Suomen Kulttuurirahasto haluaa olla ympäristöystävällinen toimija. Tunnustuksena ympäristötoimistamme saimme 7.5.2021 WWF:n Green Office -sertifikaatin, joka osoittaa, että toimintamme vastaa WWF:n asettamia kriteerejä ja olemme sitoutuneet ympäristötoimiemme parantamiseen myös jatkossa.

Green Office -ympäristöohjelmaa noudatetaan Kulttuurirahaston keskusrahastossa ja Taidekoti Kirpilässä.

Kulttuurirahasto hakeutui WWF:n ohjelmaan viime vuonna. Sertifikaatin myöntämistä edelsi itsearviointi, jolla selvitettiin keskusrahaston ja Taidekoti Kirpilän haitallisten ympäristövaikutusten aiheuttajat. Sen jälkeen laadittuun ympäristöohjelmaan kirjattiin toimenpiteet, jotka koskevat sähkönkulutusta, henkilöstön matkustusta, ruokailua, tarjoilua, hankintoja ja viestintää.

– Kulttuurirahasto on pyrkinyt jo aiemmin tekemään ympäristöystävällisiä valintoja, mutta sertifikaatti auttaa meitä tarkastelemaan toimiamme jatkossa vielä tarkemmin, sanoo Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

WWF Green Office logo

Lisätietoja WWF:n Green Office -sertifikaatista löydät täältä.