Takaisin artikkelilistaukseen
Keski-Pohjanmaan rahasto
Keski-Pohjanmaan rahastolta suursatsaus elokuvaan
10.4.2018

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto vietti 55. vuosijuhlaansa Pietarsaaressa tiistaina 10.4.2018. Apurahan sai tänä vuonna yhteensä 44 hakijaa jaon yhteissumman ollessa 424 000 euroa.


Keski-Pohjanmaan rahaston apurahansaajat 2018. Kuva: Aki Paavola

Kulttuuripalkinnon sai elokuvaohjaaja Juho Kuosmanenihmisläheisistä elokuvista, hetkien herkästä vangitsemisesta”. Keski-Pohjanmaan rahasto haluaa palkinnolla antaa tunnustusta ihmisläheisen elokuvan tekemisestä taiteesta tinkimättä ja paikallisen aihepiirin kohottamisesta kansainvälisyyteen.

Hoitokunta myönsi kärkihankeapurahan niin ikään elokuvalle. Laura Airola ja työryhmä yhdessä Kokkolan Kinoyhdistyksen kanssa saavat 40 000 euron apurahan uuden elokuvafestivaalin perustamiseksi ja järjestämiseksi vuosina 2018 ja 2019.

Apurahoja jaettiin laajasti eri taiteen- ja tieteenaloille. Lastenkulttuurin apurahan saivat mm. Sarma ry Havulan taidepihan elävöittämiseen ja työpajatoimintaan. Koko maakuntaa koskettaa Kansanmusiikki-Instituutti ry:n hanke, jossa perustetaan lastenkulttuuriverkosto Keski-Pohjanmaalle. Vionoja-Säätiön hankkeessa tuotetaan monologinäytelmä.

Apurahahakemuksia tuli tänä vuonna yhteensä 193 (vuonna 2017 yhteensä 261). Hoitokunnan tavoitteena oli jakaa tuntuvia, toteutuksen ja työskentelyn turvaavia apurahoja ja pitää samanaikaisesti huolta moniarvoisesta kulttuurin edistämisestä. Apurahojen keskisuuruus oli  9200 euroa. Hakemuksista hyväksyttiin 22 %. Tieteen osuus myönnetyistä apurahoista oli 13 %. Taiteissa apurahoja myönnettiin jälleen eniten musiikkiin, noin 29% kaikista apurahoista.

Useita kokovuotisia työskentelyapurahoja

Kokovuotisia 24 000 euron työskentelyapurahoja myönnettiin tänä vuonna neljä. Visuaalisissa taiteissa apurahan sai kuvanveistäjä Riku Riippa taiteelliseen työskentelyyn kolmivuotisen apurahan toisen vuoden apurahana. Säveltaiteessa kokovuotisin apurahoin tulevat työskentelemään Niina Hannula ja Heidi Maria Paalanen. Tieteen kokovuotisen apurahan sai Panic Gorana sosiaalityön väitöskirjan viimeistelyyn. Puolen vuoden apurahoin tuetaan Tuomas Rounakarin taiteellista tohtorintutkintoa ja Davide Bergnan väitöskirjatyön loppuunsaattamista. Taiteessa yhdeksän kuukauden apurahalla työskentelee valokuvaaja Joni Virtanen. Puolivuotisen apurahan työskentelyynsä saivat Jaakko Pernu, Ville Kangas sekä Aki Koskinen .

Lisäksi rahasto myönsi useita lyhyempiä työskentelyapurahoja taiteen ja tieteen harjoittamiseen sekä kuluapurahoja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Vuosijuhlassa esiintyivät apurahan saajat

Vuosijuhlan aloitti Tuomas Rounakari arkaaisella improvisaatiollaan sattumanvaraisesti viritetylle viululle. Hoitokunnan puheenjohtaja Tanja Risikon avauspuheenvuoron ja Pietarsaaren kaupunginjohtaja Kristina Stenmanin tervehdyksen jälkeen kuultiin Barocco Borealen -yhtyeen vanhan musiikin esitys. Vuoden professoriksi 2017 valittu professori Karl-Erik Michelsen nosti juhlapuheessaan esiin tiedon - tieteellisen ja kulttuurillisen sivistyksen – merkityksen kaikenlaisen valetiedon aikakautena. Juho Kuosmasen vastaanottaessa kulttuuripalkinnon, esitettiin juhlayleisölle palkitun juhlaa varten koostama elokuvakollaasi.

Keski-Pohjanmaan rahaston apurahat jakoivat rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Tanja Risikko ja asiamies Mika Virkkala sihteeri Piia Hietasen avustamana. Keski-Pohjanmaan rahaston myöntämät apurahat ovat kokonaisuudessaan erillisessä tiedotteessa.