Takaisin artikkelilistaukseen
Tieteestä & Taiteesta
Kansainvälinen kokemus antaa eväät akateemiselle uralle
18.12.2020
Jyväskylän yliopistosta valmistuneet Crystal Green ja Kreeta Niemi suorittavat osan väitöksen jälkeisistä tutkimuksistaan Yhdysvalloissa, UCLA-yliopistossa Post doc -apurahan turvin. Kuvat: Weldon Green ja Laura Iisalo
Jyväskylän yliopistosta valmistuneet Crystal Green ja Kreeta Niemi suorittavat osan väitöksen jälkeisistä tutkimuksistaan Yhdysvalloissa, UCLA-yliopistossa Post doc -apurahan turvin. Kuvat: Weldon Green ja Laura Iisalo
Väittelyn jälkeiset vuodet ovat uraansa aloittelevalle tohtorille näytön paikka. Jyväskylän yliopistosta valmistuneet Crystal Green ja Kreeta Niemi suorittavat osan väitöksen jälkeisistä tutkimuksistaan Yhdysvalloissa, UCLA-yliopistossa.

Teksti: Laura Iisalo
Kuvat: Weldon Green ja Laura Iisalo

Fil. tohtori Crystal Green tarkastelee postdoc-tutkimuksessaan yhdenvertaisuuden toteutumista opettajankoulutuksessa. Kuva: Weldon Green
Kansainvälisen kokemuksen hankkiminen oli fil. tohtori Crystal Greenille tärkeä tavoite. Kuva: Weldon Green

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitokselta tohtoriksi valmistuneen Crystal Greenin väittelystä on kulunut reilu vuosi. Hän suuntasi valmistumisensa jälkeen perheineen Yhdysvaltoihin, jossa hän työstää tutkimustaan Kaliforniassa sijaitsevassa UCLA-yliopistossa säätiöiden post doc -poolista myönnetyn apurahan turvin. Kansainvälisen kokemuksen hankkiminen oli Greenille tärkeä muttei itsestäänselvä tavoite.

– Väiteltyäni tohtoriksi ajattelin, että se oli siinä. Pian ymmärsin, että tohtoriksi valmistuminen on itse asiassa vasta akateemisen urani alku. Väitöksen jälkeiselle uralle siirtyminen ja perheen sekä työn yhdistäminen ilman tukea on vaikeaa, mutta kansainvälistä kokemusta pidetään ansioluettelossa lähestulkoon välttämättömänä, hän kertoo kokemuksistaan.

Green tarkastelee postdoc-tutkimuksessaan yhdenvertaisuuden toteutumista opettajankoulutuksessa, ja hän on kerännyt vertailevaan tutkimukseensa aineistoa kahdesta opettajankoulutuslaitoksesta, joista toinen sijaitsee Suomessa ja toinen Yhdysvalloissa. Seuraavaksi Green pyrkii aineiston avulla selvittämään, kuinka yhdenmukaisuus ymmärretään, ja mikä on opettajakoulutuksen rooli tasa-arvoisessa ja sosiaalisesti oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa.

Erityisen kiinnostavaa Greenin mukaan on, että vaikka sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta puhutaan usein abstraktina tai tilastollisena ilmiönä, kyse on pohjimmiltaan todellisen elämän inhimillisistä kokemuksista.

"Kivuliaatkin kokemukset voivat olla voimavara, sillä ne auttavat opettajia ymmärtämään muita vastaavassa tilanteessa olevia."

– Oli hienoa ja koskettavaa kuulla opettajakokelaiden omakohtaisia kokemuksia syrjinnästä. Kivuliaatkin kokemukset voivat olla voimavara, sillä ne auttavat opettajia ymmärtämään muita vastaavassa tilanteessa olevia. Kasvatusfilosofi Paolo Paulo Freire totesi, että tuomme aina itsemme ja kokemuksemme osaksi koulutusta, koska olemme kaikki ihmisiä. Olen itsekin sitä mieltä, että koulutuksen kehittämisen tavoitteena tulisi olla sen inhimillistäminen, Green sanoo.

Kahden Kaliforniassa vietetyn vuoden jälkeen Green toivoo voivansa palata takaisin Suomeen jatkaakseen akateemista uraansa. Hänen tämän hetkinen tavoitteensa onkin kerryttää julkaisuja ja kokemusta täyttääkseen dosentuurin kriteerit.

– Suomessa ymmärretään, kuinka suuri merkitys opettajilla on yhteiskunnallisella tasolla ja siellä akateeminen ilmapiiri on avoin ja eteenpäin pyrkivä. Amerikassa kilpailu on kovaa ja koen, että Suomessa työtahti antaa aikaa ajattelulle. Se on todella tärkeää, Green toteaa.

Monitieteellinen tutkijayhteisö tarjoaa uusia näkökulmia

Tutkijatohtori Kreeta Niemelle myönnettiin säätiöiden post doc -poolin apuraha Suomen Kulttuurirahastosta, joka mahdollistaa lukuvuoden tutkimustyön UCLA-yliopistossa Kaliforniassa. Kuva: Laura Iisalo
Tutkijatohtori Kreeta Niemi sai Post doc -poolin apurahan, joka mahdollistaa tutkimustyön ulkomailla. Kuva: Laura Iisalo

Myös kasvatustieteen tohtoriksi vuonna 2016 väitellyt Kreeta Niemi on lähdössä Yhdysvaltoihin lokakuussa 2021. Kohteeksi valikoitui UCLA yliopiston kansainvälisen ja monitieteellisen tutkijayhteisön takia – ja myös siksi, että niin monet kasvatusalan vuorovaikutustutkimuksen pioneerit ja nykyiset huippututkijat ovat luoneet uraansa juuri Kaliforniassa. 

– Päämetodinani on keskusteluanalyysi ja Los Angeles on lähestymistavan mekka. Vuorovaikutus on laaja ilmiö, johon tarvitaan monitieteellinen näkökulma. Odotankin vuodelta kansainvälisiä vierailijoita ja yhteistyötä eri alojen kollegoiden kanssa. En ole menossa pelkästään oppia imemään, vaan toivon voivani itsekin antaa jotain yhteisölle, hän kertoo.

Mukaansa Niemi ottaa kolmen vuoden aikana keräämänsä aineiston, jota hän on työstänyt Suomen Akatemialta saadun rahoituksen turvin. Niemi on tutkinut lasten vuorovaikutusta uudenlaisissa oppimisympäristöissä tarkoituksenaan selvittää, millaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita niihin liittyy.

Niemen laskujen mukaan Suomessa on tällä hetkellä 33 avoimen oppimisympäristön koulua, ja tulevaisuudessa muunneltavat ja joustavat opetustilat yleistyvät. Suuntaus liittyy ilmiöpohjaisen oppimisen malliin, jossa todellisen maailman ongelmia lähestytään eri oppiaineiden näkökulmista.

– Avoimissa oppimisympäristöissä työskentely on projektinomaisempaa, itseohjautuvampaa ja teknologia on vahvasti mukana. Ne ovat hyviä asioita, mutta rinnalle tarvitaan tukea ja ohjausta. Parhaimmillaan tilat mahdollistavat uusia tapoja olla lähempänä yhteiskuntaa ja muuntautua maailman tarpeisiin, Niemi toteaa.

Hän toivoo tutkimuksen antavan opettajille, opetusalan ammattilaisille ja esimerkiksi arkkitehdeille tietoa, jonka avulla voidaan kehittää yhä toimivampia oppimisympäristöjä.

– Tilojen pitää olla moneen tarkoitukseen muunneltavia ja niissä pitää olla rauhallisia sopukoita, jotta jää tilaa luottamuksellisille kohtaamisille. Niihin liittyy paljon potentiaalia oppilaan itseohjautuvuuden tukemiseen ja yhteisöllisyyden rakentumiseen, ja Suomessa opettajat ovatkin halukkaita kehittämään tilojen käyttöä. Vaatii vain hieman aikaa, miten käytänteet lähtevät muotoutumaan, Niemi tiivistää.

Säätiöiden post doc -poolin keväthaku on auki 15.2.2020-31.1.2021 ajan. Lisätietoa osoitteesta postdocpooli.fi.

Fil. tohtori Crystal Green sai Post doc -poolin apurahan vuosina 2020 ja 2021 opettajankoulutuksen roolia tasa-arvoisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen kasvatuksen edistämisessä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen Yhdysvalloissa.
Kasvatust. tohtori Kreeta Niemi sai Post doc -poolin apurahan vuonna 2021 oppimisvuorovaikutusta perusopetuksen uusissa oppimisympäristöissä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen Yhdysvalloissa.