Takaisin artikkelilistaukseen
Keski-Suomen rahasto
Keski-Suomen rahasto jakoi mukavan summan apurahoja, tieteelle ja taiteelle yli 600 000 euroa
16.5.2019
Keski-Suomen rahaston apurahansaajat 2019. Kuva: Jaakko Manninen
Keski-Suomen rahaston apurahansaajat 2019. Kuva: Jaakko Manninen
Keski-Suomen rahaston vuosijuhla järjestettiin torstaina 16.5. Muuramessa. Juhlassa jaettiin rahaston vuoden 2019 apurahat ja opintostipendit sekä julkistettiin kulttuuripalkinnon saaja.

 Jatkossa joka toinen vuosi hakemuksetta myönnettävä palkinto kohdennettiin erityisesti nuorisoteatteritoimintaan ja myönnettiin vuosikausien sinnikkäästä työstä Kulttuuriyhdistys Väristys ry.:lle, kulttuurisen nuorisotyön uurastajille, nuorten teatteriharrastuksen tukijoukoille.

Tanssija Saga Elgland esiintyi Keski-Suomen rahaston vuosijuhlassa 2019. Kuva: Jaakko Manninen
Tanssija Saga Elgland esiintyi Keski-Suomen rahaston vuosijuhlassa 2019. Kuva: Jaakko Manninen

Apurahan sai 45 hakijaa tai hakijayhteisöä. Haettujen apurahojen lisäksi jaettiin 12 opintostipendiä hakemuksetta Oy Wilh. Schauman Ab:n rahastosta ohjesäännön mukaisesti Jyväskylän Lyseon abiturienteille. Juhlassa esiintyivät tämänvuotiset apurahansaajat, musiikinopiskelijat Kaapo Kangas ja Aino Lappalainen sekä tanssija Saga Elgland. Vuosijuhlaesitelmän piti Kulttuuriyhdistys Väristyksen kulttuurituottaja Tiina Ahtonen otsikolla Nuorten luovuus on ehtymätön luonnonvara.

Keski-Suomen rahasto jakoi apurahoja, palkintoja ja stipendejä tänä vuonna yhteensä 616 000 euroa. Määräaikaan mennessä lähetettyjä työskentely- tai kuluapurahahakemuksia oli 538 kpl. Kaikkiaan hakemusten yhteissumma oli 9,7 miljoonaa euroa, josta haetun summan mukaan tieteen osuus oli 56 % (5,5 M€) ja taiteen 44 % (4,2 M€). Hakemusten määrän mukaan 56 % hakemuksista kohdentui taiteen aloille, 44 % tieteen alojen hakemuksiin.

Myönnetyistä apurahoista ja palkinnoista lukumääräisesti tiede saa 16 apurahaa, joka vastaa myönnettyjen summien mukaan 53 % (329 000 €) apurahoista. Taiteeseen apurahoja kohdistuu määrällisesti enemmän, 30 kpl, joka on myönnetyistä apurahoista 46 % (281 000 €). Lisäksi myönnettiin 12 kpl opintostipendejä korkeakouluopintoihin, joka on n. 1 % (6 000 €) tämän vuoden jakovarasta.

Kaksi rahoitettavaa Kärkihanketta

Tänä vuonna myönnettiin kaksi Kärkihankeapurahaa, joista toinen Luovan valokuvauksen keskuksen, Materia ry:n ja Jyväskylän Taiteilijaseuran yhteisen tuottajatoimintamallin kehittämiseen ja pilotointiin. Toinen Kärkihankeapuraha myönnettiin työryhmä Ossi Valpio & Pyry Jaalalle RäppiÄppi -mobiilipelin pilotointiin. Pelit olivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa omana hakualanaan.

Keski-Suomen rahasto myönsi kaikkiaan 12 kokovuotista työskentelyapurahaa, jotka ovat suuruudeltaan 24 000 euroa. Väitöskirjatyöhön sen saivat FM Heini Hyvärinen, PsM Suvi Karjalainen, FM Jarkko Keränen, YTM Virpi Mesiäisaho, KM Jenni Ruotsalainen, KM Ville Ruutiainen, FM Margareta Salonen ja KTM Milla Sarja. Taiteen kokovuotiset apurahat myönnettiin tanssija Saga Elglandille ja TaM Maija Ojaselle. Lisäksi väitöksen jälkeiseen tutkimukseen kokovuotiset myönnettiin Ph.D Monika Wolfmayrille ja FT Sofia Kotilaiselle molemmille 30 000 euroa.

Edellisten lisäksi jaettiin 13 vähintään puolivuotista apurahaa. Apurahan saivat kirjailija Kristian Blomberg, TaM Marjo Hallila, FT Sanna Lensu, runoilija Ville Luoma-aho, FL Minna Mäkinen, YTM Lari Nerg, M.Sc. Manja Nikolovska, FT Tiina Piilola, tanssitaiteilija Helena Ratinen, musiikkipedagogi AMK Krista Saarikoski, TtM Pipsa Tuominen, kirjailija Jyri Vartiainen ja TeM Aaro Vuotila

Suomen Kulttuurirahaston apurahatoiminta perustuu lahjoituksiin

Apurahat, palkinnot ja opintostipendit rahoitetaan yleisrahaston ja nimikkorahastojen tuotoista niiden tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Tänä vuonna yleisrahastosta jaettiin 368 000 euroa ja jakovuorossa olevista nimikkorahastoista yhteensä 248 000 euroa. Suurimmat nimikkorahastojen osuudet maksettiin Elsa ja Frans Marpion rahastosta, Päiviö Hetemäen rahastosta ja Keskisuomalaisen rahastosta.

Suomen Kulttuurirahasto on merkittävä yksityinen kulttuuria tukeva säätiö, jonka omaisuus on karttunut yksityisten ja yhteisöjen tekemien testamenttien ja lahjoitusten turvin. Toiminnallisesti Suomen Kulttuurirahasto jakautuu keskusrahastoon ja 17 maakuntarahastoon. Keski-Suomen rahasto on Kulttuurirahaston pitkäaikaisin yhtäjaksoisesti samalla nimellä toiminut maakuntarahasto. Keski-Suomen rahasto perustettiin vuonna 1958.