Takaisin artikkelilistaukseen
Säätiö
Kulttuurin tukijoukot: Päijäthämäläinen yleismies
19.6.2023
Mies lippalakki päässä. Taustalla merinäkymä
Toimitusjohtaja Jukka Rantanen on toiminut Päijät-Hämeen rahaston hoitokunnassa yhdeksän vuoden ajan.
Toimitusjohtaja Jukka Rantasen yhdeksän vuoden kausi Päijät-Hämeen rahaston hoitokunnassa päättyy syksyllä. Hän luovuttaa puheenjohtajan tehtävät seuraajalleen kiitollisena ja paljon oppineena.

Teksti: Mariitta Hämäläinen
Kuva: Tami Kiuru

Millaista asiantuntemusta edustat hoitokunnassa?

Päijät-Hämeen rahaston hoitokuntaan kuu­luu perinteisesti ainakin yksi liike-elämän edustaja. Tulen yrittäjäperheestä, mutta en ole koskaan toimi­nut täysipäiväisenä yrittäjänä vaan pääosin kansainvä­lisessä teollisuudessa. Kun minut kutsuttiin hoitokun­taan vuonna 2014, työskentelin Lahden Seudun Kehi­tys LADEC Oy:n toimitusjohtajana. Siirryin sieltä viime kesänä lahtelaisen perheomisteisen teknologiavientiyri­tys FinnSonic Oy:n johtoon.

Muut hoitokunnan jäsenet ovat omien alojensa syväosaajia, minä olen toiminut oikeastaan yleismies Jantusena: laajakatseisena Päijät-Hämeen elinkeino­elämän edustajana ja joidenkin tieteenalojen tuntijana. Toiminta isänmaallisen instituution osana omalla syn­nyinseudulla on ollut hieno kokemus.

Mihin tarkoituksiin apurahat päätyvät?

Tuemme moniarvoisesti sekä taidetta että tiedettä, sekä huippuja että harrastajia. Lah­den Yliopistokampuksen opiskelijat hakevat usein apu­rahoitusta bio- ja ympäristötieteiden sekä teknisten tie­teiden opintoihin ja tutkimukseen. Näiden hakemusten määrä kasvaa vuosi vuodelta. Helsingin yliopistolla ja erityisesti LUT-yliopistolla on Lahdessa tiiviit yhteydet maakunnan elinkeinoelämään.

Kuvataiteen ja musii­kin ammattilaiset tarvitsevat monesti työskentelyapu­rahoja. Taiteen hakemuksissa minut on yllättänyt se, miten paljon ja miten monien eri taiteenalojen edus­tajia Päijät-Hämeessä asuu ja työskentelee. Apurahan hakijoiden joukko on moninainen, ja rahoitusta hae­taan yksin tai ryhmänä pieniin sekä suuriin hankkeisiin.

Minne ohjaisit kulttuurinnälkäiset lomailijat maakunnassasi?

Esimerkiksi uuteen Malski-keskuksessa toi­mivaan Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvaan. Harrastajien voimin toimiviin kesäteattereihin, joissa on iloista tekemisen meininkiä. Lahden lukuisiin eri­koismuseoihin kuten Moottoripyörämuseoon ja vaik­kapa Vanhaan Vääksyyn sekä Päijännetaloon. Päi­jät-Hämeessä järjestetään erilaisia kulttuuritapahtu­mia pitkin kesää, joten jokaiselle varmasti löytyy jota­kin mieleistä.

Kulttuurin tukijoukot -juttusarjassa esitellään ihmisiä, jotka antavat panoksensa tieteen, taiteen ja kulttuurin hyväksi toimimalla Suomen Kulttuurirahaston luottamushenkilöinä tai työntekijöinä.