Takaisin artikkelilistaukseen
Keski-Suomen rahasto
Keski-Suomen rahasto jakoi hulppean summan apurahoina tieteelle ja taiteelle
20.5.2018

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston vuosijuhla järjestettiin sunnuntaina 20.5. Jyväskylässä. Juhlassa jaettiin rahaston vuoden 2018 apurahat ja opintostipendit sekä julkistettiin Schildtin palkinnon saaja.


Keski-Suomen rahaston apurahansaajat 2018. Kuva: Jaakko Manninen

Joka toinen vuosi myönnettävä Schildtin palkinto kohdennettiin opetusalalle ja myönnettiin Jyväskylän yliopiston luku- ja kirjoitustaitotutkijalle, professori Marja-Kristiina Lerkkaselle, lasten lukutaidon tutkijalle, lukemattomien ovien avaajalle.

Apurahan sai 45 hakijaa tai hakijayhteisöä. Haettujen apurahojen lisäksi jaettiin 12 opintostipendiä hakemuksetta Oy Wilh. Schauman Ab:n rahastosta ohjesäännön mukaisesti Jyväskylän Lyseon abiturienteille. Aiemmin toukokuussa Keski-Suomen rahaston Kulttuuripalkinto myönnettiin juhlassa esiintyneelle Ruamjai-kuorolle suurella yhteisellä sydämellä lauletuista lauluista ja taitavista tulkinnoista. Kuoron lisäksi esiintyjinä juhlassa nähtiin harmonikkataiteilija Matti Ekman sekä katutanssiryhmä Suicide Squad 2.0. feat. Sanaz Hassani.  Vuosijuhlaesitelmän piti professori Marja-Kristiina Lerkkanen otsikolla Lukemattomat seikkailut odottavat – lukutaito luodaan varhain.

Keski-Suomen rahasto jakoi apurahoja, palkintoja ja stipendejä tänä vuonna yhteensä 637 000 euroa. Hakemuksia oli käsittelyssä kaikkiaan 492 kappaletta, joista määräaikaan mennessä lähetettyjä työskentely- tai kuluapurahahakemuksia oli 478. Kaikkiaan hakemusten yhteissumma oli 7,35 miljoonaa euroa, josta haetun summan mukaan tieteen osuus oli 58 % (4,2 M€) ja taiteen 42 % (3,1 M€).

Myönnetyistä apurahoista ja palkinnoista lukumäärän mukaan tiede saa 19 kpl (32 %) taiteen osuuden ollessa 28 kpl (48 %). Myönnettyjen summien mukaan tiede saa 51 % (326 000 €) ja taide 48 % (305 000 €) ja opintostipendit 1 % (6 000 €). Jakovuoden keskimääräinen myöntö oli 14 948 euroa.

Kärkihankkeeksi Kulttuuritalo Villa Rana

Tänä vuonna Kärkihankeapuraha (42 000 €) myönnettiin Jyväskylän Kulttuuritalon tukiyhdistys ry:lle Kulttuuritalo Villa Ranan esitystilojen varusteluun. – Hoitokunta katsoi, että hanke on erittäin merkittävä ja siksi se haluaa puhaltaa tuulta purjeisiin, jotta Kulttuuritalon toiminta pääsisi hyvällä myötäisellä vauhtiin, asiamies Antti Niskanen kuvailee.

Tilaisuudessa myönnettiin kaikkiaan kahdeksan kokovuotista työskentelyapurahaa. Väitöskirjatyöhön sen saivat Veera Jokipalo, Anna-Maija Malmisalo-Lensu, Kaisu Peltoperä ja Viola Penttinen, kukin 24 000 euroa. Lisäksi väitöksen jälkeiseen tutkimukseen kokovuotiset myönnettiin Ying Gaolle, Pilvi Hämeenaholle ja Satu Olkkoselle, kullekin 28 000 euroa. Rahasto jakaa vuosittain kokovuotisen apurahan (24 000 euroa) taiteelliseen työskentelyyn visuaalisen taiteen edustajalle ja tällä kertaa se myönnettiin kuvataiteilija Jonna Suurhaskolle.

Edellisten lisäksi jaettiin 14 puolivuotista apurahaa. Tieteen puolivuotiset saivat fil. maisteri Satu Hakanen, fil. maisteri Ari Helenius, fil. maisteri Oskari Koskela, Ph.D. Timothy Riggs, kasvatust. ja fil. maisteri Anssi Roiha sekä fil. maisteri Sanna Ryynänen. Taiteen puolivuotiset myönnettiin ohjaaja-tuottaja Seija Hakkaraiselle, teatterit. maisteri Annukka Kiurulle, dokumenttielokuvaohjaaja  Jari Kokolle, kuvataiteilija Kaisa Koljoselle, luontoelokuvaaja Arttu Kotisaralle, kirjailija Eeva-Kaisa Rohakselle, teatteri-ilmaisun ohjaaja Annu Sankilammelle sekä kuvataiteilija Yuichiro Satolle.

Keski-Suomen rahaston Schildtin palkinto professori Marja-Kristiina Lerkkaselle

Vuosijuhlassa Jyväskylän yliopiston juhlasalissa jaettiin apurahojen lisäksi Schildtin palkinto, joka on arvoltaan 15 000 euroa. Keski-Suomen rahasto myönsi palkinnon lasten lukutaidon tutkijalle, lukemattomien ovien avaajalle. Joka toinen vuosi myönnettävän palkinnon sai professori Marja-Kristiina Lerkkanen erityisesti luku- ja kirjoitustaitoon liittyvästä tutkimustyöstä, jota hän on myös soveltanut käytäntöön aapiskirjojen tekijänä. 

Professori Marja-Kristiina Lerkkanen on työskennellyt professorina Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitoksessa vuodesta 2014 lähtien. Lisäksi hän toimii vierailevana professorina Stavangerin yliopistossa Norjassa. Professori Lerkkasen tutkimus kohdentuu monipuolisesti oppimisen ja opetuksen vuorovaikutusprosesseihin esiopetuksessa, peruskoulussa ja kotiympäristössä. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt erityisesti lukutaidon ja matematiikan taitojen kehitykseen sekä motivaation ja opetuksen laatutekijöiden merkitykseen oppimisessa.

Marja-Kristiina Lerkkanen on Suomen Akatemian rahoittaman Oppimisen ja opetuksen monitieteisen tutkimuksen profilointihankkeen (MultiLeTe) johtaja. Hanke jatkuu aina vuoteen 2019 saakka ja se yhdistää kymmeniä professoreita ja tutkijoita kasvatustieteen, opettajakoulutuksen, erityispedagogiikan, psykologian ja kognitiivisen neurotieteen aloilta. Professori Lerkkanen tunnetaan myös Suomen Akatemian rahoittamasta laajasta, yli 2000 oppilaan Alkuportaat -seurantatutkimuksesta, joka alkoi jo vuonna 2006 ja jatkuu edelleen. Siinä tutkittiin opetuksen laadun yhteyttä oppimiseen ja motivaatioon koulu- ja kotiympäristössä.

Viimeisimpänä tunnustuksena Suomalainen Tiedeakatemia valitsi huhtikuussa professori Marja-Kristiina Lerkkasen jäsenekseen merkittävistä saavutuksista tutkijan uralla. Tiedeakatemia kutsuu jäsenekseen ansioituneita, tieteellisesti korkeatasoisia ja yleisesti arvostettuja tieteentekijöitä, ja sen jäsenyys on elinikäinen.

Vuosijuhlassa professori Marja-Kristiina Lerkkanen piti juhlaesitelmän otsikolla Lukemattomat seikkailut odottavat – lukutaito luodaan varhain.

Marja-Kristiina Lerkkanen sai Keski-Suomen rahaston Schildtin palkinnon 2018. Kuva: Petteri Kivimäki