Takaisin artikkelilistaukseen
Etelä-Savon rahasto
Etelä-Savon rahastolta yli 700 000 euroa maakunnan kulttuurille
13.5.2020
Kangaspuilla taidetta tekevä Julio Tubal sai Etelä-Savon rahaston apurahan näyttelyn järjestämiseen. Kuva: Sami Funke
Kangaspuilla taidetta tekevä Julio Tubal sai Etelä-Savon rahaston apurahan näyttelyn järjestämiseen. Kuva: Sami Funke
Etelä-Savon rahasto julkisti apurahansa 13.5. ilman vuotuisia jakojuhlallisuuksia. Koronatilanteen vuoksi maakuntarahaston hoitokunta päätti ohjata tämän vuoden jakovaran 692 000 euroa vahvistettuna Kulttuurirahaston hallituksen päättämällä 31 000 euron hätärahoituksella kokonaisuudessaan apurahoihin. Kevään 2020 jakosumma oli yhteensä 723 000 euroa.

Maakuntarahasto vastaanotti Tammikuun haussa 311 hakemusta hakusumman ollessa yli 4,7 milj. euroa. Hakemusmäärässä oli pientä nousua viime vuoteen verrattuna (2019: 290). Hakijoista 60 sai myönteisen päätöksen. Apurahojen lisäksi Rahasto varasi 3 500 euroa myöhemmin jaettavia Rantasalmi-stipendejä varten. Palkintoa ei jaettu tänä vuonna. Etelä-Savon rahaston hoitokunta päätti, että palkintoon varattu summa jaetaan apurahoina helpottamaan koronaepidemian aiheuttamaa kriisitilannetta.

Etelä-Savon rahasto jakoi kärkihankeapurahana 40 000€ Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:lle Tarinat- näyttelykokonaisuuteen
Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy sai kärkihankeapurahan. Kuva: Sami Funke

Kärkihankeapuraha 40 000 euroa myönnettiin Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:lle Tarinat- näyttelykokonaisuuteen suunniteltavaan ja toteutettavaan pelilliseen näyttelyosioon. Hanke yhdistää rohkeasti museokentän, pelisuunnittelun ja uuden pedagogiikan. Yhdistelmästä rakentuu uudenlainen tilaan rakennettu elämys, jonka tavoitteena on herättää historiallista empatiaa. Väkevän elämyksen synnyttävät tunnetilat haastavat kävijän pohtimaan ennakkoasenteitaan monipuolisesti tutkitun tiedon pohjalta.

Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat jaettiin kahden hankkeen kesken. Hyppy! ry sai 18 000 euroa kehitysvammaisten Hyppy! -näyttämötapahtuman, seminaarien ja koulutustapahtumien järjestämiseen. Hyppy! -tapahtumat tarjoavat kehitysvammaisille esiintyjille mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi esiintyjinä. Tapahtumien ohella apuraha mahdollistaa myös ryhmien vetäjien ja esiintyjien koulutustoiminnan sekä seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestämisen.

Toisen Taidetta hoitolaitoksiin -apurahan, 3 500 euroa, sai Savas-Säätiö sr Saanko luvan? -tanssihankkeen toteuttamiseen. Mikkelissä sijaitsevan Pihkapuiston toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa valmistettava tanssiesitys vie iloa ja elämyksiä vanhusten palveluyksiköihin. Esitykset valmistetaan niin, että myös ikäihmisten on mahdollista osallistua niihin. Tanssiesitykset kuvataan ja videoidaan muistoiksi ja myöhemmin muisteltaviksi.

Tiedepäiväkiertue liikkeelle jälleen marraskuussa

Etelä-Savon rahaston Perheiden tiedepäivät -hanke

Etelä-Savon rahasto toteutti 2019 oman kulttuuritoiminnan hankkeenaan lapsille ja perheille suunnatun tiedepäiväkiertueen. Tiedehankkeen tarkoituksena oli innostaa lapsia ja perheitä tieteen pariin sekä tukea maakunnan omaa tiedekasvatustyötä. Kiertue sai suuren suosion ja kolmen kaupungin tapahtumat tavoittivat yli 700 innokasta osallistujaa. Maakuntarahaston hoitokunta teki päätöksen lähettää Tiedepäivät uudelle kierrokselle myös tänä vuonna.

Marraskuussa 2020 Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kirjastoissa vieraileva kiertue tekee tiedettä tutuksi perheen pienemmille ja vähän isommillekin. Tapahtumien pääesiintyjänä on Tutkija Pii (DI Kirsi Puustinen) ja uudistettu Tiedeshow. Mukana on laajasti myös muita maakunnan tiedetoimijoita. Tiedepäivien paikkakuntakohtaisen ohjelman rakentumista voi seurata Facebook- ja Instagram-sivuilta. Sivuille voi myös jättää omia ideoita ja ehdotuksia tiedetapahtumien sisällöistä. Tapahtumat toteuttaa tuottaja Saara Vauhkonen.

Kokovuotisia työskentelyapurahoja 7, puolivuotisia 12  

Kokovuotisia (10-12 kk) työskentelyapurahoja myönnettiin seitsemän ja vähintään puolivuotisia (6-8 kk) kaksitoista. Tieteen kokovuotisen saivat terveystiet. tohtori Merja Harmoinen, fil. maisteri Katja Pasanen, lääket. lis. Sirpa Vedenpää ja kauppat. maisteri Hanna-Maija Väisänen. Taiteen kokovuotiset menivät kirjailija Maria Kuutille, kirjailija Anne Leinoselle ja muotoilija Mervi Pesoselle. Vähintään puolivuotisen työskentelyapurahan sai 12 hakijaa eri tieteen ja taiteen aloilta. Pitkien apurahojen lisäksi 10 apurahaa myönnettiin lyhytkestoiseen työskentelyyn (1-4 kk) tieteen tai taiteen hankkeessa. 17 yhteisöä sai kuluapurahaa kulttuurihankkeidensa toteuttamiseen maakunnassa.

Tieteen osuus apurahoista oli 30 % ja taiteen 70 %. Tieteen aloista eniten tukea saivat yhteiskuntatieteet (39 %), maatalous- ja metsätieteet (18 %) sekä lääketieteet (14 %). Taiteen aloista painottuivat kuvataiteet (21 %), muotoilu- ja taidekäsityö (16 %) sekä säveltaiteet (15 %). Naisten osuus apurahansaajista oli 70 %. Hakemusten läpimenoprosentti oli noin 19 ja apurahojen keskisuuruus noin 12 000 euroa.

Kaikki vuoden 2020 apurahansaajat löytyvät täältä.