Takaisin artikkelilistaukseen
Tieteestä & Taiteesta
Ilmastonmuutos – olenko minä vastuussa?
10.1.2019
Maisema arktisesta Pohjois-Grönlannista, polaarieskimoiden maasta Thulesta, jonne globaalin (ilmaston)muutoksen arvioidaan vaikuttavan ehkä kaikkein voimakkaimmin. Kuva: Sauli Herva
Kuva on arktisesta Pohjois-Grönlannista, polaarieskimoiden maasta Thulesta, jonne globaalin ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan ehkä kaikkein voimakkaimmin. Kuva: Sauli Herva
Lauri Lahikainen sai Pirkanmaan rahaston 22 000 euron apurahan vuonna 2013 filosofisia ihmiskäsityksiä ja ilmastonmuutosta käsittelevään väitöskirjatyöhön. Väitöskirja valmistui keväällä 2018.

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa on helppo sysätä vastuu suuryrityksille ja ahneille valtakoneistoille, joiden päätavoite on tuottaa voittoa kaikin mahdollisin keinoin. Mutta mitä jos ajattelisimme, että yhtä lailla vastuu on meillä yksilöillä, sekä kuluttajina että yhteiskunnan jäseninä?

Filosofi, tutkijatohtori Lauri Lahikainen

Filosofi, tutkijatohtori Lauri Lahikaisen väitöstutkimus tarkastelee yksilöiden ilmastonmuutokseen liittyvää vastuuta. Kenen pitäisi tehdä ja mitä?

– Filosofisessa ilmastoetiikassa yleinen tapa hahmottaa ilmastonmuutosta on ollut se, että kyse on toisistaan riippumattomien yksilöiden toiminnasta. Tällöin vastuukysymyksissä tarkastellaan yksilöiden päästöjä, hiilijalanjälkiä tai kulutustottumuksia ylipäätään. Filosofisesta tutkimuksesta puuttuu yhteiskuntarakenteellinen näkökulma aiheeseen. Aloin miettiä sitä, mitä vastuu ilmastonmuutoksesta tarkoittaa etiikan ja nimenomaan moraalisen vastuun kannalta, Lahikainen kertoo.

Tutkijatohtori tarkastelee väitöstutkimuksessaan ennen kaikkea sitä, millaiset mahdollisuudet yksilöllä on vaikuttaa yhteiskuntaan ja sitä kautta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Onko yksilöllä oikeuksien ja mahdollisuuksien lisäksi myös vastuu pyrkiä vaikuttamaan ja muuttamaan yhteiskuntaa laajemmalla tasolla?

Onko yksilöllä oikeuksien ja mahdollisuuksien lisäksi myös vastuu pyrkiä vaikuttamaan ja muuttamaan yhteiskuntaa laajemmalla tasolla?

Vaikka Lahikaisen mukaan valtion päämiehillä tai suurten energiayhtiöiden johtajilla on suurempien vaikutusmahdollisuuksien johdosta myös suurempi vastuu, hän ei kuitenkaan halua vähätellä yksilöiden vastuuta. Se on edelleen merkityksellinen asia.

– Yksilönvastuu ei pelkisty pelkästään kulutusvalintoihin, vaan yhteiskunnalliseen elämään ylipäätään. Vastuullisten kansalaisten tehtävänä on muodostaa painetta päättäjiä kohtaan ja yrittää keksiä lisää uudenlaisia vaikuttamiskeinoja. Emme voi ajatella että on vain poliitikkojen asia tehdä jotakin.

Energiayhtiöiden johtajien moraalinen vastuu tulevia sukupolvia kohtaan saattaa jäädä varjoon osakkeenomistajiin kohdistuvan tulosvastuun takia. Tavallisten kansalaisten sama moraalinen vastuu sysätään usein syrjään sanomalla, ettei pieni yksilö voi kuitenkaan vaikuttaa asioihin suuressa mittakaavassa.

Jos yksilö kokee voimattomuutta ilmastonmuutoksen edessä, siihen voi todennäköisesti osaltaan auttaa jo se, että yrittää yhdistyä muiden kanssa.

– Vastuun välttely voi tuntua aika houkuttelevalta tai helpolta, mutta globaalissa maailmassa ja sosiaalisen median aikakaudella vaikutusmahdollisuuksia on kuitenkin enemmän kuin vain omien kulutusvalintojen tekeminen, Lahikainen muistuttaa.

– Ilmastoaktivismi vaikuttaa olevan nousussa ympäri maailmaa. Kaikennäköistä on jo tapahtumassa, on esimerkiksi erilaisia järjestöjä ja tapahtumia, joihin voi mennä mukaan. Ilmastoahdistus ei ole ollut oman tutkimukseni kohteena. Jos yksilö kuitenkin kokee voimattomuutta ilmastonmuutoksen edessä, siihen voi todennäköisesti osaltaan auttaa jo se, että yrittää yhdistyä muiden kanssa. Osa ympäristövastuuta voi olla myös se, että pyrkii aktiivisesti selvittämään, miten maailmaa voi muuttaa.

Teksti: Anna Bui