Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto vietti 45. vuosijuhlaansa Lahdessa 7.5.2016. Rahasto jakoi apurahoja yleis- ja nimikkorahastoista yhteensä 427 000 euroa, kaikkiaan 58 saajalle.

Hakemuksia tuli tänä vuonna 277 kpl, yhteissummaltaan runsaat 3,3 miljoonaa euroa. Hakemuksista hyväksyttiin näin ollen 21 prosenttia. Apurahoja jaetaan Päijät-Hämeessä syntyneille tai maakunnassa toimiville henkilöille ja yhteisöille sekä Päijät-Hämeeseen liittyviin ja sitä kehittäviin hankkeisiin.

Apurahoista taiteelle myönnettiin 64 prosenttia, ja tieteiden osuus oli 36 prosenttia. Säveltaiteet, kuvataiteet sekä lastenkulttuuri ja muotoilu saivat runsaimmin taiteen apurahoja. Tieteen puolella eniten myönnettiin apurahoja historiatieteisiin ja ympäristötieteisiin. Myönnetty apuraha oli suuruudeltaan keskimäärin 7 400 euroa.

Kokovuotisen 24 000 euron työskentelyapurahan saivat tänä vuonna terveystiet. maisteri Sari Laine koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön ja AMK-opiskelija Elisa Karppanen taiteelliseen työskentelyyn.

Maakunnallisesti erityisen merkittävien hankkeiden apurahoina myönnettiin ohjaaja Tommi Lipposelle ja toimittaja Tapani Ripatille kansalaissotaa käsittelevän Verna Warenin päiväkirjat -televisiosarjan toteuttamiseen 20 000 euroa sekä Kaarisilta ry:lle Kaarisilta Biennale 2017 -kuvataidetapahtuman järjestämiseen 20 000 euroa.

Päijät-Hämeen rahaston vuosijuhlassa esiintyivät apurahansaajista Strong Bows-yhtye, Sonja Tissari & Perinneyhtye sekä Lahden Uusi Kesäteatteri LAUKES. Tilaisuuden tervehdyssanat lausui rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, professori Martin Romantschuk. Juhlaesitelmän piti kotiseutuneuvos Birgitta Stjernvall-Järvi.

Lisätietoa: asiamies Arto Ristola, etunimi.sukunimi@skr.fi