat peruttiin. Vuosijuhlapäivää vietetään apurahansaajien julkistamisella ja apurahansaajat saavat stipendikirjat postitse koteihinsa.

Rahasto sai hakuaikana 496 hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli 8,4 miljoonaa euroa. Apurahoja myönnettiin 98 kappaletta. Myönnetyistä apurahoista taiteen osuus on 48 %, lastenkulttuurin 13 % ja tieteen 32 %. Loput apurahoista kohdistuvat kotiseututyöhön. Myönnettyjen apurahojen keskikoko on noin 12 000.


- Suomen Kulttuurirahaston hallitus päätti maaliskuun lopussa miljoonan euron hätärahoituksesta kulttuurikentälle. Tästä rahoituksesta 500 000 euroa lisättiin maakuntarahastojen kevään 2020 jakoon, jonka myötä Etelä-Pohjanmaan rahastokin sai 46 000 euroa lisää jaettavaa. Lisärahoituksen ohella Etelä-Pohjanmaan rahasto pyrki huomioimaan koronakriisin vaikutukset muutenkin tämänvuotisissa apurahapäätöksissään, asiamies Mika Virkkala kertoo.

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston apurahatoiminnan painopisteitä ovat lasten ja nuorten kulttuuri sekä ammattimaisen työskentelyn tukeminen. Arvostamme toimintaa, joka edistää kestävää yhteiskunnallista muutosta ja lisää taiteen arvostusta alueellamme.

Kärkihankeapurahat lastenkulttuurille ja teatteritaiteen yhteistyölle

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto myönsi kaksi 25 000 euron kärkihankeapurahaa. Kansalliskielet ry tuovat kielilähettilästoimintaa ruotsinkielisiin kouluihin Pohjanmaalle kannustamalla ruotsinkielisiä nuoria suomen kielen käytössä. Kielilähettiläinä toimivat nuoret, jotka eivät puhu suomea omana äidinkielenään. Vaasan Kaupunginteatteri tulee toteuttamaan oopperahankkeen yhteistyönä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Kokovuotiseen työskentelyyn 20 apurahaa

Kuvanveistäjä Simon Gripenberg sai kokovuotisen apurahan Etelä-Pohjanmaan rahastolta.
Kuvanveistäjä Simon Gripenberg sai kokovuotisen apurahan Etelä-Pohjanmaan rahastolta.

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto myöntää viisi kokovuotista 26 000 euron työskentelyapurahaa alueen visuaalisille taiteilijoille, joista yksi apurahansaaja on kuvanveistäjä Simon Gripenberg. Gripenberg tekee pääasiassa kokeellisia taideprojekteja ja joskus myös yhteiskuntakriittisiä teoksia. Hän näkee apurahan mahdollistavan vallitsevien normien kyseenalaistamista ja uusien näkökulmien avaamista.

Gripenberg on todella iloinen siitä, että Suomen Kulttuurirahasto pitää hänen työtään tärkeänä.

- Olen taiteessani jo monta vuotta jatkuvasti käsitellyt ympäristö- ja tulevaisuusteemoja. Vapaana taiteilijana tuntuu joskus siltä, että on yksinäinen tässä maailmassa. Siksi tuntuu rohkaisevalta saada tunnustusta siitä, että muutkin arvostavat työtäni. Minulla on se periaate, että jaan projektit ja visiot vapaasti. Pyrin herättämään uusia ajatuksia, ilahduttamaan ja inspiroimaan mahdollisimman monta ihmistä, toteaa Gripenberg.

Säveltaiteissa kokovuotinen työskentelyapuraha myönnetään musiikin maisteri Jonna Pirttijoki-Helaselle taiteelliseen työskentelyyn ja näyttämötaiteissa Pia Leinonen saa kokovuotisen apurahan taiteelliseen työskentelyyn lastenteatterin parissa. Kirjallisuuden kokovuotinen myönnetään toimittaja Kirsi Haapamatille. Kotiseututyössä kokovuotisen saa Jarmo Latva-Äijö (Latvis) Seinäjoen alueen pop-rock -historian koostamiseen sekä kuva- ja äänitallenteiden digitointiin.

Tieteissä kokovuotisen 30 000 euron apurahan väitöksen jälkeiseen tutkimukseen saa Saleem ur Rahman. Hänen tutkimuksensa käsittelee kulttuurisesti sopivan vihreän mainostamisen vaikutusta kuluttajakäyttäytymisessä. Kymmenen muuta tieteen kokovuotista työskentelyapurahaa myönnettiin väitöskirjatöiden eri vaiheisiin. Esimerkiksi Noora Hemminki saa apurahan varhaisten teollisuustyöläisten maailmankuvaa käsittelevään väitöskirjatyöhön ja Max Malvikko tutkii immateriaalioikeudellista vahingonkorvausta ja sen määräytymiseen vaikuttavia seikkoja. Johanna Kalliokosken väitöskirjatyö käsittelee innovaatiopolitiikan mahdollisuuksia edistää inklusiivista yhteiskuntakehitystä.

Lastenkulttuurin hankkeille myönnettiin yhteensä 13 apurahaa, joista yksi kaksivuotisena työskentelyapurahana Virpi Timoselle Kipinä-hankkeen toteuttamiseen.  Rock Camp ry saa 10 000 euron apurahan lasten ja nuorten musiikkitapahtumaketjun järjestämiseen ja Heidi Niemi ja Anu Niemi 16 500 euroa #Lumikki ja seitsemän kääpiötä -esityksen ja työpajojen valmistamiseen sekä koulukiertueen toteuttamiseen Etelä-Pohjanmaan alakouluissa.

Lisäksi rahasto myöntää eri aloille 14 vähintään puolivuotista työskentelyapurahaa sekä lukuisia pienempiä apurahoja. Erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto myöntää useita isoja ja pienempiä apurahoja kuten Ähtäri-Seura ry:lle 10 000 euron apurahan Suomenselän tarinoita 2 -kirjan kirjoittamiseen. Selmu ry puolestaan saa 20 000 euroa Aalto Aesthetics -tapahtuman järjestämiseen.

Kulttuurirahaston toiminta perustuu testamentteina ja lahjoituksina saatuihin varoihin. Myös Etelä-Pohjanmaan rahaston 31 nimikkorahastoa perustuvat yksityishenkilöiden ja yhteisöjen lahjoituksiin. Ne jakavat apurahoja lahjoittajiensa toivomiin tarkoituksiin.

Kaikki vuoden 2020 apurahansaajat löytyvät täältä.