Takaisin artikkelilistaukseen
Keski-Suomen rahasto
Keski-Suomen rahasto tuki keskisuomalaista tiedettä ja taidetta tuntuvalla summalla
19.5.2021
Kihveli Soikoon ry sai Keski-Suomen rahaston apurahan vuonna 2021.
Keski-Suomen apurahan saanut Kihveli Soikoon on maailman ainut vuosittain järjestevvävä monipäiväinen skifflemusiikkitapahtuma.
Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto on tämän kevään jakokierroksella myöntänyt tieteen ja taiteen harjoittamiseen apurahoina, opintostipendeinä ja palkintona yhteensä 655 000 euroa.

Kärkihankeapuraha 40 000 euroa myönnettiin FT Panu Halmeen työryhmälle tiedettä ja taidetta yhdistävän Vähin äänin -näyttämöteoksen ja tiedeviestintäprojektin toteuttamiseen. Keski-Suomen rahaston kulttuuripalkinto myönnettiin kuvataiteilija Pertti Karjalaiselle, ”värin, muodon ja tilan taitajalle, ihmisten ja taiteen yhdistäjälle”. Joka toinen vuosi jaettava palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa.

Kärkihanke ja Kulttuuripalkinto

Kaiken aikaa kiihtyvällä vauhdilla etenevää luonnon monimuotoisuuskriisiä käsittelevän Vähin äänin -hankkeen taustalla on ajatus toivosta, joka antaa voimia paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Hanke koostuu kahdesta vuoropuhelussa muotoutuvasta osasta: taiteellisesta näyttämöteoksesta ja laajasta tieteellisestä tiedeviestintäkokonaisuudesta. Osiot rakentavat poikkeuksellisen hienolla tavalla uudenlaista ja tasa-arvoista taiteen ja tieteen yhteistä ilmaisutapaa. Näyttämöteos yhdistää rohkeasti tanssitaidetta, modernia kuorolaulua, rap-taidetta ja luonnonsuojelubiologiaa. Tiedeviestintäkokonaisuus sisältää mm. luonnon monimuotoisuutta käsitteleviä alustuksia, osallistavia keskustelutilaisuuksia, blogikirjoituksia sekä yliopistolla toteuttavan seminaarin.

Kuvataiteilija Pertti Karjalainen sai Keski-Suomen rahaston kulttuuripalkinnon vuonna 2021. Kuva: Jaakko Manninen
Kuvataiteilija Pertti Karjalainen. Kuva: Jaakko Manninen

Rovaniemellä syntynyt kuvataiteilija Pertti Karjalainen on monipuolinen taiteilija, joka on vaikuttanut Jyväskylässä vuodesta 1989 lähtien. Karjalaisen mukaan pääosa hänen aiheistaan perustuu luonnonhavaintoihin, ja siksi myös valo on niin tärkeä ominaisuus hänen maalauksissaan. Oman maalaustaiteensa lisäksi Karjalainen tekee myös ympäristö- ja yhteisötaidetta, ja hänen taiteilijakuvansa monipuolisuus säteilee myös hänen työhönsä taiteen opettajana, ohjaajana ja kuraattorina. Loistava esimerkki tästä on Sepänkadun ja Sepänaukion monessa vaiheessa syntyneet ympäristöteokset, joiden tekemiseen on osallistunut useiden paikallisten koulujen ja ystävyyskaupunki Jaroslavlin taidekoulun oppilaita. Lisäksi Pertti Karjalaisella on ollut merkittävä panos Suomen ja Venäjän kulttuuriyhteistyön toteuttajana ja edistäjänä.

Apurahamyönnöissä painotettiin taidekentän toimintaa

Keski-Suomen rahastoon osoitettiin kaikkiaan 561 hakemusta, joista n. 60 % kohdentui taiteen ja n. 40 % tieteen aloille. Hakemusten yhteissumma oli n. 11,5 miljoonaa euroa. Hakemuksen jättäneistä apurahan sai kaikkiaan 51 hakijaa, työryhmää tai hakijayhteisöä. Päätöksissä huomioitiin koronapandemian vaikutukset taidekentälle. Myönnetyistä summista 61 % kohdistuu taiteen aloille, 38 % tieteen aloille ja 1 % opintostipendeihin.

Keski-Suomen rahasto myönsi kaikkiaan seitsemän kokovuotista henkilökohtaista työskentelyapurahaa kokopäivätoimiseen työskentelyyn. Näistä kaksi myönnettiin kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana kuvataiteilija Johanna Pistolle ja teatteritaiteen tohtori Satu Olkkoselle. Edellisten lisäksi myönnettiin 12 vähintään puolivuotista apurahaa kokopäivätoimiseen työskentelyyn. Kokopäivätoimisten apurahojen lisäksi apurahoja myönnettiin myös osa-aikaisina apurahoina apurahansaajan muun toimeliaisuuden rinnalle. Apurahojen lisäksi myönnettiin 12 opintostipendiä Jyväskylän Lyseon abiturienteille Oy Wilh. Schauman AB:n rahastosta.

Matkalla Suomessa - maakuntarahastojen yhteinen vuosijuhla  

Maakuntarahastot järjestävät tänä vuonna yhteisen virtuaalisen vuosijuhlan. Matkalla Suomessa -tapahtuman ensilähetys on keskiviikkona 26.5. klo 18. Mukana on apurahansaajia eri vuosilta ja jokaisesta maakunnasta. Parituntisen verkkolähetyksen aikana toimittaja Kimmo Ohtonen, apurahansaajat ja muut kiinnostavat vieraat puhuvat maakuntien perinnöstä globaalissa maailmassa sekä luovuuden salaisuudesta ja voimasta. Lisätietoja vuosijuhlasta sekä ohjelmasisällöstä skr.fi/matkallasuomessa

Suomen Kulttuurirahaston apurahatoiminta perustuu lahjoituksiin

Suomen Kulttuurirahasto on merkittävä yksityinen kulttuuria tukeva säätiö, joka toimii Keskusrahaston kautta valtakunnallisesti ja 17 maakuntarahastonsa kautta maakunnissa. Sen omaisuus on karttunut yksityisten ja yhteisöjen tekemien testamenttien ja lahjoitusten turvin. Keski-Suomen rahastoon kuuluu 38 lahjoituksiin perustuvaa nimikkorahastoa. Rahastoon perustettiin viime vuoden aikana kaksi uutta nimikkorahastoa: Keski-Suomen Kansanopiston Kannatusyhdistys ry:n lahjoituspäätökseen perustuva Keski-Suomen Opiston 125-vuotisrahasto sekä Laukaan kunnan lahjoitukseen perustuva Heikkilän tyttöjen rahasto.

Lisätietoja
Silmälasipäinen mies puvuntakki ja kravatti päällä
Antti
Niskanen
asiamies