Takaisin artikkelilistaukseen
Keski-Pohjanmaan rahasto
Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahasto jakoi apurahoina 479 000 euroa
10.4.2020
Kuva teoksesta Maria-Vesper, ohjaus koreografi Anna Mustonen ja cembalisti Marianna Henriksson. Kuvassa Eleni Pierides ja Taavi Oramo. Kuva: Kristiina Männikkö
Kuva teoksesta Maria-Vesper, ohjaus koreografi Anna Mustonen ja cembalisti Marianna Henriksson. Kuvassa apurahansaaja Eleni Pierides ja Taavi Oramo. Kuva: Kristiina Männikkö
Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto viettää 57. vuosipäiväänsä 10.4. - presidentti Kyösti Kallion syntymäpäivänä, rahaston perinteisenä vuosijuhlapäivänä. Vuonna 2020 vuosijuhlapäivää vietetään apurahansaajien julkistamisella ja juhlistamisella ilman juhlatilaisuutta.

Suomen Kulttuurirahaston hallitus päätti maaliskuun lopussa miljoonan euron hätärahoituksesta kulttuurikentälle. Tästä rahoituksesta 500 000 euroa lisättiin maakuntarahastojen kevään 2020 jakoon, jonka myötä Keski-Pohjanmaan rahastokin sai runsaat 20 000 euroa lisää jaettavaa. Lisärahoituksen ohella Keski-Pohjanmaan rahasto huomioi koronakriisin vaikutukset muutenkin tämänvuotisissa apurahapäätöksissään. Kokovuotisia apurahoja myönnettiin tavanomaista vähemmän, mutta puolivuotisia ja sitä lyhyempiä työskentelyapurahoja kulttuuriammattilaisille puolestaan aiempaa enemmän.

Rahasto halusi tässä tilanteessa turvata työskentelytuen mahdollisimman monelle, asiamies Mika Virkkala perustelee.

Keski-Pohjanmaan rahasto myönsi kärkihankeapurahan Guardia Nueva orkesteriyhdistys ry:lle. Apuraha on tarkoitettu vuonna 2021 20-vuotisjuhlaa viettävän Guardia Nueva -orkesterin juhlavuoden konserttikokonaisuuksien toteuttamiseen.

Rahasto tukee vuosittain kärkihankkeiden avulla tavanomaista suurempia ja vaikutukseltaan isompia hankkeita, jotka myös nostavat merkittävästi maakunnan kulttuurin näkyvyyttä, hoitokunnan puheenjohtaja Tanja Risikko kertoo.

Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha myönnettiin mm. Anna Karsikas-Kuusiston ja Miia Kauniston hankkeelle, jossa järjestetään musiikkikerhotoimintaa pienissä kunnissa ja kyläkeskuksissa. Kulttuurikorjaamo ry:n apurahalla tehdään sovituksia 400 soittajan One Big Band – Rockkola 400 -konserttiin. Kirsi Ojasen ”Polkka-Otto” -projektissa elvytetään paikallisperinnettä Halsualla.

Apurahahakemuksia Kulttuurirahaston Tammikuun haussa tuli Keski-Pohjanmaan rahastolle tänä vuonna yhteensä 259 (vuonna 2019 yhteensä 252). Apurahojen keskisuuruus oli 9200 euroa. Hakemuksista hyväksyttiin 18 %. Tieteen osuus myönnetyistä apurahoista oli hieman vajaa viidennes. Taiteissa apurahoja myönnettiin eniten säveltaiteeseen, yli 30 % kaikista apurahoista.

Kolme kokovuotisia ja useita puolivuotisia työskentelyapurahoja

Apurahoja jaettiin laajasti eri taiteen- ja tieteenaloille. Kokovuotisen apurahan sai tieteessä fil. tohtori Ingo Stamm. Taiteessa kokovuotisella apurahalla tulevat työskentelemään taidegraafikko Eeva Huotari ja tanssitaiteilija Eleni Pierides.

Puolen vuoden apurahoin tuetaan mm. Juho Alakärpän taiteellista työskentelyä ja Silja Heikkilän työskentelyä erityisesti nuorten teatteritoiminnan parissa. Ari Huuhkan työryhmässä kehitetään vähittäiskaupan living lab -toimintamallia. Muita puolivuotisen apurahan saajia taiteessa ovat Irma Jylhä, Kaija Kontulainen, Tapio Lappalainen, Mia Myllymäki, Kari Pappinen ja Rosa Pisilä. Tieteen puolivuotisen työskentelytuen saivat Lauri Skantsi ja Outi Valo.

Lisäksi rahasto myönsi useita lyhyempiä työskentelyapurahoja taiteen ja tieteen harjoittamiseen sekä kuluapurahoja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Kaikki Tammikuun 2020 haun yhteydessä myönnetyt apurahat löytyvät täältä.

Lisätietoja