Takaisin artikkelilistaukseen
Apurahat
Kulttuurirahasto jakaa 39 miljoonaa euroa, lokakuun hausta vuosiapurahoja yli 440
14.2.2019
Taiteelle 46 % apurahoista, tieteelle 54 %.
Suomen Kulttuurirahasto viettää 80-vuotisjuhlavuottaan ja jakaa apurahoja keskusrahaston kautta 26 miljoonaa ja maakuntarahastojen kautta lähes 13 miljoonaa euroa. Vuosijuhlassa 27.2.2019 apurahan saa 1 079 keskusrahaston lokakuun haun apurahansaajaa.

Kulttuurirahasto jakaa vuosijuhlassaan kokovuotisia työskentelyapurahoja 170 taiteilijalle. Tieteen puolella vuosiapurahoja myönnetään 275. Kaikkiaan Kulttuurirahasto tukee tulevana vuonna 310:tä väitöskirjaa ja 81:tä väitöksen jälkeistä tutkimusta, ja yhteensä 410 henkilöä saa apurahan taiteelliseen työskentelyyn. Jaetuista apurahoista tieteen osuus on 54 % ja taiteen 46 %.

Keskusrahastoon tuli lokakuun haussa yhteensä 8 300 hakemusta, apurahan saa 13 % hakijoista. Tieteen hakijamäärä laski noin 400 hakemuksella vuoteen 2018 verrattuna, taiteessa hakijoita oli 200 edellisvuotta vähemmän.

– On mahdollista, että kiinnostus akateemiseen uraan on laskenut. Toisaalta on todennäköistä, että yliopistojen tiukentuneet jatko-opintovaateet näkyvät nyt säätiöissä, toteaa Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Jari Sokka.

Kilpailu apurahoista vaihtelee tieteen ja taiteen aloittain Kulttuurirahastossa. Tieteessä aloittaiset läpimenoprosentit vaihtelevat välillä 11 % -24 %, taiteessa välillä 7 % -31 %. Eri alojen väliset erot johtuvat ennen kaikkea Kulttuurirahaston nimikkorahastoista, joista valtaosa tukee tiedettä. Myös säveltaiteissa esimerkiksi klassisen laulun tukemiseen on käytettävissä lahjoittajien varoja.

– Vaikka hakijamäärät ovat laskeneet, kilpailu useimmilla aloilla on kuitenkin yhä erittäin kovaa, sanoo Sokka.

Apurahoja kaikkialle Suomeen

Nyt myönnettävät apurahat jakautuvat yhteensä 94 kunnan alueelle, Inarista ja Enontekiöstä Hankoon ja Helsinkiin. Myös isoja apurahoja myönnetään eri puolille Suomea.

Teatteri 2.0:n perustajat, teatterin toiminnanjohtaja ja UNOn vetäjä Saara Rautavuoma ja teatterin taiteellinen johtaja, UNOn suunnitteluryhmän jäsen Saana Lavaste, yhdessä UNOssakin asiantuntijana toimivan Kati Sirénin kanssa.
Saara Rautavuoma, Saana Lavaste ja Kati Sirén, Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry. Kuva: Jukka Salminen / Tiikerikuva

Kansanmusiikki-instituutti ry Kaustiselta saa 100 000 euroa kaustislaisen viulunsoiton saattamiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry Tampereelta saa suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishankkeeseen 90 000 euroa. Hankkeessa mm. tuetaan ammattinäytelmäkirjailijoiden taiteellista työskentelyä ja yhteistyötä teattereiden kanssa sekä edistetään suomalaisen uuden näytelmän ja tekijöiden kansainvälistymistä.

Sodankylän elokuvafestivaali ry:tä tuetaan 60 000 eurolla Sodankylän elokuvajuhlien esitystekniikan uusimiseksi. Keski-Suomen alueooppera ry Jyväskylästä saa 55 000 euroa Giacomo Puccinin La Bohème -oopperan tuottamiseen kansainvälisenä yhteistyönä Kroatian kansallisteatteriin kuuluvan Rijekan oopperan kanssa.

Kasvatust. tohtori Eija Sevón ja työryhmä Jyväskylästä saavat 200 000 euroa konflikteja ja vallankäyttöä lasten ja nuorten lähisuhteissa käsittelevään tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa ymmärrystä lasten ja nuorten lähisuhteiden ristiriitatilanteista ja vallankäytöstä sekä etsiä niihin ratkaisuja. Hankkeessa yhdistetään uudella tavalla tarinallisia, teatterin ja sosiaalisen median keinoja.

Yhteiskuntat. tohtori Johanna Peltoniemi ja dosentti Hanna Wass Tampereelta saavat ulkosuomalaisten poliittisen osallisuuden vahvistamista käsittelevään tutkimukseen 120 000 euroa. Professori Jouni Jaakkola ja työryhmä Oulusta saavat 100 000 euroa tutkiakseen saamelaisten sopeutumista ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaiskulttuuriin. Professori Baoru Yang ja työryhmä Turusta saavat 60 000 euroa tutkimukseen, joka käsittelee vihreitä ratkaisuja korkealaatuisen kalaöljyn eristämiseen silakasta ihmisten ravinnoksi. Fil. tohtori Raul Hakli ja työryhmä Helsingistä saavat 120 000 euroa robotteja eettisinä toimijoina käsittelevään tutkimukseen.

Helsinkiläisten osuus kaikista lokakuun haun apurahansaajista on 46 %. Tammikuun haun perusteella jaettavat maakuntarahastojen apurahat kattavat Suomen keskusrahaston jakoa laajemmin.

Lääketieteeseen miljoona euroa lisää

Kulttuurirahasto julisti lokakuussa 2018 haettavaksi miljoonan euron erityisen rahoituksen genomilääketieteen ja täsmälääketieteen kliiniseen tutkimukseen, haku oli avoinna kaikille lääketieteen aloille. Rahoitus päätettiin suunnata erityisesti nuorille, oman tutkimusryhmän perustamisvaiheessa oleville kliinisille tutkijoille. Lisärahoitus herätti runsaasti kiinnostusta, ja kliinisen lääketieteen hakijamäärä kasvoi 40 %, hakusumma peräti kuusinkertaistui.

Ylimääräisen miljoonan euron avulla tuetaan yhteensä viittä isoa tutkimushanketta. Lääket. tohtori, kauppat. maisteri Emmi Helle ja dosentti Tiina Ojala saavat 200 000 euroa synnynnäisten sydänvikojen genetiikkaa käsittelevään tutkimukseen. Rakenteelliset synnynnäiset sydänviat ovat yleisimpiä synnynnäisiä epämuodostumia, joita esiintyy noin yhdellä sadasta vastasyntyneestä. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää uusia geenivariantteja ja molekyylitason mekanismeja, jotka myötävaikuttavat synnynnäisten sydänvikojen kehittymiseen.

Silmälääkäri Joni Turunen
Lääket. tohtori Joni Turunen ja Silmägenetiikan tutkimusryhmä saavat 200 000 euron apurahan tutkimukseen. Kuva: Anna Bui

Lääket. tohtori Anniina Färkkilä saa niin ikään 200 000 euroa DNA-vaurioiden aiheuttaman immunologisen vasteen hyödyntämistä munasarjasyövän hoidossa käsittelevään tutkimukseen. Fil. tohtori Matti Kankaiselle ja HemaVir-työryhmälle myönnetään samansuuruinen apuraha viruksien ja bakteerien roolia virusetiologian omaavissa verisyövissä ja reumassa käsittelevään tutkimukseen. Dosentti Päivi Lakkisto ja työryhmä saavat 200 000 euroa sydän- ja verisuonitautien yksilöllistä diagnostiikkaa, ennusteen arviointia ja uusien lääkehoidon kohteiden tunnistamista transkriptomiikan keinoin käsittelevään tutkimukseen. Lääket. tohtori Joni Turunen ja Silmägenetiikan tutkimusryhmä saavat 200 000 euron apurahan harvinaisten silmäsairauksien aiheuttajageenejä käsittelevään tutkimukseen.

Lääketieteen korotetun jaon mahdollistavat Kulttuurirahaston lääketiedettä tukevat nimikkorahastot.

Pelit uutena hakualana

Lokakuun hakukierroksella pelit olivat ensimmäistä kertaa mukana omana hakualanaan. Apurahaa saattoi hakea pelien taiteelliseen suunnitteluun tai toteuttamiseen, ja tuetulla pelillä tuli olla taiteellisia, kulttuurisia tai yhteiskunnallisia tavoitteita. Hakemuksia tuli yhteensä peräti 94, ja apuraha myönnettiin kahdeksalle. Kokovuotiset työskentelyapurahat myönnettiin BA Zuzanna Buchowskalle interaktiivisen alt+ctrl peli-installaatioteoksen ”Go date yourself!” toteuttamiseen sekä taiteen maisteri Mike Pohjolalle pelitaiteelliseen työskentelyyn. Taiteen kandidaatti Vera Anttila ja työryhmä saivat 24 000 euron apurahan ilmastonmuutosta käsittelevän virtuaalitodellisuuspelin ”VR Stranded” suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kulttuurisen yhdenvertaisuuden puolesta

Kulttuurirahasto tukee yli 350 000 eurolla taiteen hankkeita, joiden tavoitteena on edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta ja lisätä erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Näiden Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeiden kantava idea on, että työskentely tai hanke toteutuu hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle.

Taidetta hoitolaitoksiin -apurahaa tavoitteli yhteensä 247 hakijaa. Rahoituksen saavat mm. seuraavat: Teatteritait. maisteri Tero Heinämäki ja työryhmä Seinäjoelta saavat 50 000 euroa Duo Ohoivan musiikilliseen vanhustyönkierrokseen. Klovnit Ilman Rajoja ry Helsingistä saa 26 000 euron apurahan lastensuojelun vastaanottolaitoksissa lapsille ja nuorille järjestettävien sanataiteellisten esitystapahtumien järjestämiseen, fil. maisteri Aija Kuparinen Helsingistä saa 24 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn saattohoito- ja palliatiivisilla osastoilla. Sininauhasäätiö sr Helsingistä saa 24 000 euroa asunnottomuutta kokeneiden henkilöiden osallistavan kulttuuritoiminnan toteuttamiseen.

Apurahojen keskisuuruus kasvaa tieteessä

Tieteessä apurahojen keskisuuruus nousee 25 000 euroon (viime vuonna 24 000). Kasvu johtuu siitä, että väitöksen jälkeisen tutkimuksen vuosiapurahan suuruus on nostettu 30 000 euroon. Toisaalta Kulttuurirahasto myöntää entistä enemmän apurahoja isompiin tutkimushankkeisiin, lokakuun haun perusteella yhteensä yli 3,3 miljoonaa euroa. Taiteessa keskisuuruus on viimevuotiseen tapaan noin 17 000 euroa.

Naisten osuus tieteen hakijoista oli 57 % ja saajista 58 %. Taiteessa naisten osuus hakijoista oli 60 % ja saajista 62 %. Kaikista hakijoista ulkomaalaisten osuus oli 11 % ja saajista 10 %.

Keskusrahaston lokakuun haun apurahansaajat löytyvät täältä.

Lisätiedot
Yliasiamies Antti Arjava
Antti
Arjava
yliasiamies
Annakaisa Tavast, viestinnän asiamies
Annakaisa
Tavast
viestintäjohtaja