Takaisin artikkelilistaukseen
Keski-Suomen rahasto
Keski-Suomen Kulttuurirahasto jakoi historiansa muhkeimman apurahapotin
13.5.2020
Parkour Oppimiskeskus ry sai Keski-Suomen rahaston apurahan 2020. Keskuksessa tarjotaan lapsille ja nuorille mm. sirkusopetusta. Kuva: Andy Day
Apurahanhaku saattaa joskus tuntua melkoiselta tasapainoilulta. Lapsille ja nuorille sirkusopetusta tarjoava Parkour Oppimiskeskus ry sai Keski-Suomen rahaston apurahan 2020. Kuva: Andy Day
Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto on tämän kevään jakokierroksella myöntänyt tieteen ja taiteen harjoittamiseen 649 000 euroa apurahoina, opintostipendeinä ja palkintona, jotka kohdennetaan Keski-Suomesta kotoisin oleville, siellä asuville tai vaikuttaville toimijoille tai maakuntaan kohdistuvaan työskentelyyn ja hankkeisiin.

Ennätyspotin lisäksi ennätysmäärä hakijoita

Hakemuksen jättäneistä apurahan sai kaikkiaan 47 hakijaa, työryhmää tai hakijayhteisöä. Niiden lisäksi Schildtin palkinto ja 12 opintostipendiä Jyväskylän Lyseon abiturienteille myönnettiin hakemuksetta sekä tehtiin kaksi hoitokunnan varausta muuhun kulttuuritoimintaan. Normaalitilanteessa apurahat julkistettaisiin vuosijuhlassa, mutta nyt poikkeusolojen vallitessa Rahasto ei järjestä vuosijuhlaansa.

Myös hakemusmäärä rikkoi aiemman ennätyksen, sillä Keski-Suomen rahastoon osoitettiin kaikkiaan 601 hakemusta, joista n. 60 % kohdentuu taiteen ja n. 40 % tieteen aloille. Viime vuoteen verrattuna haettu kokonaissumma kasvoi 2,3 miljoonalla noin 12 miljoonaan euroon, josta tieteen osuus oli 53 % ja taiteen 47 %. Päätöksissä huomioitiin koronapandemian vaikutukset taidekentälle. Myönnetyistä summista 62 % (405 500 euroa) kohdistuu taiteen aloille, 37 % (237 500 euroa) tieteen aloille ja 1 % (6 000 euroa) opintostipendeihin.

Keski-Suomen rahasto myönsi kaikkiaan viisi kokovuotista henkilökohtaista työskentelyapurahaa kokopäivätoimiseen työskentelyyn. Väitöskirjatyöhön sen saivat kauppatieteen maisteri Minna Käyrä, filosofian maisteri Pauliina Ylitalo (ent. Salminen) sekä liikuntatieteiden lisensiaatti Jukka Virta. Lisäksi vuosiapurahan saivat kuvataiteilija Johanna Mäkitalo sekä kirjailija Eeva Rohas.

Edellisten lisäksi jaettiin 11 vähintään puolivuotista apurahaa kokopäivätoimiseen työskentelyyn. Apurahan saivat videotaiteilija Sami Ala, harmonikkataiteilija Matti Ekman, kuvataiteilija Kaisa Huotari, kuvataiteilija Marko Ikävalko, psykologian maisteri Orsolya Kolozsvari, kirjailija Laura Laakso, filosofian maisteri Sanna Ryynänen, liikuntatieteen maisteri Santtu Seipäjärvi, teatteri-ilmaisun ohjaaja Kirsi Sulonen, yhteiskuntatieteiden maisteri Mira Söderman ja filosofian maisteri Anna-Maija Ylä-Mattila. Lisäksi vuosiapurahoja ja puolivuotisia apurahoja myönnettiin ensimmäistä kertaa myös osa-aikaisina apurahoina apurahansaajan muun toimeliaisuuden rinnalle. Valtaosa kaikista myönnetyistä apurahoista on kestoltaan puolta vuotta lyhempiä tai kohdentuvat hankkeesta tai työskentelystä aiheutuviin kuluihin.

Schildtin palkinto ja Kärkihanke

Keski-Suomen rahaston Schildtin palkinto myönnettiin kauppatieteiden tohtori Anna-Maija Lämsälle, ”vastuullisen henkilöstöjohtamisen tiennäyttäjälle, työelämän tasa-arvon puolestapuhujalle”. Kuva: Petteri Kivimäki
Kuva: Petteri Kivimäki

15 000 euron arvoinen Schildtin palkinto myönnettiin kauppatieteiden tohtori Anna-Maija Lämsälle, ”vastuullisen henkilöstöjohtamisen tiennäyttäjälle, työelämän tasa-arvon puolestapuhujalle”. Lämsä työskentelee henkilöstöjohtamisen professorina ja koulutusdekaanina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän johtaa kauppakorkeakoulun Ethos-tutkimusryhmää (Organizational Ethics, Leadership and Human Resource Management). Lämsän tutkimusalueet ovat johtamis- ja organisaatioetiikka, henkilöstöjohtaminen ja johtajuus, organisaatiokäyttäytyminen, naisten johtamisurat, työelämän tasa-arvo sekä johtamiskoulutus. Anna-Maija Lämsä on osallistunut lukuisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin näiltä alueilta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lämsällä on  mittava kokemus erilaisista kaupallisen ja johtamisalan tehtävistä ja hän on kehittänyt koko uransa ajan laajasti kaupallisen alan opetusta pääosin korkeakoulusektorilla, mutta myös ammatillisella puolella.

Heikki Suolahti
Heikki Suolahti

Kärkihanke-apuraha myönnettiin Keski-Suomen musiikin edistämissäätiön koordinoimalle Uponnut kaupunki -hankkeelle. Myönnetty 40 000 euron apuraha kohdennetaan monimuotoisen taidetoiminnan toteuttamiseen maakunnan alueella. Hanke nostaa tieteen ja taiteen yhteistyöllä esille merkittävän suomalaisen kulttuuriperinnön, joka on ollut kadoksissa vuosikymmenien ajan. Uponnut kaupunki on nuoren koululaispojan, 16-vuotiaana kuolleen säveltäjälupaus Heikki Suolahden 1930-luvulla säveltämä, keskeneräiseksi jäänyt baletti. Suolahden teos uinui vuosikymmeniä arkistoon unohtuneena, kunnes keväällä 2017 se jälleen löydettiin Suomalaisen musiikkikampuksen kirjastosta osana laajempaa nuottilöytöä. Vuonna 2020 Heikki Suolahden syntymästä on kulunut sata vuotta, minkä merkeissä Uponnut kaupunki -baletti ja siihen punoutuvaa nuottilöytöä laajemminkin esiin tuova konserttisarja sekä lasten taideprojekti tuodaan tieteen ja taiteen yhteistyönä yleisön ulottuville. 

Suomen Kulttuurirahaston apurahatoiminta perustuu lahjoituksiin

Suomen Kulttuurirahasto on merkittävä yksityinen kulttuuria tukeva säätiö, joka toimii Keskusrahaston kautta valtakunnallisesti ja 17 maakuntarahastonsa kautta maakunnissa. Sen omaisuus on karttunut yksityisten ja yhteisöjen tekemien testamenttien ja lahjoitusten turvin. Apurahat, palkinnot, opintostipendit ja muu kulttuuritoiminta rahoitetaan yleisrahaston ja lahjoittajien nimikkorahastojen tuotoista niiden ohjesäännöissä mainittujen tarkoitusten mukaiseen toimintaan. Tänä vuonna yleisrahastosta jaettiin 386 000 euroa ja jakovuorossa olleista nimikkorahastoista yhteensä 263 000 euroa.

Keski-Suomen rahasto on Kulttuurirahaston pitkäaikaisin yhtäjaksoisesti samalla nimellä toiminut maakuntarahasto. Keski-Suomen rahasto perustettiin vuonna 1958.