Takaisin artikkelilistaukseen
Taidekoti Kirpilä
Kätketyt puutarhat Taidekoti Kirpilässä - nykytaidenäyttely avautuu
3.4.2019
Kätketyt puutarhat nykytaidenäyttelyn teos
Odottamassa kätkettyjen puutarhojen kutsuvan meitä – lähemmäs. Ote Anna Ting Möllerin STRAIN-installaatiosta, 2019. Photo: Nayab Ikram
Taidekoti Kirpilässä avautuu sunnuntaina 7.4.2019 Taidekodin toinen nykytaidenäyttely. Nayab Ikramin ja Ramina Habibollahin kuratoima "Odottamassa kätkettyjen puutarhojen kutsuvan meitä – lähemmäs" kutsuu Taidekodin vierailijat pohtimaan kotia sen monissa merkityksissä.
Näyttelyn taiteilijat
Ana Gutieszca, Anna Ting Möller, Alejandro Montero Bravo, Polat Ghasemloo sekä Nayab Ikram ja Ramina Habibollah

Uutuusnäyttelyssä nykytaide nivoutuu osaksi Kirpilän kokoelmaa sekä sen lämmintä, kodinomaista tunnelmaa. Näyttelyyn kutsutut poh­joismaiset taiteilijat Ana Gutieszca, Anna Ting Möller, Alejandro Montero Bravo ja Polat Ghasemloo rakenta­vat teoksillaan uudelleen kotia tunteiden ja muistojen kautta. Välineinä ovat sekä ääni, video, veistokset, installaatiot että maalaukset.

Nayab Ikram (s. 1992, Maarianhamina) ja Ramina Habibollah (s. 1992, Teheran) muodostavat suomalais-aasialaisen kuraattorikaksikon, joka pyrkii luomaan vuoropuhelua suomalaisen ja pohjoismaisen taidekentän välille työskentelemällä erityisesti PoC-taiteilijoiden (people of colour) kanssa.

”Lähtökohtamme on intersektionaalinen feminismi, mistä käsin haastamme suomalaisen kulttuuripolitiikan normeja ja pyrimme kohti yhdenvertaisuutta ja edustavuutta. Käytännössä tämä tapahtuu järjestämällä näyttelyitä, joissa PoC-taiteilijat ovat sekä näyttelyn keskiössä että vastuussa sen toteu­tuksesta”, Ikram ja Habibollah toteavat.

Vuonna 2017 Ikram ja Habibollah kuratoivat FemF Art -näyttelyn osana Feministisen Foorumin vuosittaista ohjelmaa ja he jatkavat FemF Art -näyttelyn parissa yhteistyössä Titanik-gallerian kanssa Turussa syksyllä 2019. Heidän kuratoimansa The Winds of -näyttely on parhaillaan nähtävänä osana Poliittisen valokuvan festivaalia Suomen valokuvataiteen museossa Helsingissä.

Taidekoti Kirpilä on lääkäri Juhani Kirpilän (1931–1988) testamenttilahjoituksesta syntynyt Suomen Kulttuurirahaston ylläpitämä taidemuseo, jossa on pysyvästi esillä lahjoittajan keräämä suomalaisen taiteen kokoelma. Nykytaidenäyttelyiden järjestä­minen aloitettiin Taidekoti Kirpilässä vuonna 2017, jolloin Taidekodissa nähtiin Jenna Sutelan kuratoima, kansain­välisen taiteilijajoukon toteuttama Kohtauksia pöydillä -näyttely.

”Kodinomainen esityspaikka mah­dollistaa intiimit kohtaamiset taiteen kanssa, ja nykytaiteen tuominen Kirpilän hienon kokoelman rinnalle tar­joaa kävijöille uusia, ilahduttavia ja hät­kähdyttäviäkin elämyksiä”, museonjoh­taja Johanna Ruohonen kuvailee.

”Runollisesti nimetty ‘Odottamassa kätkettyjen puutarhojen kutsuvan meitä – lähemmäs’ tukee pyrkimyk­siämme olla kaikille avoin ja yhdenver­taisuutta tuottava taiteen tila”, Ruoho­nen iloitsee.

‘Waiting for the hidden gardens to draw us – closer’ Taidekoti Kirpilässä 7.4.−21.8.2019. Näyttely on avoinna keskiviikkoisin klo 14−18 ja sunnuntai­sin klo 12−16 sekä ryhmille tilauksesta. Näyttelyn aikana järjestetään maksut­tomia yleisöopastuksia suomeksi, ruot­siksi ja englanniksi.

Polat Ghasemloon taideteokset ja Kirpilän teokset sulassa sovussa uudessa näyttelyssä. Kuva: Nayab Ikram
Polat Ghasemloon uudet työt ja Kirpilän omat teokset sulassa sovussa uudessa näyttelyssä. Kuva: Nayab Ikram

Lisätiedot:

Museonjohtaja Johanna Ruohonen, puh. 040 516 3475

www.taidekotikirpila.fi

Taidekoti Kirpilä on lääkäri Juhani Kirpilän (1931−1988) Suomen Kulttuurirahastolle lahjoittama koti, jossa on esillä hänen keräämänsä suomalaisen taiteen kokoelma. Pohjoisella Hesperiankadulla sijaitseva taidekoti on avoinna yleisölle maksutta keskiviikkoisin klo 14−18 ja sunnuntaisin 12−16. Ryhmille järjestetään maksullisia kierroksia myös muina aikoina. Opastuksia voi tilata osoitteesta taidekoti(at)skr.fi tai puhelinnumerosta 09 494 436 ma–ke klo 9–15.30.