Toimintavuosi sisälsi historiallisen voimakkaita kurssiliikkeitä koronaviruksen jättäessä jälkensä myös talouteen.

Tarkemmat tiedot tilinpäätöksestä ja taseesta löydät täältä.

Suomen Kulttuurirahaston omaisuuden käypä arvo oli toimintavuoden päättyessä 1 782 milj. euroa, mistä sijoitusomaisuuden osuus oli 1 652 milj. euroa. Sijoitusten tuotto toimintakaudella 1.10.2019–30.9.2020 oli vaiherikkaasta vuodesta huolimatta hyvä 7,2 % (vertailuindeksi 5,6 %).

Tilikauden kirjapidollinen ylijäämä oli 7,9 milj. euroa. Omaisuuden myyntivoittoja kirjattiin 32,1 milj. euroa, joista käyttöpääoman vahvistamiseen käytettiin 24,7 milj. euroa. Tästä summasta maakuntarahastojen yleisrahastojen tukemiseen ohjattiin 4,7 milj. euroa. Toimintaan osoitettujen sijoitustuottojen ja toimintalahjoitusten määrä ylitti apurahojen jaon ja muun sääntömääräisen toiminnan kulut 28,5 milj. eurolla.

Testamentteja ja lahjoituksia saatiin yhteensä 17,7 milj. euroa, joista pääomalahjoituksia oli 17,1 milj. euroa ja toimintalahjoituksia 0,6 milj. euroa. Toimintavuoden aikana perustettiin 11 nimikkorahastoa, joista kuusi keskusrahastoon ja viisi maakuntarahastoihin. Yksi nimikkorahasto lakkautettiin. Säätiöllä oli 30.9.2020 yhteensä 866 rahastoa.

Toimintavuosi alkoi markkinoilla positiivisesti, kun pitkään vellonut kauppasota Kiinan ja USA:n välillä osoitti lientymisen merkkejä. Tilanne muuttui nopeasti helmi-maaliskuussa, kun koronavirus lähti leviämään maailmalla aiheuttaen riskimarkkinoilla jopa hysteriaa. Valtioiden käyttöön ottamat rajoitustoimet ja viruksen aiheuttamat pelot pysäyttivät taloudellisen aktiivisuuden, ja maaliskuun loppupuolella globaalit osakemarkkinat olivat noin 30 % alempana kuin vuodenvaihteessa. Historiallinen terveydellinen ja taloudellinen kriisi sai keskuspankit ja valtiot lähtemään ennennäkemättömillä elvytys- ja tukipaketeilla talouden tueksi. Elvytystoimet sekä virustilanteen tasaantuminen nostivat osakeindeksit kesän aikana lähtötasoilleen ja jopa yli.

Poikkeuksellinen vuosi päättyi hyvään tuottoon

Vaikka yhtiöiden tulokset olivat kevään osalta pelättyä parempia, toimialojen väliset erot olivat erittäin suuria. Siinä missä matkailu- ja tapahtuma-ala kärsivät merkittävästi koronakriisistä, teknologiayhtiöt ovat hyötyneet etätyöskentelyyn siirtymisestä. Toimintavuoden loppupuolella epävarmuutta lisäsivät virustilanteen lisäksi lähestyvät USA:n presidentinvaalit sekä Brexit-ero, joka pitäisi saada sovittua ennen siirtymäajan päättymistä vuoden lopussa. Epävarmuus markkinoilla jatkunee, kunnes toimiva rokote saadaan jakeluun.

Osakemarkkinoilla kulunut toimintavuosi oli siis vauhdikas. Kun alkuvuodesta eri markkinat ja toimialat kehittyivät vielä suhteellisen tasaisesti, on kehitys pohjakosketuksen jälkeen erkaantunut. USA:n teknologiasektoria kuvaavan Nasdaq Composite -indeksin tuotto euroissa oli toimintavuoden aikana 25,5 %, kun taas teollisuuspainotteinen Dow Jones Average -indeksi oli -6,6 % pakkasella. Myös talouksien erilainen rakenne sekä valitut toimet koronaepidemian hoidossa ovat näkyneet eri markkinoiden euromääräisissä tuotoissa. Euroopan laajan osakeindeksin 12 kk:n tuotto oli toimintavuoden lopussa negatiivinen -7,7 %, kun taas teknologiapainotteisempi USA:n S&P 500 oli 5,1 % positiivinen. Suomi-osakkeet ovat tuottaneet hyvin muuhun maailmaan verrattuna tuoton ollessa 10,4 %.

Kulttuurirahaston osakesalkun tuotto oli 11 % (vertailuindeksi 6,7 %), mitä tuki Huhtamäen vahva kurssikehitys 17,8 %. Sekä kotimaiset että globaalit osakesijoitukset tuottivat vertailuindeksejään paremmin.

Korkosijoitusten tuotto oli 0,3 % positiivinen vertailuindeksin tuoton ollessa 0,9 %. Vertailuindeksistä poiketen Kulttuurirahaston salkussa ei ollut valtionlainoja, jotka koronakriisissä toimivat jonkinasteisena turvasatamana. Kiinteistöjen ja vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto jäi -1,6 % pakkaselle.

Säätiön sijoituksia arvioidaan ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan näkökulmista (ESG). Arvioinnissa käytetään kansainvälisiä standardeja ja yleisesti käytetyn kansainvälisen toimijan tuottamaa dataa. Myös tällä saralla tapahtui positiivista kehitystä salkun vastuullisuusarvosanan ja raportoinnin kattavuuden noustessa viime vuoteen verrattuna.