Takaisin artikkelilistaukseen
Etelä-Karjalan rahasto
Etelä-Karjalan rahastolta yli puoli miljoonaa 49 apurahana
14.5.2020
Tanssistudio Jami Oy sai Etelä-Karjalan rahaston apurahan vuonna 2020 25-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestämiseen. Kuva: Jani Kautto
Tanssistudio Jami Oy sai Etelä-Karjalan rahaston apurahan vuonna 2020 25-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestämiseen. Kuva: Jani Kautto
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahaston apurahat julkistettiin 14.5.2020 ilman vuotuista jakojuhlaa. Kulttuurirahaston hallituksen päättämällä 24 000 euron hätärahoituksella vahvistettu jakovara jaettiin kokonaisuudessaan apurahoina. Kevään 2020 jako oli yhteensä 554 000 euroa.

Tammikuun haussa maakuntarahasto vastaanotti 247 hakemusta hakusumman ollessa noin yli 3,6 milj. euroa. Hakijoista 49 sai myönteisen päätöksen. Maakunnallinen Kärkihankeapuraha jaettiin kahdelle hankkeelle. Ph.D. Johanna Julia Vauterin sai 30 000 euroa kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä maakunnassa ja globaalia liikkuvuutta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen. Toinen Kärkihanke, Lappeenrannan Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry, sai lastenmusiikkiyhtyeen perustamiseen ja kiertueen järjestämiseen 21 000 euroa.

Taidetta hoitolaitoksiin apurahaa sai kolme hanketta. Vastaava ohjaaja Elina Björn työryhmineen sai 4 000 euroa nukketeatteriesityksen ja aistihuoneen toteuttamiseen päivätoiminnan asiakkaille, Laptuote-säätiö sr 10 000 euroa Nyt lähti lapasesta – erityisryhmille suunnatun osallistavan kulttuuritapahtuman toteuttamiseen, Saaren Vanhustentukiyhdistys ry sai 6 000 euroa elämyksellisten tapahtumien järjestämiseen.

Maakunnallinen kulttuuripalkinto jätettiin jakamatta tänä vuonna. Etelä-Karjalan rahaston hoitokunnan päätöksellä palkintoon varattu summa jaetiin apurahoina koronaepidemian aiheuttaman kriisitilanteen vuoksi.

Tanssin iloa ja yhteisöllisyyttä Etelä-Karjala tanssii! -hankkeessa

Etelä-Karjalan rahasto käynnisti uuden hankkeen Etelä-Karjala tanssii!

Maakuntarahasto käynnisti omana kulttuuritoimintanaan Etelä-Karjala tanssii! -hankkeen. Sen tavoitteena on edistää nuorten tanssiharrastusta ikään ja tanssilajiin katsomatta. Hanke toteutetaan virtuaalisena etätanssitapahtumana hyödyntäen nuorten suosimia sosiaalisen median alustoja. Osallistujat katsovat ensin tanssinopettaja Anna-Maria Padarin opetusta joko livelähetyksenä YouTubessa tai jälkeenpäin tallenteena. Sen jälkeen kukin osallistuja kuvaa tanssista oman versionsa ja lähettää sen WhatsApp-sovelluksen kautta opettajille. Esityksistä kootaan yhteinen mosaiikkivideo esitettäväksi median ja somekanavien kautta. Parhaat tulkinnat palkitaan rahapalkinnolla. Hankkeen toteuttaa Hiskishow Oy.

Etelä-Karjalan rahaston oman kulttuurihankkeen ohella tanssitaidetta tuetaan myös apurahoin lähes 25 000 eurolla. Tanssin kolme apurahaa menivät tanssitaiteilija Sanna Salamalle ja työryhmälle taiteelliseen työskentelyyn 4 000 euroa, Street culture club ry:lle 8 000 euroa breakdance-leirin järjestämiseen sekä Tanssistudio Jami Oy:lle 12 500 euroa 25-vuotisjuhlavuoden järjestämiseen.

Kokovuotisia kymmenen, puolivuotisia kolme

Kokovuotiset jakautuivat tasamääräisesti tieteen ja taiteen kesken. Tieteen kokovuotisen saivat fil. maisteri Verna Kotiranta, kasvatust. maisteri Hans Lehikoinen, tekn. tohtori Katariina Pussi, Ph.D. Johanna Julia Vauterin (Kärkihanke) ja valtiot. tohtori Marja Vuorinen. Taiteen kokovuotiset menivät kuvataiteilija YAMK Teemu Heikkiselle, kirjailija Teemu Kaskiselle, kuvataiteilija Anni-Sofia Knuuttilalle, kuvataiteilija Tapio Mömmölle ja kuvataiteilija Nelli Tannerille.

Puolivuotiset työskentelyapurahat menivät taiteen ja tieteen eri aloille. Saajina olivat kuvataiteilija AMK Henrik Härkönen, skenografi Päivi Pöyhölä ja dipl.ins. Jussi Lahti.

Edellisten lisäksi lyhyempikestoiseen henkilökohtaiseen työskentelyyn (1-5 kk) myönnettiin 8 apurahaa. Neljätoista yhteisöä sai kuluapurahaa hankkeidensa toteuttamiseen.

Tieteen osuus apurahoista oli 31 % ja taiteen 69 %. Tieteenaloista eniten tukea saivat humanistiset tieteet (43 %) sekä yhteiskuntatieteet ja luonnontieteet samoin prosenttiosuuksin (17 %). Taiteenaloista apurahoja eniten saivat kuvataiteet (30 %), säveltaiteet (20 %) ja näyttämötaiteet (13 %). Naisten osuus apurahansaajista oli 63 %. Hakemusten läpimenoprosentti oli noin 20 ja apurahan keskimääräinen suuruus lähes 11 500 euroa.

Kaikki vuoden 2020 apurahansaajat löytyvät täältä.