Takaisin artikkelilistaukseen
Keskusrahasto
125 000 euroa tervantuotannon turvaamiseen
8.6.2016

Suomen Kulttuurirahasto, Kirkkohallitus ja Svenska Kulturfonden lahjoittavat yhteensä 125 000 euroa tervantuotannon turvaamiseen.

Suomessa on noin 300 paanukatteista kirkkoa ja tapulia, joiden suojauksessa korkealaatuinen terva on keskeinen tuote. Seurakuntien lisäksi veneenveistäjät, puuveneharrastajat sekä perinnerakentajat ovat kotimaisten tervantuottajien asiakkaita.

Euroopan kemikaalilainsäädäntö Reach edellyttää markkinoille tuotavien kemikaalien, mu-kaan lukien mäntytervan, rekisteröintiä 1.6.2018 mennessä. Ilman sitä mäntytervan kaupallinen valmistus tulee mahdottomaksi.

Tervantuotannon jatkamiseksi on perustettu Eläköön terva -yhdistys, joka valmistelee rekisteröintiä ja kerää rahoitusta sen toteuttamiseksi.

 ”Suomalaiset tervantuottajat ovat pääasiassa pientuottajia, joilla ei ole mahdollisuuksia Reach-rekisteröinnin noin 200 000 euron kustannusten maksamiseen. Mäntyterva on kuitenkin tärkeä osa Suomen teollista historiaa, ja se on pitänyt pintansa halki vuosisatojen erinomaisten käyttöominaisuuksiensa vuoksi”, kertoo Eläköön terva -yhdistyksen puheenjohtaja Juha Pyötsiä.

Suomen Kulttuurirahasto on 11.4.2016 myöntänyt Eläköön terva – Rädda tjäran -hankkeelle 50 000 euron suuruisen apurahan, Kirkkohallitus päätti vastaavan suuruisen tuen myöntämisestä 7.6.2016. Svenska kulturfondenin hallitus on 11.5. päättänyt 25 000 euron suuruisen tuen myöntämisestä edellyttäen, että hankkeen nimi ja koko projekti on kaksikielinen.

”Suomi on ollut keskiajalta lähtien Euroopan suurin tervantuottaja. Tervan kaupallisen tuo-tannon turvaaminen sopii hyvin Kulttuurirahastolle”, toteaa rahaston puheenjohtaja Elina Ikonen.

”Terva on tuote, jolla on vahvat juuret ruotsinkielisillä rannikkoalueilla Suomessa ja joka on osa kulttuuriperintöämme”, sanoo Svenska kulturfondenin johtaja Leif Jakobsson.

”Kulttuurirahaston, Svenska Kulturfondenin ja Kirkkohallituksen tuki auttavat ratkaisevasti tavoitettamme, että viranomaisehdot täyttävää kotimaista tervaa saadaan edelleen perin-teisten rakennusten ja veneiden hoitoon”, toteaa Juha Pyötsiä.
Lisätiedot:

Suomen Kulttuurirahasto, yliasiamies Antti Arjava,etunimi.sukunimi@skr.fi
Kirkkohallitus, Antti Pihkala, etunimi.sukunimi@evl.fi
Svenska kulturfonden, johtaja Leif Jakobsson, etunimi.sukunimi@kulturfonden.fi
Eläköön terva -yhdistyksen puheenjohtaja Juha Pyötsiä, p. 050 555 6333